Bruksela zdecyduje, czy powstanie gigant usług wydobywczych

10 marca 2016, 09:30 Alert

(Reuters/Piotr Stępiński)

Unia Europejska wznowiła dochodzenie antymonopolowe wobec amerykańskiego dostawcy usług serwisowych z sektora naftowego, spółki Halliburton, która chce przejąć inną firmę w branży, Baker Hughes. Komisja Europejska przekazała, że stosowną decyzję w sprawie zatwierdzenia transakcji wartej 35 mld dolarów podejmie 11 lipca.

– Po otrzymaniu informacji od zainteresowanych stron, wyznaczyliśmy nowy termin podjęcia decyzji – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej ds. konkurencyjności Ricardo Cardoso.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2014 r., doszło do jednej z największych w historii branży, fuzji spółek Halliburton i Bakrer Hughes. Na mocy transakcji,Halliburton nabył warte 34,6 mld dolarów udziały Baker Hughes. Dotychczasowi akcjonariusze spółki stali się właścicielami 36 procent udziałów w powstałym w wyniku połączenia, nowym podmiocie. Zgodnie z umową Halliburton zapłaci za akcje Baker Huges 78,62 dolarów. Zawarta umowa musi jeszcze zostać zaakceptowana przez organy regulacyjne, które badają czy w fuzja spółek nie narusza przepisów antymonopolowych. Pod tym kątem umowa badana jest także w Waszyngtonie. Jak informuje agencja Reuters wcześniej została ona już zatwierdzona przez odpowiednie organy w Kanadzie, Kolumbii, Ekwadorze, Kazachstanie, RPA oraz Turcji.

Halliburton, świadczy usługi serwisowe w ciągu całego okresu eksploatacji złoża. Zajmuję się m.in. lokalizacją złóż, przygotowaniem modelów geologicznych złoża. W ramach zawartych umów, firma wykonuje także oceny wielkości złóż, wykonuje odwierty oraz zabiegi szczelinowania hydraulicznego.

Jak informowaliśmy we wcześniejszych przekazach informacyjnych,dzięki zawartej pod koniec 2014 roku transakcji, Halliburton drugi co do wielkości koncern w branży usługowej, przejął jednego z rywali o zamówienia w branży naftowej firmę Baker Hughes. Dzięki tej fuzji powstała  firma dominująca w USA i na świecie szczególnie w zakresie technologii szczelinowania hydraulicznego.  Mimo podobieństwa rozwiązań stosowanych dotychczas w Halliburton i w Baker Hughes – obecnie w portfelu ofert szczelinowania hydraulicznego Halliburtona znalazły się optymalne technologie z obu firm. Gwarantuje to zwiększenie efektywności wydobycia ze złóż łupkowych.