Ruszą aukcje na przepustowość gazociągu Polska-Czechy

29 października 2015, 16:16 Alert

(Gaz-System)

fot. Gaz-System

W dniu 28 października 2015 r. polski operator systemu przesyłowego Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. i czeski operator systemu przesyłowego NET4GAS s.r.o. podpisali umowę, której przedmiotem jest alokowanie przepustowości powiązanych na granicy polsko-czeskiej prowadzonych na Platformie Gaz-System Aukcje.

Współpraca obydwu stron na tej płaszczyźnie ma na celu integrację polskiego i czeskiego rynku gazu, poprzez implementację na granicy Polski z Republiką Czeską przepisów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 (NC CAM). Przepustowość na punktach transgranicznych powinna być alokowana poprzez platformy do przeprowadzania aukcji przepustowości od 1 listopada 2015 r.

W ubiegłych miesiącach Gaz-System S.A. i NET4GAS s.r.o. przeprowadzili serię aukcji pilotażowych, które pozwoliły na wypracowanie modelu współpracy pomiędzy operatorami i podjęcie decyzji o wyborze platformy Gaz-System Aukcje.

Platforma GSA została uruchomiona przez Gaz-System S.A. w lipcu 2014 roku, jako odpowiedź na wymogi Europejskiego Kodeksu Sieci dotyczącego Mechanizmów Alokacji Przepustowości w systemach przesyłowych (Rozporządzenia Komisji (UE) 984/2013 (NC CAM).

Więcej informacji dotyczących funkcjonowania Platformy GSA znajduje się tutaj.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach 2009-2015 Gaz-System S.A. wybudował ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów stanowi ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez Gaz-System S.A. oraz usługa rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do prawie 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).