TAG: Kompania Węglowa
Senat rozpatrzył w środę ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, na podstawie której ponad 235 […]
Górnictwo węgla kamiennego miało 1,45 mld zł zysku w I półroczu 2017 r. – wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju […]
Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) będzie realizować wszystkie zobowiązania dawnej Kompanii Węglowej (KW), w tym naprawę szkód górniczych […]
Kompania Węglowa, która po przekazaniu w ub. roku kopalń do Polskiej Grupy Górniczej zajmowała się likwidacją szkód górniczych i nadzorem […]
Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała 12 czerwca obszerny – 114 stron – raport poświęcony „Funkcjonowaniu górnictwa węgla […]
– Załamanie ekonomiczne i finansowe największych polskich spółek węglowych, Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i […]
  – Chcieliby, a bali się – tak najkrócej można podsumować raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący  funkcjonowania sektora […]
Rząd uporządkował i ustabilizował sytuację w górnictwie węgla kamiennego, umożliwiając rozpoczęcie nowego etapu rozwoju branży – […]
Kompania Węglowa, która po przekazaniu w ubiegłym roku kopalń do Polskiej Grupy Górniczej zajmuje się m.in. likwidacją szkód górniczych i […]
Prezes UOKiK Marek Niechciał ocenił w środę w Katowicach, że złożona do Komisji Europejskiej skarga czeskiej spółki w sprawie pomocy […]
ROZMOWA Minister energetyki RP Krzysztof Tchórzewski opowiada o tym, w jaki sposób chce pogodzić rozwój polskiej energetyki węglowej i ratowanie […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Na obradach Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników przedstawiono […]
KOMENTARZ Karolina Baca-Pogorzelska Dziennik Gazeta Prawna Na Barbórkę, a może na Boże Narodzenie – wtedy według wiceministra energii […]
Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  definiuje też zasady działania Kompanii Węglowej – spółki, której […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Węgiel kamienny z pokładów siodłowych 501 i 510 ma wysoką wartość energetyczną i jest […]