Jak sprawić by rdza nie zjadała infrastruktury naftowej. Rusza konkurs na rozwiązanie

9 marca 2023, 11:00 Alert

Trwa nabór wniosków do konkursu grantowego NEON, który ma wyłonić najskuteczniejsze rozwiązanie w dziedzinie ochrony przed korozją elementów infrastruktury naftowej. Zwycięzca może otrzymać osiem milionów złotych od PKN Orlen i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Rdza. Fot. Freepik
Rdza. Fot. Freepik

Trwa nabór wniosków do konkursu grantowego NEON, który ma wyłonić najskuteczniejsze rozwiązanie w dziedzinie ochrony przed korozją elementów infrastruktury naftowej. Zwycięzca ma szansę na osiem milionów złotych grantu od PKN Orlen i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie zapisów dokumentów konkursowych, w szczególności wzorów umów odbędzie się 10 marca 2023 roku.

– Naszym celem jest znalezienie, rozwinięcie i wdrożenie projektów, które zostaną wybrane w ramach konkursu w naszej własnej działalności. Chcemy, aby środki PKN Orlen i NCBR posłużyły stworzeniu systemów i urządzeń z zakresu Przemysłu 4.0., które pomogą jeszcze lepiej i szybciej diagnozować, a także zapobiegać korozji procesowej, która jest dużym wyzwaniem w przemyśle. Jesteśmy otwarci na dyskusję z potencjalnymi wnioskodawcami. Zależy nam na wypracowaniu jak najlepszej ścieżki dojścia do celu tego konkursu z uwzględnieniem wymagań ustawowych ze strony NCBR, biznesowych ze strony PKN Orlen i badawczo-rozwojowych ze strony zainteresowanych twórców – mówi Arkadiusz Majoch, dyrektor biura innowacji i rozwoju nowych technologii w PKN Orlen.

Konsultacje obejmą zapisy wzorów umów, stanowiących istotną część dokumentacji konkursu. Do tej pory zorganizowano już dwa podobne spotkania, które obejmowały wsparcie w składaniu dokumentów, a także dialog techniczny dotyczący zakresu tematycznego. Zgłoszenia udziału należy kierować do NCBR.

W ramach konkursu Przemysł 4.0 poszukiwane są wnioski prezentujące rozwiązania ujęte w poniższych tematach:

– Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.

– Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozyjnych w procesowych strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (m.in. równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).

– Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Przemysł 4.0 jest drugim konkursem programu NEON. W bieżącym roku ogłoszone zostaną jeszcze konkursy w kategoriach „Dekarbonizacja” oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”.

Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

PKN Orlen/Jędrzej Stachura

Rosja ucieka z ropą przed sankcjami do Indii, ale tam też będzie ścigana