Komisja Europejska potwierdziła kluczowe znaczenie węgla koksującego dla gospodarki UE

13 grudnia 2017, 10:00 Alert

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), spółka eksploracyjno-wydobywcza realizująca dwa projekty w Polsce, może stać się wiodącym dostawcą węgla koksującego na rynek europejski. Węgiel koksujący znalazł się na liście 27 surowców mających kluczowe znaczenie dla gospodarki Unii Europejskiej. Aktualne ceny węgla koksującego typu 35 przekroczyły próg 200 USD/t (FOB Australia).

Węgiel koksujący na liście Komisji Europejskiej

– Perspektywa rosnącego popytu na węgiel koksujący ze strony europejskich producentów stali w połączeniu z malejącą podażą to idealna okazja, żeby Prairie stała się wiodącym producentem tego kluczowego surowca. Europejskie huty, zaopatrujące przemysł samochodowy, zauważyły możliwość potencjalnego wzrostu popytu na stal związanego z popularyzacją pojazdów elektrycznych w najbliższych dziesięcioleciach. Jesteśmy w doskonałej pozycji do tego, aby dostarczyć im potrzebny do produkcji stali węgiel koksujący – komentuje Ben Stoikovich, prezes Prairie.

W tym roku Komisja Europejska potwierdziła miejsce węgla koksującego na liście 27 surowców mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. Głównym celem tego wykazu jest określenie surowców o wysokim ryzyku dostaw i dużym znaczeniu gospodarczym, do których nieograniczony dostęp jest kluczowy dla europejskiego przemysłu.

Zapotrzebowanie na stal wzrośnie

Według giganta górniczego BHP Billiton, chińska inicjatywa ekonomiczna „Jeden pas, jedna droga” mająca na celu przyspieszenie globalizacji i rozwój handlu, obejmująca kilka krajów europejskich, w tym Polskę, może spowodować wzrost zapotrzebowania na stal nawet o 150 milionów ton.

Europejscy producenci stali, w tym nowo utworzona spółka Thyssenkrupp Tata Steel, wskazują na rosnące zapotrzebowanie na węgiel koksujący mające źródło w zmieniającym się przemyśle samochodowym, który zaczął wprowadzać na rynek samochody elektryczne i dostarczenia surowca dla wielu programów infrastrukturalnych realizowanych w Europie. Oczekuje się, że rosnący popyt na pojazdy o niskim poziomie emisji będzie napędzał wzrost dostaw stali dla europejskiego przemysłu samochodowego. Wyprodukowanie stali niezbędnej do budowy jednego samochodu elektrycznego wymaga prawie pół tony węgla koksowego. Stal jest jednym z podstawowych materiałów potrzebnych do konstrukcji baterii litowo-jonowych używanych w pojazdach elektrycznych.

Raport: 85 proc. węgla pochodzi z importu

Eksperci Polskiej Akademii Nauk, potwierdzili w raporcie pt. „Bezpieczeństwo surowcowe w kontekście ograniczonych zdolności produkcyjnych krajowego węgla kamiennego – kluczowe problemy”, że realizowane przez Prairie projekty wydobywcze Jan Karski i Dębieńsko będą stanowiły źródło przyszłego zaopatrzenia europejskiego przemysłu stalowego w węgiel koksujący.

W raporcie podkreślono, że oczekiwany jest wzrost zarówno krajowego, jak i europejskiego popytu na węgiel koksujący oraz zaznaczono, że 85% węgla koksującego w Unii Europejskiej w 2016 r. pochodziło z importu. Z tego powodu konieczny jest rozwój istniejących kopalni lub budowa nowych, które zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne kraju i zapewnią wystarczającą podaż tego surowca. Autorzy Raportu zwracają również uwagę na fakt, że bezpieczeństwo dostaw węgla koksowego ma kluczowe znaczenie dla europejskiego przemysłu stalowego:

Potrzeba innowacji

„Jednymi z najważniejszych czynników kosztotwórczych – decydujących o kondycji ekonomicznej przemysłu stalowego – są koszty węgla koksowego, a w konsekwencji ceny koksu. Należy mieć na uwadze, że niezakłócone i atrakcyjne cenowo dostawy tych surowców z polskich kopalń i koksowni będą wciąż stanowić podstawę rozwoju i konkurencyjności krajowego przemysłu stalowego oraz funkcjonowania sektorów bezpośrednio i pośrednio z nim związanych. Atrakcyjność polskiego węgla koksowego dla przemysłu stalowego związana jest z jego niską ceną, wynikającą z dobrej jakości i renty geograficznej. W sytuacjach wystąpienia niedoborów podaży węgla krajowego konieczność jego importu (z takich krajów jak Australia i USA) mogłaby znacząco wpłynąć zarówno na ceny, jak i elastyczność produkcji w sektorze, skutkując wzrostem kosztów dla polskich producentów stali (nawet do poziomu 20 USD/Mg).”

W raporcie podkreślono, że prywatne przedsiębiorstwa wydobywcze, takie jak Prairie, będą uzupełnieniem, a nie konkurencją dla istniejących i kontrolowanych przez państwo przedsiębiorstw. Eksperci uważają, że zagraniczne firmy będą wprowadzać innowacyjne technologie i międzynarodowe praktyki we wdrażaniu nowoczesnych projektów górniczych, co przyczyni się do rozwoju całego polskiego sektora górniczego.

Priarie Mining