Woźniak: Jeden gospodarz i jedna odpowiedzialność za powierzony zakres kompetencji

11 marca 2015, 15:00 Drogi

W Poznaniu odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. W obradach, wraz z szefami regionów, udział wzięła m.in. Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.

– Poruszyliśmy zasadnicze tematy, wcześniej zaproponowane ministrom, których gościliśmy. Pierwszy temat to gospodarka wodna i czekające nas zmiany architektury zarządzania nią – poinformował Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Jego zdaniem polegać one będą na przeniesieniu pewnych rzek i cieków w jurysdykcję marszałków, przy jednoczesnym odebraniu marszałkom kompetencji do zajmowania się wałami na głównych rzekach.

– W naszej opinii jest to logiczna konstrukcja: jeden gospodarz i jedna odpowiedzialność za powierzony zakres kompetencji – stwierdził dalej marszałek Marek Woźniak. – Poruszaliśmy m.in. kwestie finansowania naszych działań i sygnalizowaliśmy, że będziemy się domagać jego zagwarantowania.

Drugi blok poruszanych podczas Konwentu Marszałków spraw dotyczył wdrażania funduszy UE.

– Jesteśmy na etapie zbiorowego dopracowywania szczegółów – zauważył marszałek województwa wielkopolskiego. – Przygotowujemy się do tzw. desygnacji, czyli potwierdzenia, że nasza struktura organizacyjna gwarantuje wykonanie tych zadań. Dyskutujemy także, jak mają być skonstruowane wytyczne, na które czekamy ze strony ministerstwa.

– Te deklaracje, które padły dziś ze strony minister Wasiak, że zapisy Kontraktów Terytorialnych będą miały priorytet w kontekście Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, to są bardzo istotne deklaracje i cieszę się, że wybrzmiały w stolicy Wielkopolski podczas pierwszego z trzech posiedzeń, któremu przewodniczę – stwierdził na zakończenie marszałek Marek Woźniak.

Źrodło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego