Kolejny projekt badawczy Taurona z unijnym dofinansowaniem

27 kwietnia 2016, 12:00

(Tauron)

Tauron usuwa usterki. Fot. Tauron
Tauron usuwa usterki. Fot. Tauron

TAURON jest uczestnikiem konsorcjum, które przez trzy lata za 2,4 mln euro będzie realizować innowacyjny projekt MOBISTYLE. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie klientów do efektywnego korzystania z energii elektrycznej i cieplnej, podniesienie świadomości oraz zmiana złych nawyków w gospodarowaniu energią. W przedsięwzięcie, oprócz TAURON Polska Energia, zaangażują się TAURON Dystrybucja i TAURON Sprzedaż.

– W TAURONIE stawiamy na badania i rozwój oraz innowacje. Decyzja o dofinansowaniu projektu MOBISTYLE ze środków programu Horyzont 2020 jest potwierdzeniem, że nie są to wyłącznie plany, ale konkretne działania – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. strategii i rozwoju. – Realizując kolejne projekty badawczo-rozwojowe korzystamy z wiedzy, doświadczenia i kreatywności naszych pracowników, którzy najlepiej znają potrzeby i specyfikę branży energetycznej, a także potrafią zoptymalizować działania wewnątrz Grupy, wykorzystując potencjał pełnego łańcucha dostaw. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, szczególnie w obszarze sprzedaży, jest istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej.

Projekt MOBISTYLE – którego pełna nazwa brzmi „Motywowanie użytkowników końcowych do zmiany zachowania przez zaangażowanie narzędzi ICT i usług informacyjnych dotyczy wykorzystania energii, środowiska wewnętrznego, zdrowia i stylu życia” – dotyczy rozwoju technologii i modeli biznesowych związanych z proaktywnym wykorzystaniem przez klientów energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Jego celem jest zmiana zachowania klientów poprzez podniesienie ich świadomości przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Projekt w części, za którą odpowiedzialny jest TAURON, ma wykorzystywać infrastrukturę stworzoną w ramach obecnie realizowanej inicjatywy AMI+ Wrocław (Smart City Wrocław). W przedsięwzięcie zaangażuje się kilka podmiotów z naszej Grupy. Efekty zostaną wykorzystane przy opracowywaniu nowych lub ulepszonych produktów na bazie inteligentnego opomiarowania, oferowanych przez TAURONwyjaśnia Jarosław Broda.

Całkowity budżet projektu wynosi 2,4 mln euro. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w 70 proc. Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest holenderska spółka Huygen Installatie. Efekty będą testowane w pięciu krajach. Czas realizacji inicjatywy to 36 miesięcy.

MOBISTYLE będzie już drugim, po ICP4Life, projektem realizowanym przez TAURON Polska Energia z udziałem funduszy z programu Horyzont 2020. Dofinansowanie unijne otrzymała także inicjatywa TAURON Wydobycie realizowana wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa w ramach programu RFCS. Projekt CEReS ma na celu wprowadzenie wielu usprawnień technologicznych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z produkowanymi odpadami pogórniczymi.

Skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych na prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych stawia TAURON w gronie liderów krajowego przemysłu.