TAG: Kopalnie

Ratunkiem dla polskiego górnictwa jest wzrost cen węgla na światowych rynkach lub cięcie kosztów działalności spółek wydobywczych […]
(Bogdanka) Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A., wypracowała po 2014 roku solidne […]
KOMENTARZ Mirosław Koziura Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Rząd zapowiada zmianę przepisów górniczych i być może  będzie to efekt […]
Ostatnie, kolejne już spotkanie górniczych związkowców z premierem nie przyniosło przełomu. Wciąż brakuje koncepcji jak dostosować […]