font_preload
PL / EN
Alert Chemia 18 grudnia, 2015 godz. 9:30   
REDAKCJA

Grupa Azoty w Respect Index po raz dziewiąty

Grupa Azoty

(Grupa Azoty)

16 grudnia został ogłoszony nowy skład Respect Index prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Azoty po raz dziewiąty została zakwalifikowana do jego składu, co oznacza, że jako jedna z nielicznych spółek utrzymuje się w jego składzie od samego początku – pisze spółka w komunikacie.


Obecność Grupy Azoty w Respect Index nieustannie od dnia jego utworzenia jest ogromnym wyróżnieniem oraz docenieniem podejmowanych działań. Jest to także mobilizacja do dalszego podnoszenia standardów. Celem projektu Respect jest wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Tym samym projekt ten akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych.

Notowanie w Indeksie Respect poprzedzone jest trzyetapowym procesem weryfikacji, który sfinalizowany jest przeprowadzeniem audytu przez firmę zewnętrzną. Oceniana jest kompleksowość działań podejmowanych przez spółki i adresowanych do grona ich interesariuszy, które stanowią wyraz ich szeroko rozumianej odpowiedzialności społeczne. Analizowane są czynniki środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne.

Działania podejmowane w Grupie Azoty potwierdzają, że proces zarządzania odbywa się w sposób strategiczny i odpowiedzialny, z poszanowaniem obowiązujących standardów.