Serinus Energy: Transakcja sprzedaży aktywów na Ukrainie sfinalizowana

8 lutego 2016, 11:45 Alert

(CIRE/Polska Agencja Prasowa)

Spółka Serinus Energy poinformowała w poniedziałek o ostatecznym zamknięciu transakcji sprzedaży posiadanych aktywów na Ukrainie. Serinus sprzedał wszystkie z 70 proc. posiadanych akcji spółki KHL na rzecz Resano Trading z Grupy Burisma.

W wyniku realizacji transakcji SE otrzymał łącznie środki pieniężne w kwocie wynoszącej 32,8 mln USD, w czym zawarta jest korekta kapitału obrotowego i rozliczenia wewnątrzfirmowe. Po zamknięciu transakcji Spółka spłaci łącznie 19,2 mln USD długu i naliczonych odsetek ze swego zadłużenia wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z tytułu kredytu dla Tunezji i Rumunii. Pozostałe ze sprzedaży środki będą wykorzystane na dalsze zagospodarowanie dokonanego przez Spółkę odkrycia gazu w rejonie Moftinu w Rumunii.