font_preload
PL / EN
1 grudnia, 2017 godz. 21:46
XIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2017
XIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2017

Szczegóły wydarzenia

8 grudnia w Warszawie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2017, organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”. BiznesAlert.pl objął to wydarzenie patronatem.

Od czasu rozpoczęcia ustrojowych i gospodarczych przemian w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku polska gospodarka znajduje się na ścieżce niskoemisyjnej modernizacji. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne oraz krajowe możliwości, tempo dalszej transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, jest jednym z kluczowych obszarów negocjacji z Unią Europejską.

Kolejne regulacje unijne składające się na tzw. Pakiet Zimowy, konstytuujące podstawy funkcjonowania Unii Energetycznej, mają zwiększyć efektywność działań Państw członkowskich na rzecz osiągania wspólnych celów klimatyczno-energetycznych.

Proces legislacyjny Pakietu Zimowego zmierza do końca, a wraz z nim pojawią się nowe wyzwania i zadania dla Państw Członkowskich w obszarze poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, większej niż dotychczas integracji rynków regionalnych, dynamicznego wdrażania nowych innowacyjnych technologii. Istotnym narzędziem wykonawczym Państw Członkowskich i Komisji Europejskiej mają być zintegrowane krajowe plany energii i klimatu, konsultowane i wspólnie uzgadniane.

PROGRAM

11.00 – 11.30 Uroczyste otwarcie

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

11.30- 13.20  Sesja I  Polska energetyka po zmianach systemu ETS i Pakietu Zimowego

  • Energy mix w 2030 roku – ścieżka dochodzenia; wpływ zmian technologicznych i prawnych na koszty dostarczania energii dla odbiorców;
  • Udział Polski w projektach finansowanych z funduszu na rzecz innowacji; inwestycje w ramach Funduszu Modernizacyjnego;
  • Kształt rynku energii i rynku mocy w świetle regulacji Pakietu Zimowego;
  • Rola sieci w drodze do spełnienia wymagań unijnych – problemy budowy, rozwoju połączeń transgranicznych i eksploatacji sieci energetycznych w Polsce.

MODERATOR: Bartłomiej Derski, Redaktor Naczelny, Wysokie Napięcie.

13.45 – 15.30 Sesja II  Innowacyjność i efektywność energetyczna w polskiej gospodarce

  • Nowe modele biznesowe w elektroenergetyce i ciepłownictwie – oferta firm technologicznych; możliwości modernizacji i zmian technologicznych zmierzających do ograniczania emisji gazów cieplarnianych i niskiej emisji;
  • Digitalizacja elektroenergetyki – koszty i korzyści dla firm energetycznych i odbiorców;
  • Potencjał poprawy efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej – Polska na tle doświadczeń europejskich i światowych – czy są takie, które warto wykorzystać w kraju?

MODERATOR: Bartłomiej Derski, Redaktor Naczelny, Wysokie Napięcie.

Zaproszeni Prelegenci:

Sesja I – Henryk Baranowski, Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna; Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE; Waldemar Szulc, Dyrektor Biura TGPE; Stanisław Poręba, EY; Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE; Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, IGCP; Robert Zasina, Prezes Zarządu, PTPiREE; Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu, KAPE; Krzysztof Kidawa – Wiceprzewodniczący FOEEiG; Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki AGH.

Sesja II – Maciej Chorowski, Dyrektor NCBiR; Małgorzata Mika – Bryska, Veolia Energia Polska oraz PTEZ; Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu, KGHM; Tomasz Ślęzak, Prezes Zarządu, Arcelor Mittal Poland; Arkadiusz Węglarz, KAPE; Michał Ramczykowski, Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi; Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd Miasta Warszawa; Roman Szwed, Prezes Zarządu, ATENDE.

Więcej informacji na stronie organizatora