Woźniak: Dzięki przejęciu SEJ wzmacniamy pozycję PGNiG Termika

11 sierpnia 2016, 12:15 Alert

PGNiG Termika i Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowały że w dniu 11 sierpnia 2016 r. zawarły umowę kupna – sprzedaży akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie. Zgodnie z umową 100 proc. akcji SEJ przechodzi na własność PGNiG Termiki.

Przeniesienie akcji w wykonaniu umowy sprzedaży akcji było uwarunkowane szeregiem warunków zawieszających. Wszystkie warunki zawieszające zostały należycie spełnione lub zrzeczono się ich, w zależności od sytuacji. Łączna cena za nabycie akcji SEJ wyniosła prawie 372 mln zł, przy czym zaliczka z tytułu sprzedaży akcji SEJ w wysokości prawie 279 mln zł została już zapłacona.

Postanowienia umowy przewidują karę umowną w wysokości 9 mln zł za naruszenie przez JSW lub jej podmioty powiązane postanowień dotyczących zakazu konkurencji.List intencyjny w tej sprawie spółki zawarły w maju 2016 r., zaś 4 sierpnia 2016 r. NWZ JSW wyraziło zgodę na tę transakcję.

– Konsekwentnie realizujemy strategię PGNiG i wzmacniamy segment ciepłowniczy. Dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok do realizacji tego celu. Dzięki przejęciu SEJ zyskujemy nowe moce w zakresie ciepłownictwa i energetyki przemysłowej. Budujemy wokół PGNiG Termiki grupę prężnie funkcjonujących spółek. Widzimy tu duży potencjał wzrostu, który pozytywnie przełoży się na wartość całej Grupy Kapitałowej PGNiG – powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG.

SEJ zajmuje się wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. Rocznie sprzedaje 1500 TJ ciepła oraz 380 GWh energii elektrycznej. Głównymi odbiorcami spółki są kopalnie JSW oraz PEC Jastrzębie, którego PGNiG TERMIKA jest właścicielem od kwietnia br. W ramach transakcji uregulowana została przyszła współpraca między SEJ a JSW. Zawarte zostały długoterminowe kontrakty na dostawy od JSW do SEJ węgla oraz metanu, a także na sprzedaż z SEJ do JSW ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza.

– SEJ wnosi do naszej Grupy nie tylko nowe rynki sprzedaży, ale także znaczące kompetencje. Dzięki rozszerzeniu Grupy o SEJ planujemy rozwinąć obszar działań GK o energetykę przemysłową. Dostrzegamy tutaj duży potencjał wzrostu, również poza aktywami największego klienta SEJ, jakim jest Jastrzębska Spółka Węglowa – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG Termiki.

SEJ to także największy w Polsce producent energii elektrycznej pochodzącej z gazu z odmetanowania pokładów węgla – łączna moc zainstalowana w silnikach gazowych zasilanych tym paliwem wynosi 29 MWe.

Spółka jest właścicielem 5 elektrociepłowni zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju (EC Zofiówka, EC Moszczenica), Pniówku (EC Pniówek), Suszcu k/ Żor (EC Suszec) i Częstochowie.

Nowy podmiot należący do PGNiG Termiki prowadzi obecnie w EC Zofiówka inwestycję budowy bloku energetycznego CFB (z kotłem fluidalnym), który po planowanym, na koniec kwietnia 2017, oddaniu do eksploatacji osiągnie moc 75 MWe, zwiększając dwukrotnie potencjał wytwarzania energii elektrycznej SEJ.

Źródło: Polska Agencja Prasowa/PGNiG Termika