Finał reformy Naftogazu po rozstrzygnięciu sporu z Gazpromem

15 lutego 2018, 07:45 Alert

Ukraiński rząd zlecił Naftogazowi oraz Ministerstwu Energetyki i Przemysłu Węglowego, aby po zakończeniu sporu, który przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie spółka toczy z Gazpromem, przekazać sieć przesyłu gazu oraz podziemne magazyny surowca do Magistralnych Gazoprowodow Ukrainy (MGU).

Siedziba Naftogazu. fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl
Siedziba Naftogazu. fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Ostatni element reformy

– Jest to ostatni z obowiązków rządu, który daje możliwość podjęcia rzeczywistych działań w kierunku unbundlingu (rozdział właścicielski – przyp. red.) oraz wydzielenia z Naftogazu działalności w zakresie przesyłu gazu i przekazania tej funkcji spółce MGU – powiedział wicepremier Władimir Kistion, odnosząc się do przyjętego przez ukraiński rząd postanowienia o niektórych obszarach działalności na rynku gazu ziemnego.

Zwrócił się także do premiera Wołodymyra Hrojsmana z prośbą, aby osobną decyzją zlecił resortowi energetyki, Ukrtransgazowi i MGU ,,niezwłoczną realizację podjętego przez rząd postanowienia”.Jednocześnie Minister Finansów Aleksander Daniluk wskazał, że w projekcie postanowienia ,,znajdują się pewne zagrożenia dla Naftogazu”, dlatego poprosił, aby do końca dnia dopracować tekst dokumentu.

Zgodnie z projektem postanowienia, na który powołuje się agencja Interfax, jako organ zarządzający siecią przesyłową, podziemnymi magazynami oraz innymi, należącymi do państwa aktywami, znajdującymi się w bilansie Ukrtransgazu, wskazano Ministerstwo Energetyki. Rzecz dotyczy w szczególności stacji kompresorowych, dystrybucji oraz pomiaru gazu.

Dokument nakłada na Naftogaz i Ukrtransgaz obowiązek, aby w terminie 20 dni po uprawomocnieniu się ostatecznej decyzji trybunału w Sztokholmie przekazać resortowi zarząd nad siecią przesyłową i podziemnymi magazynami, które później ministerstwo ma przekazać spółce MGU. Pod koniec lutego 2018 roku ma zapaść orzeczenie Trybunału w sprawie rosyjsko-ukraińskiego kontraktu na tranzyt gazu ziemnego. Pod koniec grudnia ubiegłego roku spór z Gazpromem o kontrakt na dostawy rosyjskiego gazu został rozstrzygnięty na korzyść Naftogazu. Ponadto, zgodnie z projektem wspomnianego dokumentu, Naftogaz powinien do 1 czerwca 2018 roku przekazać część funkcji Ukrtransgazu do MGU.

Przeciwny przekazaniu magazynów i aktywów Ukrtransgazu do MGU, które nie są kluczowe jest prezes Naftogazu Andriej Kobolew. Według niego zniechęci to zagranicznych partnerów do współpracy z Ukrainą przy zarządzaniu sieciami przesyłu gazu.

Reforma rynku gazu

Zgodnie z przyjętą na Ukrainie w 2015 roku ustawą rynku gazu, rozpoczęty został proces restrukturyzacji Naftogazu, w oparciu o prawo unijne, zgodnie z trzecim pakietem energetycznym. Polega on na wydzieleniu odrębnych podmiotów odpowiedzialnych za segmenty wydobycia, transportu oraz magazynowania. W tym celu powołano do życia dwie osobne spółki: Magistralnyje Gazoprowody Ukrainy oraz Podziemnyje Gazohraniszcza Ukrainy. Jak informował BiznesAlert.pl, zmiana struktury Naftogazu jest jednym z warunków udzielania kolejnych transz kredytów przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) uzależnił dalsze kredyty na zakup gazu od przeprowadzenia reformy rynku gazu.

Interfax/Piotr Stępiński

PISM: Restrukturyzacja ukraińskiego Naftohazu pod znakiem zapytania