TAG: Rozdział właścicielski
Nowy operator gazociągów przesyłowych na Ukrainie przeszedł certyfikację. Oznacza to, że będzie mógł zostać stroną kontraktu przesyłowego […]
Sekretariat Wspólnoty Energetycznej wydał opinię pozytywną na temat stanu certyfikacji operatora gazociągów na Ukrainie o nazwie Ukraine GTS […]
30 grudnia odbędzie się sprzedaż 34 procent akcji AS Conexus Baltic Grid, operatora gazociągów na Łotwie.
Chociaż dyrektywa gazowa została rzekomo transponowana przez Bundestag jeden do jednego, to niemiecki rząd wciąż liczy na to, że sporny Nord […]
Rozmowy procesu trójstronnego Komisja Europejska-Ukraina-Rosja nie przyniosły rozstrzygnięcia. Wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej […]
Rząd ukraiński przyjął rozporządzenie o rozdziale właścicielskim Naftogazu, który ma pozwolić na wyłonienie niezależnego operatora […]
Komisja Europejska informuje o rozpoczęciu trzeciej rudny rozmów trójstronnych o warunkach dostaw gazu z Rosji przez Ukrainę po zakończeniu […]
– Wybory prezydenckie na Ukrainie to początek zmian, które mogą, ale nie muszą podważyć kursu na reformy w sektorze gazowym. Fakt, że […]
Ambasada USA na Ukrainie wyraziła zaniepokojenie decyzją rządu o zmianie statutu Naftogazu, która pozwala mu ręcznie sterować spółką.
PwC Advisory (dawniej PwC Polska) wesprze Ukrainę przy procesie rozdziału właścicielskiego w tamtejszym sektorze gazowym.
W Kijowie trwa Ukrainian Energy Forum 2019 – najważniejsza konferencja energetyczna na Ukrainie, pokazująca strategiczne kierunki zmian, […]
Spółka Nord Stream 2 AG odpowiedzialna za sporny projekt o tej samej nazwie skrytykowała plan rewizji dyrektywy gazowej, jako potencjalne […]
Rosyjski Kommiersant wyraża się sceptycznie o reformie gazowej na Ukrainie. Powołanie operatora gazociągów przesyłowych to według gazety tylko […]
Państwowa spółka planuje jeszcze przed końcem 2019 roku zakończyć proces rozdziału właścicielskiego (tzw. unblundingu) oraz pozyskać […]
Stany Zjednoczone apelują do Ukrainy o przyspieszenie reform sektora gazowego.