font_preload
PL / EN
Energetyka PAP Węgiel 16 marca, 2017 godz. 11:30   
REDAKCJA

Grzegorczyk: Drogi węgiel i przejęcie Kopalni Brzeszcze poprawiły kondycję Taurona

img_8298 Źródło: Tauron

Grupa Tauron zaprezentowała wyniki za 2016 rok. Jak wynika ze sprawozdania wyniki są stabilne, na co według spółki wpłynął wzrost cen węgla oraz wydobycia w Brzeszczach.


– Za nami rok wytężonej pracy, ale i sukcesów, a wypracowane wyniki potwierdzają silną pozycję Grupy na polskim rynku energetycznym – mówił prezes Grupy Tauron, Filip Grzegorczyk. Spółka uzyskała stabilne przychody na poziomie 17,6 mld zł. W ubiegłym roku przeznaczono mniej na inwestycje o 9 proc. To wynika z przesunięć prac nad blokiem w Jaworznie. Dokonano także odpisów na aktywach wiatrowych.

Brzeszcze poprawiają wyniki Grupy Tauron

Prezes Grzegorczyk odnotował znaczący wzrost cen węgla. Wydobycie wzrosło o 30 proc. zaś w IV kwartale wzrosło o 48 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jak zapewnił prezes to efekt przejęcia Kopalni Brzeszcze. Celem na 2017 rok jest wzrost sprzedaży energii poprzez zwiększenie liczby narzędzi produktowych.

Spółka podała też że w 2016 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 30 proc. w porównaniu do roku 2015 r. i wyniosła 6,37 mln ton. -Bez uwzględnienia produkcji z ZG Brzeszcze wzrost wyniósłby 6 proc. Sprzedaż węgla kamiennego osiągnęła poziom 6,1 mln ton, z czego 4,7 mln ton (ok. 77 proc.) trafiło do spółek z segmentu „Wytwarzanie”. Na wysoki wolumen wydobycia największy wpływ miał systematyczny wzrost produkcji w funkcjonującym od stycznia 2016 r. w ramach Tauron, Zakładzie Górniczym Brzeszcze – podała spółka.

Grzegorczyk powiedział, że spółka planuje , że wyniki ten powinien przełożyć się na osiągnięcie w 2017 r. wydobycia w docelowej wysokości ok. 1,8 mln ton. w czwartym kwartale ub. roku Brzeszcze wydobyły aż 438 tys. ton węgla. Jak podkreślał zarząd, dzięki zwiększeniu wydobycia można było obniżyć jednostkowe koszty wydobycie węgla. Tauron przejął kopalnię Brzeszcze w grudniu 2015 r. W 2016 r. zainwestował w nią 105,5 mln zł.

Trzy główne wydarzenia

Nowym instrumentem, który zwiększa komfort spółki to 190 mln euro z emisji obligacji hybrydowych. Drugie najważniejsze wydarzenie w zeszłym roku to podpisanie porozumienia z Rafako ws. rozbudowy Elektrowni Jaworzno III zaś trzecim wydarzeniem jest podniesienie perspektywy ratingu Fitch. Utrzymał on rating spółki na poziomie BBB, oraz zmienił perspektywy ratingu z negatywnej na stabilną.

W Polsce w zeszłym roku wzrosło zapotrzebowanie na energię o 2 proc. W 2016 r. zaś wzrost produkcji to 0,5 proc. Lukę tę dopełnił import energii, głównie ze Skandynawii. Presja na wzrost cen węgla nie będzie miała raczej przełożenia na cenę energii w tym roku, może zaś mieć to wpływ w 2018 roku – powiedział wiceprezes spółki ds. finansów Marek Wadowski.

Stabilizacja wyników 

– Nie spodziewamy się w 2017 r. dużych zmian wyniku EBITDA w porównaniu do roku poprzedniego. Czułbym się komfortowo, gdyby poziom EBITDA w 2017 roku był na zbliżonym poziomie jak w 2016 roku. Nie spodziewamy się dużych zmian – przekazał Wadowski. Tauron w całym 2016 roku wypracował 17,646 mld zł przychodów, 3,340 mld zł EBITDA, 801,52 mln zł zysku operacyjnego oraz 367,47 mln zł zysku netto.

W 2016 r. Tauron dostarczył  klientom niemal 50 TWh energii więcej niż rok wcześniej. Jak podkreślali w środę przedstawiciele zarządu firmy, to wynik koniunktury gospodarczej i wyższego krajowego zużycia energii. Jak podkreślili, w ub. roku spółka przyłączyła do swojej sieci dystrybucyjnej 50 tys. nowych klientów. w sumie, na koniec 2016 roku Tauron miał 5 mln 474 tys. klientów.

Jednak sprzedaż sprzedaż detaliczna energii elektrycznej Tauron spadła z 35,91 TWh do 32,03 w 2016 r., czyli o 11 proc. Jak wyjaśniła spółka wynika to przede wszystkim z faktu, że nie sprzedawała energii do polskich sieci elektroenergetycznych i „coraz silniejszej konkurencji” na rynku sprzedaży prądu.

Spółka podała, że produkcja energii elektrycznej w 2016 r. wyniosła ok. 16,8 TWh, w tym z odnawialnych źródeł energii – 1,3 TWh. -Niższa produkcja i sprzedaż energii elektrycznej realizowana przez segment „Wytwarzanie” wynikała bezpośrednio z przyjętej strategii handlowej Grupy Tauron, przy czym za spadek produkcji energii w źródłach odnawialnych odpowiadała głównie niższa produkcja z biomasy (efekt obniżenia współczynnika wsparcia dla procesu współspalania biomasy z 1 do 0,5 oraz silnego spadku cen zielonych certyfikatów) – tłumaczy.

Program Poprawy Efektywności Grupy Tauron, przyjęty w marcu 2016 r., zakłada uzyskanie oszczędności w latach 2016-2018 na poziomie 1,3 mld zł.

Najważniejsze liczby

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 17,65 mld zł;
  • EBITDA osiągnęła poziom 3,34 mld zł, marża EBITDA wyniosła 18,9 proc.;
  • Zysk netto wyniósł 370 mln zł (wobec straty netto w 2015 r. w wysokości 1,8 mld zł);
  • Odpisy aktualizujące (netto) wartość majątku trwałego będące efektem przeprowadzonych w 2016 roku testów na utratę wartości: 735 mln zł;
  • Największy wpływ na uzyskane wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 2 395 mln zł), Wytwarzanie (EBITDA 545 mln zł) i Sprzedaż (EBITDA 490 mln zł);
  • Znacząca poprawa wolumenów i rentowności w segmencie Wydobycie w II półroczu 2016 roku;
  • Roczne nakłady inwestycyjne na poziomie ponad 3,8 mld zł. Największy CAPEX zrealizowano w segmentach Wytwarzanie (1,7 mld zł), Dystrybucja (1,8 mld zł) i Wydobycie (283 mln zł);
  • Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec 2016 r.: 2,32x (spadek o 0,3x w porównaniu do wartości wskaźnika na dzień 30 września 2016 r.).

 

Euroobligacje

Tauron bierze zaś pod uwagę możliwość emisji euroobligacji albo green bonds w tym roku z przeznaczeniem na tzw. zieloną energetykę. – Obecnie jesteśmy na etapie wyboru banków inwestycyjnych przy tych operacjach – powiedział wiceprezes Wadowski. Zdaniem spółki wartość emisji euroobligacji lub green bonds powinna wynieść 500 mln euro – Wadowski. Dodał, że planowana zapadalność tych obligacji wynosi 7-10 lat.

Rynek Mocy 

– W naszej strategii nie założyliśmy rynku mocy, chcemy aby powstał. Wspieramy go i lobbujemy. Jednak jego kształt nie jest jeszcze pewny, dlatego też nie założyliśmy go w naszej długofalowej strategii. Widzimy, że prace nad rynkiem mocy posuwają się do przodu. Obecnie trwają rozmowy z Komisją Europejską. Chcemy, aby zapisy o rynku mocy powstały i będziemy mogli uczestniczyć w aukcji w tym roku. Przełożyłoby się to na pozytywny efekt za 4 lata i poprawiłoby wyniki segmentu wytwarzanie – mówił Wadowski.

Prace w Jaworznie i Stalowej Woli postępują 

– Podstawowym i głównym projektem jest blok w Jaworznie. Plan zaawansowania to 30 proc. na koniec 2016 roku. Potwierdzamy, że blok będzie gotowy w listopadzie 2019 roku – mówił Grzegorczyk. Zaawansowanie prac nad blokiem parowo-gazowym w Stalowej Woli to 85 proc., zaś będzie on gotowy w 2019 roku – Prace są stale konsultowane razem z PGNiG – mówił prezes.

Wysokie aspiracje przy rozwoju innowacji

– Transformacja obsługi  klienta, sprzedaż poprzez kanały digital, współpraca przy rozwoju startupów – to nasze główne kierunki rozwoju jeśli chodzi o innowacje. Chcemy być liderem w tym zakresie – mówił Grzegorczyk.

Tauron chce szerzej otworzyć się na klientów 

-Będziemy podejmować działania „proklienckie”, prosprzedażowe, które mają doprowadzić do wzrostu wolumenu sprzedaży energii w 2017 r. – powiedział Grzegorczyk. Tauron jest największym dystrybutorem energii – jego udział w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych to ok 38 proc. Jest jednocześnie drugim sprzedawcą energii do odbiorców końcowych z 26 proc. udziałem w rynku.

Broda: Tauron stawia na start-upy (WIDEO)

BiznesAlert.pl/Polska Agencja Prasowa

AKTUALIZACJA: godz.  14:00, 16.03.2017

AKTUALIZACJA: godz.  17:30, 16.03.2017