Strategia unijna i bezpieczne chemikalia podczas debaty Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (RELACJA)

13 grudnia 2021, 13:15 Chemia

W ubiegłym tygodniu Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) zorganizowała debatę w ramach kampanii „Polska Chemia”. W trakcie spotkania, które odbyło się dziewiątego grudnia 2021 roku, uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach strategii unijnej, rodzajach wsparcia administracyjnego i finansowego oraz innowacjach w sektorze bezpiecznych chemikaliów.

Polska Chemia. Fot. Polska Izba Przemysłu Chemicznego/Twitter
Polska Chemia. Fot. Polska Izba Przemysłu Chemicznego/Twitter

– Branża chemiczna, będąc jedną z fundamentalnych dla całego przemysłu, jako jedna z pierwszych gałęzi światowej gospodarki, przystąpiła do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i rozwoju tych już istniejących. Innowacyjność w sektorze chemicznym jest normą, a Polska Chemia nie od dziś podejmuje działania mające na celu wprowadzenie nowoczesnych inicjatyw środowiskowych, wdrażanie bezpiecznych i ekologicznych technologii oraz certyfikowanych produktów. Zadanie nie jest łatwe – wymaga bowiem ogromnych nakładów inwestycyjnych, związanych z opracowywaniem nowych procedur, modernizacją infrastruktury produkcyjnej oraz tworzeniem, od postaw, nowych instalacji. Nie zapominajmy o tym, że obok tego wszystkiego, konieczne jest również przestrzeganie szeregu lokalnych i międzynarodowych norm oraz regulacji prawnych. To wszystko wymaga czasu i odpowiednich środków – podkreślił we wstępie do debaty dr inż. Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego podaje, że eksperci administracji oraz przedstawiciele branży dyskutowali o wyzwaniach i szansach związanych z wdrażaniem zapisów strategii unijnej w zakresie zrównoważonych chemikaliów, istotnych z punktu widzenia sektora chemicznego.

Ważnym punktem debaty była prezentacja Cefic (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego), dotycząca analizy ekonomicznej wpływu strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów na przemysł chemiczny, którą przedstawiła Blanca Serrano Ramon, Director Product Stewardship w Cefic. W ostatnich dniach Cefic opublikował raport, który powstał w oparciu o wyniki badania, które zostało zlecone niezależnej firmie Ricardo Energy & Environment, w celu oceny wpływu unijnej Strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów na przemysł chemiczny. W raporcie wskazano około 12 tys. substancji, które mogą zostać potencjalnie objęte regulacjami wynikającymi z zapisów wspomniane Strategii. Ekspertka Cefic przedstawiła różne, możliwe dla branży chemicznej scenariusze w związku z wdrażaniem wytycznych zawartych w unijnym dokumencie. Raport Cefic dostępny do pobrania – czytamy w komunikacie PIPC.

Kolejną część wydarzenia stanowiły rozmowy z przedstawicielami polskiej branży chemicznej. W pierwszej z rozmów dyrektor departamentu korporacyjnego strategii i rozwoju w Grupie Azoty, Henryk Kubiczek, opowiadał o opublikowanej w październiku nowej strategii spółki. Podkreślał, że koncern patrzy na swój rozwój w sposób ciągły i holistyczny, już od dawna wspierając idee dotyczące zrównoważonego rozwoju, czego odzwierciedleniem jest wspomniana nowa strategia – podaje PIPC.

Kolejnym rozmówcą był Arkadiusz Majoch, dyrektor biura innowacji i rozwoju nowych technologii w PKN Orlen, który podkreślał, że zapisy unijnej strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów niewątpliwie wpłyną na konkurencyjność przedsiębiorstw sektora chemicznego.

O technologiach wodorowych związanych z produkcją i wykorzystaniem „zielonego” wodoru opowiadał Marek Laskowski, szef biura innowacji w Grupie Lotos. Wskazywał, że rozwiązania wodorowe są istotnym punktem w kontekście wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w Grupie. Podkreślał również, że branży potrzebne jest odpowiednie wsparcie, a spółka stawia także na współpracę ze światem naukowym, które będzie kluczowe dla innowacji i rozwoju nowoczesnych technologii.

– Biorąc pod uwagę dzisiejsze wypowiedzi oraz przedstawione wnioski z badania Cefic, a także skalę proponowanych zmian i poziom ambicji określony w strategii i Europejskim Zielonym Ładzie, najbliższe lata będą dla przemysłu chemicznego niewątpliwie intensywne. Aby umożliwić przemysłowi chemicznemu transformację, potrzebujemy przede wszystkim przewidywalnych i stabilnych ram prawnych, a także możliwości rozwoju inwestycji. Mamy nadzieję, że dzięki dialogowi i współpracy przemysł chemiczny będzie się dalej rozwijał i stanowił istotny wkład w osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy, wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego i zapewnienie bezpieczeństwa – podsumowała spotkanie współprowadząca debatę Klaudia Kleps, koordynator pionu rzecznictwa i legislacji, senior ekspert w PIPC.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego/Jędrzej Stachura

Anwil odpowiada na blokadę zakładu produkcyjnego przez rolników