Kopalnia Brzeszcze wróci do eksploatacji?

3 sierpnia 2015, 13:27 Alert
KW Brzeszcze
KWK Brzeszcze.

(Teresa Wójcik)

W załączniku nr 2 do porozumienia z 17 stycznia 2015 r., które z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym zawarły zarządy spółek górniczych oraz rząd,  znajduje się zapis „W przypadku niedojścia do skutku zbycia kopalni Brzeszcze na rzecz potencjalnego inwestora do września 2015 r., zarząd SRK zobowiązuje się do przeniesienia kopalni do Nowej Kompanii Węglowej.”  Wszystko wskazuje, że przeniesienie nie będzie konieczne. Przed tygodniem, wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk poinformował, że kopalnia Brzeszcze jest po przygotowaniu programu naprawczego, który został uzgodniony ze stroną związkową. Jest list intencyjny z potencjalnym inwestorem, który kończy badanie spółki.  

Tym potencjalnym inwestorem jest spółka Tauron Polska Energia, która w pewnym stopniu była już wcześniej, bo 16 stycznia b.r. zainteresowana przejęciem kopalni Brzeszcze, „o ile jest tam możliwe komercyjne wydobycie.”

Po podpisaniu wspomnianego porozumienia 16 stycznia,  Tauron powołał zespół ds. kompleksowej analizy kopalni.  15 Maja, po nieodpłatnym przejęciu Brzeszcz przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK), zarządy Tauron i SRK podpisały list intencyjny o współpracy dotyczącej ewentualnego nabycia aktywów kopalni Brzeszcze.  Po podpisaniu listu intencyjnego nadal prowadzone są prace analityczne.

Związkowcy z kopalni Brzeszcze informują, że program naprawczy powstał na podstawie programu przygotowanego w 2014 r. Program zakłada m.in., że dzięki odejściom naturalnym (emerytury) i pakietowi osłonowemu zatrudnienie w zakładzie zmniejszy się z obecnych 2070 osób do 1500. Kopalnia pod koniec 2016 r. może osiągnąć zysk wynoszący 20 mln zł. W programie przewidziano wydzielenie zbędnego majątku nieprodukcyjnego i pozostawienie go w SRK. Pod uwagę brane są dawny ruch Jawiszowice, szyb Andrzej III i Andrzej IV, a w partii wschodniej Andrzej VI.

Po restrukturyzacji kopalnia Brzeszcze będzie bazowała na zachodniej partii złoża, na pokładach 364, 347 i 510, a stan załogi będzie – w razie potrzeby – uzupełniany przez firmy zewnętrzne. Na korzyść utrzymania kopalni w ruchu przemawia pokład 510, zawierający bardzo dobry węgiel, w którym do eksploatacji przygotowana jest już jedna ze ścian. Obecnie posiadająca dwie ściany kopalnia eksploatuje je naprzemiennie, a jej wydobycie (ok. 2 tys. t na dobę) odpowiada możliwościom sprzedaży. Dotacja budżetowa udzielana SRK pokrywa jedynie różnicę pomiędzy kosztem wydobycia a ceną zbytu sprzedanego węgla.

Po wprowadzeniu w życie znowelizowanej ustawy o restrukturyzacji górnictwa program naprawczy kopalni Brzeszcze wzbogacono o pakiet osłonowy dla pracowników (urlopy górnicze, jednorazowe odprawy pieniężne.  Jak nam powiedziało anonimowe źródło w Ministerstwie Skarbu Państwa należy się spodziewać, że Tauron, jako inwestor zaakceptuje przygotowany program naprawczy kopalni.