Tauron zmienia model biznesowy

1 sierpnia 2016, 13:31 Alert
tauron
fot. Maciej Dorosiński

(Tauron)

Tauron wdrożył nowy model biznesowy. Zmienił się sposób funkcjonowania Grupy i jej kultura organizacyjna. Nowa koncepcja opiera się między innymi na zarządzaniu procesowym i większej orientacji na klienta.

Wdrażanie nowego modelu biznesowego w Grupie Tauron rozpoczęło się 1 maja br. Dziś po kilku miesiącach funkcjonowania Grupy w nowych realiach widać korzyści płynące z jego wprowadzenia. W przejrzysty i czytelny sposób wprowadzono zasady zarządzania Grupą, które umożliwiają sprawne i elastyczne reagowanie na wyzwania rynkowe i zmiany regulacyjne.

Głównymi celami wprowadzenia nowego modelu biznesowego są między innymi chęć optymalizacji funkcjonowania Grupy poprzez eliminację dublujących się działań i wewnętrznej konkurencji; uzyskanie korzyści wynikających z synergii i skali działalności Grupy oraz budowa samouczącej się organizacji.

U podstaw budowy modelu biznesowego leżą również budowa wartości Grupy Tauron jako całości, koncentracja na Klientach, kierowanie się wartościami Grupy, a także odbiurokratyzowanie procesów decyzyjnych oraz korzystanie z wiedzy i kwalifikacji pracowników Grupy Tauron.

Przestawiliśmy zwrotnicę i zaczęliśmy modelować organizację Grupy Tauron ze struktury pionowej na poziomą. Zmieniając model zarządzania niwelujemy ”formalne procesy decyzyjne” na rzecz zarządzania procesowego. Powołanie zespołów zarządzających w obrębie poszczególnych strumieni procesowych pozwoli na ujednolicenie funkcjonowania danych obszarów w obrębie całego łańcucha wartości. W nowym podejściu stawiamy nie tylko na współpracę, ale realne uczestnictwo w danym procesie. Takie podejście pozwoli nam wykorzystać wszystkie synergie, które daje nam uczestnictwo w Grupie Kapitałowej a to przełoży się na realne oszczędności i podniesienie efektywności – mówi Kamil Kamiński, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Zarządzania Korporacyjnego

W nowej strukturze Grupy Tauron wyróżniono Centrum Korporacyjne, Obszary Biznesowe oraz Centra Usług Wspólnych.

Centrum Korporacyjne jest nadrzędną jednostką organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie działalnością Grupy i podejmowanie najważniejszych decyzji mających wpływ na Grupę, Obszary Biznesowe, Centra Usług Wspólnych i spółki należące do Grupy Kapitałowej Tauron. Spółki należące do Grupy Kapitałowej Tauron mogą działać niezależnie lub w ramach Obszarów Biznesowych. Impuls wychodzący z poziomu spółki-matki będzie „przechodził” przez pozostałe spółki i obszary biznesowe Grupy.

Grupa Kapitałowa Tauron została utworzona na bazie szeregu mniejszych podmiotów prowadzących różne rodzaje działalności wzdłuż łańcucha wartości produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przez ostatnie lata prowadzone były procesy akwizycyjne oraz działania reorganizacyjne i integracyjne, w tym powołano Grupę Tauron, które mimo podniesienia efektywności i sprawności funkcjonowania organizacji nie pozwoliły osiągnąć w pełni satysfakcjonującego poziomu efektywności operacyjnej – mówi Kamil Kamiński.

Zmianie uległ nie tylko sposób funkcjonowania organizacji, ale również jej kultura organizacyjna. Kołem zamachowym tej transformacji są nowe wartości Grupy Tauron – Partnerstwo, Rozwój i Odwaga.

Zostały one zdefiniowane w wyniku kilkumiesięcznej pracy przedstawicieli spółek Grupy Tauron, którzy od początku bieżącego roku uczestniczyli w specjalnych warsztatach poświęconych ich wypracowaniu.

78 reprezentantów spółek, z różnych obszarów, m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, ryzyka, ratownictwa górniczego, strategii, sprzedaży, obsługi klienta, a także członkowie rady społecznej, zdefiniowało wartości, które będą wsparciem w realizacji nowej wizji i misji Grupy Tauron.

W nowym modelu biznesowym duże zmiany zaszły również w obszarze dotychczasowego pionu handlowego. Główną – strategiczną zmianą jest utworzenie po stronie Tauron Polska Energia obszaru w całości poświęconemu ”Klientowi”.

Dążymy to tego, aby mieć stałych, zadowolonych Klientów. Chcemy zatem, aby oni postrzegali nas jako solidnego, dobrego partnera, któremu warto zaufać. To oznacza, że musimy w większym stopniu niż dotychczas zadbać o potrzeby Klientów w obszarach sprzedaży, dystrybucji czy ciepła, czyli wszędzie tam, gdzie mamy z nimi bezpośredni kontakt – mówi Piotr Zawistowski, Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia ds. Klienta i Handlu

Uwypuklenie roli orientacji Klienta, jako głównego filaru rozwoju, jest zgodne z założeniami przygotowywanej właśnie nowej strategii biznesowej Grupy Tauron,

W ramach modelu został też wydzielony obszar zajmujący się działalnością handlową. Jest to jedyna działalność operacyjna prowadzona w Tauron Polska Energia, realizowana kompleksowo – tj. począwszy od zakupu paliw, a kończąc na całym hurtowym obrocie energią elektryczną.