Uni wycofuje się z Traktatu Karty Energetycznej

28 czerwca 2024, 13:00 Alert

Unia Europejska podjęła ostateczne kroki w kierunku wyjścia z Traktatu Karty Energetycznej (ECT), umowy handlowo-inwestycyjnej, która nie jest zgodna z celami klimatycznymi UE określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie i Porozumieniu Paryskim.

Fragment gazociągu w Starych Konopkach. Źródło: Energa

Rada i Komisja przesłały pisemne powiadomienia do rządu Portugalii, oficjalnego depozytariusza Traktatu, informując o wystąpieniu UE i Euratomu. Wycofanie wejdzie w życie za rok.

Decyzja ta jest wynikiem porozumienia ministrów energetyki UE w sprawie równoczesnego wyjścia i modernizacji Traktatu. W tym tygodniu UE i jej państwa członkowskie osiągnęły także formalne porozumienie dotyczące zakończenia wewnątrzunijnych postępowań arbitrażowych na mocy ECT, które są sprzeczne z prawem Unii.

Porozumienie to jest kontynuacją wyroku Komstroy, w którym Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że klauzula arbitrażowa ECT nie ma zastosowania do sporów między państwami członkowskimi a inwestorami z UE. Pomimo tego, trybunały arbitrażowe nadal uznawały swoją jurysdykcję w takich przypadkach. Nowe porozumienie ma na celu wyjaśnienie, że klauzula arbitrażowa ECT nie ma zastosowania w relacjach między inwestorem unijnym a państwem członkowskim UE.

Państwa członkowskie i UE zgodziły się na deklarację w sprawie skutków prawnych wyroku Komstroy, która została podpisana 26 czerwca i wchodzi w życie natychmiast. Sekretariat Traktatu Karty Energetycznej został poinformowany o tych zmianach.

Komisja Europejska / Mateusz Gibała

https://biznesalert.pl/srodowisko-przyroda-unia-europejska-prawo/