Uruchomiono pierwszą ścianę wydobywczą w Nowych Brzeszczach

20 kwietnia 2016, 16:00 Alert

(Tauron)

W należącym do spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Zakładzie Górniczym w Brzeszczach oddano do ruchu pierwszą w nowych strukturach ścianę wydobywczą.

– To pierwszy z etapów odbudowy pełnych zdolności wydobywczych zakładu górniczego w Brzeszczach. Zgodnie z przyjętym przez zarząd TAURON Polska Energia planem, do końca roku zakład ten zostanie w pełni zintegrowany z Obszarem Wydobycie Grupy TAURON. To pozwoli na wykorzystanie efektów synergii, zwiększenie sprawności funkcjonowania Obszaru oraz ograniczanie kosztówmówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Ściana (nr 122 w pokładzie 364) ma 248 metrów długości, 768 metrów wybiegu i wysokość do 2,4 metra. Jej zdolność wydobywcza  szacowana jest na poziomie około 4 tys. ton węgla handlowego na dobę. Pokład charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi tj. wysoką wartością opałową oraz bardzo niską zawartością siarki (poniżej 0,5 proc.). Planowane do wydobycia zasoby węgla z tej ściany wynoszą 643 tys. ton.

Dla zakładu górniczego w Brzeszczach uruchomienie ściany nr 122 jest, obok odbudowy pełnych zdolności wydobywczych, dobrą przesłanką dla realizacji rocznego planu wydobycia.

Ściana wyposażona jest w 161 sekcji obudowy zmechanizowanej, przenośnik ścianowy i zmechanizowany zespół podścianowy z zabudowaną na jego trasie kruszarką dynamiczną. Taki sam sprzęt sprawdził się już wcześniej w innych ścianach umożliwiając realizację założonych zadań produkcyjnych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa dla zatrudnionej załogi i prowadzenia robót w warunkach IV, tj. najwyższej kategorii zagrożenia metanowego.

Zbrojenie ściany nr 122 realizowane było z zastosowaniem kolejek podwieszonych, co przy optymalnym wykorzystaniu posiadanego parku maszynowego i zaangażowaniu załogi, pozwoliło na sprawne przetransportowanie i terminowe przygotowanie ściany do eksploatacji.

Z końcem marca – zgodnie z założeniami i harmonogramem – rozpoczęto także od ściany nr 735 eksploatację pokładu 304/2 w należącym do TAURON Wydobycie ZG Sobieski w Jaworznie. Planowany poziom wydobycia z tej ściany to 2600 ton (netto) na dobę, a postęp miesięczny ok. 120 m (6 metrów na dobę).