Wójcik: PGNiG Termika złowiła perłę polskich kopalń

11 sierpnia 2016, 16:46 Energetyka

KOMENTARZ

Teresa Wójcik

Redaktor BiznesAlert.pl

Firma PGNiG Termika S.A. podpisała kontrakt z Jastrzębską Spółką Węglową na zakup 100 proc. akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. (SEJ). Zdaniem prezesa Grupy Kapitałowej PGNiG, Piotra Woźniaka, to zdobycie prawdziwej perełki. – Ta akwizycja umacnia pozycję Grupy dzięki zwiększeniu ogólnokrajowego zasięgu Termiki. Jest to znaczący wzrost potencjału, który pozytywnie przełoży się na całość Grupy PGNiG, wokół której budujemy sieć spółek – podkreślił prezes Wożniak.

Transakcja kosztowała prawie 372 milionów złotych. Spółka PGNiG Termika zyskała kogeneracyjną firmę energetyczną sprzedającą na rynku rocznie dla prawie 3 tys. odbiorców 1500 TJ ciepła oraz 380 GWh energii elektrycznej. Warto podkreślić, że spółka produkuje tę energię nie tylko z miału, ale też z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Surowiec wydobywany jest w znaczącej ilości sięgającej kilkaset milionów metrów sześciennych rocznie. Korzyści wynikają nie tylko zysków finansowych jakie ta spółka generuje. Pozyskiwany metan jest z krajowym surowcem wydobywanym z pobliskich zakładów górniczych. Wyprowadzanie ze złóż węgla metanu sprzyja bezpieczniejszej pracy górników. Nie jest on także emitowany do atmosfery (metan jest dużo większym niebezpieczeństwem dla zachowania klimatu niż CO2). Technologia wykorzystywania metanu ze złóż węgla jest przemysłową tajemnicą SEJ. Łączna moc zainstalowana w silnikach gazowych zasilanych tym paliwem wynosi 29 MWe.

Z kolei kogeneracja SEJ to produkcja energii elektrycznej i energii cieplnej, nie tylko do celów grzewczych także do chłodzenia kopalń, gdzie przy wydobyciu z głębokości poniżej 1 tys. m.temperatura przekracza 37. st.C.

Trzeba podkreślić więc, że SEJ nadal będzie dostarczać do JSW niezbędne ilości ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. Przy dużym potencjale wzrostu dla innych odbiorców. To rzeczywiście świetne perspektywy,  zacieśniające przy tym więzi PGNiG z Jastrzębską Spółką Węglową.