font_preload
PL / EN
Alert 16 lipca, 2018 godz. 13:45   
REDAKCJA

Badanie zainteresowania Gazociągiem Polska-Ukraina zakończone sukcesem

gaz rura gazociąg fot. Gaz-System

Niewiążąca procedura badania zainteresowania rynku przepustowością między Ukrainą, a Polską została przeprowadzona przez Operatorów Systemów Przesyłowych (OSP): PJSC „Ukrtransgaz” i GAZ-SYSTEM S.A. Celem procedury było umożliwienie badania zainteresowania rynku przepustowością na granicy polsko-ukraińskiej w obu kierunkach przepływu. Wyniki procedury zostaną teraz przeanalizowane i uwzględnione przez obu Operatorów Systemów Przesyłowych w przyszłych pracach dotyczących zwiększenia zdolności przesyłowych na granicy polsko-ukraińskiej.

Od 6 kwietnia do 8 czerwca 2018 r. uczestnicy rynku mieli możliwość wzięcia udziału w niewiążącej procedurze badania zainteresowania rynku przepustowością na granicy polsko-ukraińskiej w obu kierunkach przepływu.

Obaj operatorzy systemów przesyłowych zaobserwowali znaczące zainteresowanie uczestników rynku przepustowością na granicy polsko-ukraińskiej w obu kierunkach przepływu. Uczestnicy rynku zgłosili następujące zapotrzebowanie w ramach przedmiotowej procedury:

• ok. 3,9 mld m3 w kierunku PL → UA,
• ok. 1,6 mld m3 w kierunku UA → PL, w perspektywie długoterminowej, z wyłączeniem przepływów wynikających z istniejących umów tranzytowych.

Po stronie GAZ-SYSTEM S.A. nowe zdolności przesyłowe w kierunku Ukrainy mogą zostać udostępnione od 2022 roku.

Powyższe wyniki niewiążącej procedury badania rynku stanowią istotną podstawę do prowadzenia dalszych wspólnych analiz i studiów nad rozwojem infrastruktury między systemami przesyłowymi Polski i Ukrainy. Analizy te zostaną wzięte pod uwagę w przypadku podjęcia decyzji w sprawie potencjalnej wiążącej procedury alokacji zdolności przesyłowych jako kolejnego etapu procesu.

Operatorzy systemów przesyłowych poinformują uczestników rynku o dalszych krokach.

Gaz-System