TAG: Tauron Polska Energia
Modernizację starej infrastruktury oświetleniowej na nowoczesne, energooszczędne lampy w technologii LED proponuje samorządom TAURON Dystrybucja […]
Tauron Polska Energia wspiera we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej program Power, by wyedukować kolejnych fachowców sektorze […]
Ministerstwo Energii pracuje nad rozwiązaniami dla aktywów węglowych Tauronu – poinformował dziennikarzy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Porozumienie spółek otwiera drogę do wznowienia prac w projekcie i dokończenia inwestycji w Elektrociepłowni Stalowa Wola.
Koncesję na dystrybucję energii elektrycznej ma w Polsce około 300 przedsiębiorstw, ale do większości odbiorców prąd dostarcza jeden z […]
TAURON Obsługa Klienta otrzymał tytuł Lidera Informatyki w sektorze użyteczności publicznej za wzorowo przeprowadzoną centralizację systemów […]
Na początku tygodnia ministerstwo energii przedstawiło założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury […]
Zaniechanie wprowadzenia rynku mocy to koszt ponad 10 mld zł rocznie. Z perspektywy konsumentów wywołać może poważne skutki w postaci […]
(Tauron) Tauron wdrożył nowy model biznesowy. Zmienił się sposób funkcjonowania Grupy i jej kultura organizacyjna. Nowa koncepcja opiera się […]
(Polska Agencja Prasowa) Odpisy w segmencie wytwarzanie obniżą wynik netto grupy Tauron w I połowie 2016 r. o ok. 0,6 mld zł. Z kolei odpisy z […]
Tauron Polska Energia opublikował trzeci Raport Roczny w wersji online. Po raz pierwszy integruje on informacje dotyczące zarówno działalności […]
(Tauron) Prezes Tauron Polska Energia Remigiusz Nowakowski uczestniczył w debatach i spotkaniach podczas Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego, […]
(Tauron) Uczestnicy XXIV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, 9 czerwca, […]
(Tauron) 8 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tauron Polska Energia udzieliło absolutorium obecnemu zarządowi spółki. Akcjonariusze powołali […]
(Ministerstwo Energii) Podczas prezentacji „W drodze do elektromobilności”, przygotowanej przez Ministerstwo Energii, 7 czerwca 2016 r. Narodowe […]