Towarzystwo Finansowe Silesia przekazało miastu Szczecin historyczny budynek stoczniowy

24 sierpnia 2015, 20:00 Infrastruktura

Towarzystwo Finansowe Silesia, które jest spółką Skarbu Państwa, nieodpłatnie przekazało miastu Szczecin budynek, w którym 35 lat temu negocjowano i podpisano historyczne Porozumienia Sierpniowe.

Dziś podpisano umowę między spółką a Gminą Miastem Szczecin. Zgodnie z nią miasto otrzyma działkę z zespołem budynków administracyjno-produkcyjnych Stoczni Szczecińskiej. W jednym z nich znajduje się historyczna stołówka, w której 30 sierpnia 1980 r. podpisano porozumienia kończące strajk. Inicjatywie komunalizacji budynku, w którym znajduje się świetlica od początku sprzyjało Ministerstwo Skarbu Państwa.

Prezydent Miasta przyjął darowiznę i zamierza ją wykorzystać na cele związane z upamiętnieniem porozumienia szczecińskiego. Powstanie tu muzeum lub instytucja służąca popularyzacji wiedzy o tych wydarzeniach i ich badaniu. Oprócz budynku miasto przejmuje od TFS również drogę dojazdową oraz działkę, która umożliwi budowę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania przyszłego muzeum. Dyrektor IPN zapewnił o gotowości współpracy w zakresie przygotowania  oferty dydaktyczno-historycznej związanej bezpośrednio z przestrzenią świetlicy stoczniowej.

Towarzystwo Finansowe Silesia sfinansowało cały proces formalno-prawny związany z wyłączeniem historycznego budynku i niezbędnych działek z produkcyjnej części majątku Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Wraz z obiektem zostanie przekazany napis z  bramy głównej stoczni, który został zdemontowany i odpowiednio zabezpieczony. W ten sposób TFS wywiązało się z wcześniejszych obietnic i jednocześnie zaoferowało gotowość do dalszych rozmów związanych z planami upamiętnienia zasług szczecińskich stoczniowców.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa