Związkowcy z kopalni Brzeszcze nie zgadzają się na negocjacje przed ostatecznym wyborem oferenta

23 września 2015, 07:59 Alert

(Teresa Wójcik)

KWK Brzeszcze.

Sztab Protestacyjno-Strajkowy, składający się z przedstawicieli związków zawodowych kopalni Brzeszcze przypomina, że integralną częścią oferty sprzedaży zakładu jest plan naprawczy kopalni opracowany przez zarząd SRK i zaakceptowany przez stronę społeczną. Co więcej, Sztab Protestacyjno-Strajkowy nie zgadza się na negocjacje z potencjalnym nabywcą kopalni do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert na kupno zakładu – jak poinformowała wczoraj (22 września) Śląsko-dąbrowska Solidarność.   

Jak informowaliśmy w poniedziałek (21 września) przedstawiciele związków zawodowych z kopalni Brzeszcze otrzymali zaproszenie od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) na spotkanie trójstronne z udziałem jednego z potencjalnych inwestorów.

Jednakże Sztab Protestacyjno-Strajkowy uznał, że negocjowanie z jednym z potencjalnych inwestorów zanim zbywający – tj. SRK – nie podejmie ostatecznej decyzji, który z trzech oferentów został wybrany jako nabywca, jest przedwczesne.

Sztab przypomina, że integralną  częścią oferty zbycia kopalni Brzeszcze jest plan naprawczy kopalni opracowany przez zarząd SRK i zaakceptowany przez stronę społeczną (czyli przez związki zawodowe).

Wstępną ofertę kupna kopalni Brzeszcze złożyły trzy firmy: Węglokoks Kraj, spółka celowa Tauronu RSG oraz spółka FTF Columbus, będąca własnością Michała Sołowowa. SRK planowała, że zbycie części zorganizowanej kopalni nastąpi do 25 września. Jednak okazało się, że negocjacje z trzema oferentami jeszcze trwają i nie podano terminu ich zakończenia.