TAG: Tauron Polska Energia

Modernizację starej infrastruktury oświetleniowej na nowoczesne, energooszczędne lampy w technologii LED proponuje samorządom TAURON Dystrybucja […]
Tauron Polska Energia wspiera we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej program Power, by wyedukować kolejnych fachowców sektorze […]
Ministerstwo Energii pracuje nad rozwiązaniami dla aktywów węglowych Tauronu – poinformował dziennikarzy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Porozumienie spółek otwiera drogę do wznowienia prac w projekcie i dokończenia inwestycji w Elektrociepłowni Stalowa Wola.
Koncesję na dystrybucję energii elektrycznej ma w Polsce około 300 przedsiębiorstw, ale do większości odbiorców prąd dostarcza jeden z […]
TAURON Obsługa Klienta otrzymał tytuł Lidera Informatyki w sektorze użyteczności publicznej za wzorowo przeprowadzoną centralizację systemów […]
Na początku tygodnia ministerstwo energii przedstawiło założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury […]
Zaniechanie wprowadzenia rynku mocy to koszt ponad 10 mld zł rocznie. Z perspektywy konsumentów wywołać może poważne skutki w postaci […]
(Tauron) Tauron wdrożył nowy model biznesowy. Zmienił się sposób funkcjonowania Grupy i jej kultura organizacyjna. Nowa koncepcja opiera się […]
(Polska Agencja Prasowa) Odpisy w segmencie wytwarzanie obniżą wynik netto grupy Tauron w I połowie 2016 r. o ok. 0,6 mld zł. Z kolei odpisy z […]
Tauron Polska Energia opublikował trzeci Raport Roczny w wersji online. Po raz pierwszy integruje on informacje dotyczące zarówno działalności […]
(Tauron) Prezes Tauron Polska Energia Remigiusz Nowakowski uczestniczył w debatach i spotkaniach podczas Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego, […]
(Tauron) Uczestnicy XXIV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, 9 czerwca, […]
(Tauron) 8 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tauron Polska Energia udzieliło absolutorium obecnemu zarządowi spółki. Akcjonariusze powołali […]
(Ministerstwo Energii) Podczas prezentacji „W drodze do elektromobilności”, przygotowanej przez Ministerstwo Energii, 7 czerwca 2016 r. Narodowe […]
(Tauron) Współpraca nakierowana na prowadzenie badań i analiz w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, […]
(Polska Agencja Prasowa) Grupa Azoty S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A., w których Skarb Państwa ma znaczące udziały, miałyby być objęte […]
(Tauron) TAURON jest uczestnikiem konsorcjum, które przez trzy lata za 2,4 mln euro będzie realizować innowacyjny projekt MOBISTYLE. Celem […]
(Tauron) W należącym do spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Zakładzie Górniczym w Brzeszczach oddano do ruchu pierwszą w nowych strukturach […]
(Tauron) Na budowie bloku 910 MW prace idą pełną parą. Główne roboty obejmują obecnie budynek maszynowni i kotłowni, budynek nastawni […]
Przychody ze sprzedaży wyniosły 18,4 mld zł EBITDA osiągnęła ponad 3,5 mld zł, marża EBITDA wyniosła 19,2 proc. Skonsolidowana strata netto, […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada, że w ciągu miesiąca lub dwóch powinien być potwierdzony plan budowy elektrociepłowni […]
(Tauron) Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia powołała 29 stycznia Marka Wadowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds […]
Tauron Polska Energia po raz trzeci z rzędu znalazł się w gronie firm wchodzących w skład portfela indeksu spółek giełdowych […]
(Tauron) Jak poinformował Tauron na swojej stronie internetowej podczas dzisiejszego posiedzenia rady nadzorczej dokonano zmian osobowych w jej […]
(Teresa Wójcik) W załączniku nr 2 do porozumienia z 17 stycznia 2015 r., które z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym zawarły […]
W doborze tematów do treści Raport zrównoważonego rozwoju, który został opracowany według najwyższych standardów raportowania, udział […]