Wójcik: Przez Brzeszcze Tauron znalazł się w historycznym dołku

29 września 2015, 08:07 Energetyka

KOMENTARZ

KWK Brzeszcze.

Teresa Wójcik

Redaktor BiznesAlert.pl

Do 30 września przedłużono negocjacje w sprawie sprzedaży aktywów kopalni Brzeszcze. Tak poinformowała 25 września Spółka Restrukturyzacji Kopalń ( SRK), która w sierpniu ogłosiła przetarg. W negocjacjach będzie brać udział już tylko jeden oferent – spółka celowa Tauronu, czyli RSG.

Jednak ten oferent nie odpowiada SKR, która uznała, że na razie trudno uznać ofertę RSG za „respektującą interes Skarbu Państwa”. Spółka informuje jednak, że negocjacje z RSG będą. Nic dziwnego, skoro innych oferentów brak.  

Początkowo twierdzono, że zbycie zorganizowanej części kopalni Brzeszcze będzie sfinalizowane do 25 września. Wstępne oferty na kupno przedsiębiorstwa złożyły: Węglokoks Kraj, spółka celowa Tauronu – RSG i należąca do Michała Sołowowa FTF Columbus. Potem okazało się, że FTF Columbus wycofał swoją samodzielną ofertę i przystąpił do spółki RSG. Także prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło zakomunikował, że również Węglokoks Kraj nie uczestniczy w negocjacjach.

Opinia SRK była inna, zdaniem tej spółki oferent formalnie nie zrezygnował, tylko przedstawiciele nie podjęli rozmów mimo dwukrotnego zaproszenia. 25 września wieczorem SRK rozesłał mediom informację, wg której oferta RSG nie odbiega w „zasadniczej części od warunków wyartykułowanych 4 sierpnia przez Tauron”. Tak więc – zdaniem Spółki Restrukturyzacji Kopalń – ofertę RSG „trudno by uznać za respektująca interes Skarbu Państwa”. Jednakże SRK zaprosiła tego jedynego już oferenta do dalszych rozmów od 28 do 30 września.

Nieco wcześniej, bo w ub. wtorek, związki zawodowe kopalni stwierdziły, że nie będą rozmawiać z potencjalnym nabywcą ich zakładu do czasu rozstrzygnięcia przetargu na jej kupno. SRK sygnalizowała, że tego dnia miało odbyć się spotkanie informacyjne – z udziałem związków – ale tylko poświęcone informacji o bieżącym stanie negocjacji.

W tej sytuacji wczoraj ( 28 września) Tauron Polska Energia opublikowała następujące oświadczenie:

– Oferta przedstawiona przez RSG sp. z o.o., spółkę celową założoną przez Tauron Polska Energia, w której, zgodnie z umową wspólników, udziały obejmą Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, ZEW Niedzica i prawdopodobnie FTF Columbus, jest propozycją opartą o realia rynkowe, przygotowaną w oparciu o kompleksową, prowadzoną przez kilka miesięcy, także przez ekspertów zewnętrznych, analizę aktywów KWK Brzeszcze i zawiera m.in. propozycję realnych wielomilionowych inwestycji w zakładzie, które zagwarantują mu – po szybkim osiągnięciu zakładanego poziomu wydobycia – wieloletnie funkcjonowanie w oparciu o zasady rynkowe, a górnikom zapewnią bezpieczne miejsca pracy. Obecność kilku partnerów biznesowych – udziałowców RSG –  jest gwarantem finansowania projektu na odpowiednim poziomie, jak również zbytu produktów kopalni. Oferta  RSG została przygotowana również w oparciu o realne doświadczenia restrukturyzacyjne, jakie zdobyła Grupa Tauron w dwóch kopalniach: Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu.

–  Informacja SRK, że ofertę RSG trudno uznać „za respektującą interes Skarbu Państwa”, nie służy pomyślnemu zakończeniu negocjacji.  Zarząd Tauron Polska Energia uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki celowej RSG sp. z o.o. przy uwzględnieniu kluczowych warunków oferty, która została złożona w postępowaniu ogłoszonym przez SRK. Informujemy ponadto, że zarządy podmiotów, które wspólnie uczestniczą w rozmowach z SRK, działają w interesie wszystkich swoich akcjonariuszy, w tym również Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiada 100 proc. w kapitale ZEW Niedzica i ponad 30 proc. – w Tauron Polska Energia, a pozostałe akcje spółki należą do innych akcjonariuszy, w tym również dużej grupy akcjonariuszy indywidualnych.

– Formuła postępowania ogłoszonego przez SRK zakłada możliwość negocjacji, w których od kilkunastu dni bierzemy udział. Uczestniczymy we wszystkich spotkaniach negocjacyjnych, wszelkie propozycje SRK są dokładnie przez nas analizowane. Gotowi jesteśmy również przystąpić do rozmów ze stroną społeczną, gdyż uważamy, że przejęcie aktywów KWK Brzeszcze i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w realiach rynkowych nie jest możliwe bez zrozumienia i przychylności załogi.

–  Informacja SRK, że ofertę RSG trudno uznać „za respektującą interes Skarbu Państwa”, nie służy pomyślnemu zakończeniu negocjacji.  Zarząd Tauron Polska Energia uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki celowej RSG sp. z o.o. przy uwzględnieniu kluczowych warunków oferty, która została złożona w postępowaniu ogłoszonym przez SRK. Informujemy ponadto, że zarządy podmiotów, które wspólnie uczestniczą w rozmowach z SRK, działają w interesie wszystkich swoich akcjonariuszy, w tym również Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiada 100 proc. w kapitale ZEW Niedzica i ponad 30 proc. – w Tauron Polska Energia, a pozostałe akcje spółki należą do innych akcjonariuszy, w tym również dużej grupy akcjonariuszy indywidualnych.

– Formuła postępowania ogłoszonego przez SRK zakłada możliwość negocjacji, w których od kilkunastu dni bierzemy udział. Uczestniczymy we wszystkich spotkaniach negocjacyjnych, wszelkie propozycje SRK są dokładnie przez nas analizowane. Gotowi jesteśmy również przystąpić do rozmów ze stroną społeczną, gdyż uważamy, że przejęcie aktywów KWK Brzeszcze i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w realiach rynkowych nie jest możliwe bez zrozumienia i przychylności załogi. Takie są  doświadczenia z restrukturyzacji dwóch kopalń należących do Grupy Tauron.-

W związku z komunikatem przesłanym mediom – Tauron ocenia krytycznie postepowanie SRK. – lepiej było wyjaśniać je właśnie w negocjacjach, zamiast przenosić problemy na poziom medialny, co nie służy realnej finalizacji transakcji.

Nie służy też Tauronowi. W poniedziałek portal money.pl poinformował, że wycena koncernu jest bliska najniższego poziomu w historii. Powodem tej przeceny jest planowany, a nieudany zakup kopalni Brzeszcze. Wczoraj przed południem papiery koncernu straciły ok. 0,6 proc. Wycena koncernu nadal oscyluje w pobliżu najniższego poziomu od momentu wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych.