font_preload
PL / EN
Gaz 17 grudnia, 2013 godz. 15:43   

Kacperczyk: Polskę i Rumunię łączą podobne wyzwania energetyczne

Katarzyna Kacperczyk

O współpracy we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i UE oraz o polityce klimatycznej rozmawiała podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk z ambasadorem ds. bezpieczeństwa energetycznego w Kancelarii Premiera Rumunii Mihneą Constantinescu. Polsko-rumuńskie konsultacje poświęcone współpracy energetycznej odbyły się 16 grudnia w Warszawie.

Przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, gospodarki i środowiska rozmawiali także o projektach energetycznych w Polsce i Rumunii oraz o tworzeniu rynku energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. – Umacnianie pozycji konkurencyjnej Europy nie będzie możliwe bez wdrażania nowych rozwiązań w sektorze energetycznym. – podkreśliła wiceminister Katarzyna Kacperczyk. Zwróciła uwagę, że istotne jest zapewnienie klimatu sprzyjającego rozwojowi nowych technologii i źródeł pozyskiwania energii. – Nasze kraje łączą podobne wyzwania związane z poprawą efektywności gospodarek i przyspieszeniem procesu modernizacji sektora energetycznego. – dodała wiceszefowa polskiej dyplomacji.

Strona polska zaprezentowała również postęp prac w sektorze gazu z łupków. Wizyta delegacji rumuńskiej w Polsce była okazją do dyskusji nt. zagadnień prywatyzacyjnych. Przedstawiciele Rumunii odbyli serię spotkań w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.