TAG: Kompania Węglowa

Senat rozpatrzył w środę ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, na podstawie której ponad 235 […]
Górnictwo węgla kamiennego miało 1,45 mld zł zysku w I półroczu 2017 r. – wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju […]
Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) będzie realizować wszystkie zobowiązania dawnej Kompanii Węglowej (KW), w tym naprawę szkód górniczych […]
Kompania Węglowa, która po przekazaniu w ub. roku kopalń do Polskiej Grupy Górniczej zajmowała się likwidacją szkód górniczych i nadzorem […]
Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała 12 czerwca obszerny – 114 stron – raport poświęcony „Funkcjonowaniu górnictwa węgla […]
– Załamanie ekonomiczne i finansowe największych polskich spółek węglowych, Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i […]
  – Chcieliby, a bali się – tak najkrócej można podsumować raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący  funkcjonowania sektora […]
Rząd uporządkował i ustabilizował sytuację w górnictwie węgla kamiennego, umożliwiając rozpoczęcie nowego etapu rozwoju branży – […]
Kompania Węglowa, która po przekazaniu w ubiegłym roku kopalń do Polskiej Grupy Górniczej zajmuje się m.in. likwidacją szkód górniczych i […]
Prezes UOKiK Marek Niechciał ocenił w środę w Katowicach, że złożona do Komisji Europejskiej skarga czeskiej spółki w sprawie pomocy […]
ROZMOWA Minister energetyki RP Krzysztof Tchórzewski opowiada o tym, w jaki sposób chce pogodzić rozwój polskiej energetyki węglowej i ratowanie […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Na obradach Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników przedstawiono […]
KOMENTARZ Karolina Baca-Pogorzelska Dziennik Gazeta Prawna Na Barbórkę, a może na Boże Narodzenie – wtedy według wiceministra energii […]
Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  definiuje też zasady działania Kompanii Węglowej – spółki, której […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Węgiel kamienny z pokładów siodłowych 501 i 510 ma wysoką wartość energetyczną i jest […]
ROZMOWA Z Sekretarzem Stanu w ministerstwie energii, Grzegorzem Tobiszowskim rozmawiamy o nowelizacji prawa dotyczącego funkcjonowania górnictwa […]
KOMENTARZ Rafał Zasuń WysokieNapiecie.pl W 2015 r. Kompania sprzedała awansem węgiel za 727 mln zł, z dostawą w przyszłości. W tym roku ceny […]
Wczoraj odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy o nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i innych ustaw. W trakcie […]
Sejmowa komisja ds. energii i Skarbu Państwa odrzuciła we wtorek poprawki do projektu nowelizacji ustawy górniczej, zmierzające do ograniczenia […]
660 etatów kierowniczych i administracyjnych zlikwiduje do końca tego roku Polska Grupa Górnicza dzięki łączeniu kopalń. Pozwoli to spółce […]
Rada nadzorcza Kompanii Węglowej powołała w czwartek Leszka Słabonia na stanowisko prezesa tej spółki, a Krzysztofa Kozika na stanowisko […]
KOMENTARZ Rafał Zasuń WysokieNapiecie.pl Dzięki zamykaniu kolejnych kopalń węgla z rynku zniknie w sumie jakieś 15 proc. krajowego wydobycia […]
  KOMENTARZ Karolina Baca-Pogorzelska Dziennik Gazeta Prawna Ministerstwo Energii ogłosiło konkurs na najlepsze hasło zastępujące […]
(Polska Agencja Prasowa) Obawiający się o przyszłość zabrzańskiej kopalni Makoszowy związkowcy z tego zakładu zabiegają o spotkanie z […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik  Redaktor BiznesAlert.pl Na marginesie ważnej, wybiegającej w przyszłość wizyty na Śląsku wicepremiera Morawieckiego […]
Dzięki realizacji przyjętego biznesplanu w połowie przyszłego roku Polska Grupa Górnicza (PGG) powinna osiągnąć rentowność, bez zamykania […]
(Polska Agencja Prasowa) Ponad 4,8 tys. spośród ok. 32 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zadeklarowało chęć dobrowolnego […]
Doprowadzenie do nadmiernego zadłużenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), wysokie wydatki m.in. na usługi doradcze i sponsoring oraz […]
(Dziennik Gazeta Prawna/Cire.pl) Jak zauważa dzisiejszy „Dziennik Gazeta Prawna”, Węglokoks nie ma już pieniędzy na pomoc […]
Intensyfikacja działań wokół kopalni Makoszowy, wobec której trwa proces notyfikacji w Komisji Europejskiej, może przyspieszyć jej likwidację […]
(CIRE.pl) W ubiegły piątek, 17 czerwca do UOKiK wpłynął wniosek trzech spółek energetycznych oraz zamkniętego funduszu inwestycyjnego FIPP […]
(PKP Cargo) PKP Cargo zdobyło kolejny ważny kontrakt na przewozy węgla dla Grupy Enea. Największy polski przewoźnik złożył najkorzystniejszą […]
(Polska Agencja Prasowa) Bez rozstrzygnięć zakończyły się sobotnie rozmowy związkowców z zabrzańskiej kopalni Makoszowy z wiceministrem […]
KOMENTARZ Bartłomiej Derski WysokieNapiecie.pl Polska Grupa Górnicza nie będzie już eksportować węgla drogą morską, bo zbyt wiele musiała do […]
(Polska Agencja Prasowa) Proces tworzenia Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w żaden sposób nie miał na celu pozbawienia gmin górniczych wpływów z […]
(Polska Agencja Prasowa) Od początku roku do końca kwietnia spółka Węglokoks Kraj, która niespełna rok temu kupiła od Kompanii Węglowej […]
(Polska Agencja Prasowa) Z początkiem lipca Polska Grupa Górnicza (PGG) połączy ze sobą wybrane kopalnie – z obecnych 11 pozostanie pięć […]
(Polska Agencja Prasowa) Prokuratura i NIK mają sprawdzić prawidłowość działania kolejnych zarządów Kompanii Węglowej m.in. w zakresie […]
(Polska Agencja Prasowa/BiznesAlert.pl) Decyzje prywatyzacyjne poprzednich rządów w energetyce były w dłuższej perspektywie szkodliwe dla […]
Dokapitalizowanie i zmiana szyldu nie wystarczą, by Polska Grupa Górnicza ustabilizowała sytuację i osiągnęła rentowność; potrzebne są […]
(Polska Agencja Prasowa) Tomasz Rogala, od ponad dwóch miesięcy kierujący Kompanią Węglową, stanie na czele zarządu Polskiej Grupy Górniczej, […]
(Ministerstwo Środowiska) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Geolog Kraju Pan Mariusz Orion Jędrysek podpisał decyzje […]
Należąca do Grupy PGE spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę objęcia docelowo 17,1 proc. udziałów w Polskiej […]
Czy powołanie Polskiej Grupy Górniczej to dobry początek ratowania  polskiego górnictwa? Dla portalu BiznesAlert.pl porozumienie ocenia dr […]
Należąca do Grupy Energa spółka Energa Kogeneracja podpisała dziś (28 kwietnia 2016 r.) umowę określającą warunki inwestycji finansowej w […]