font_preload
PL / EN
Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeń 13 kwietnia, 2017 godz. 8:30   
REDAKCJA

OSW: Bundeswehra broni się przed cyberatakami

Bundeswehr_-_10th_Anniversary_of_Multinational_Corps_Northeast

5 kwietnia powołano nową formację w ramach Bundeswehry – obszar cybernetyczno-informacyjny (Cyber- und Informationsraum, CIR). Jest ona równorzędna z innymi wyodrębnionymi strukturami w niemieckich siłach zbrojnych (Inspektoratem Wsparcia i Służbą Medyczną), funkcjonującymi obok trzech rodzajów sił zbrojnych (Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej). CIR będzie skupiać jednostki zajmujące się kwestiami informatycznymi, bezpieczeństwem cybernetycznym, rozpoznaniem wojskowym i geoinformacją oraz prowadzeniem działań psychologicznych na szczeblu operacyjnym i taktycznym. CIR ma za zadanie wzmacniać ochronę sieci informatycznych i systemów uzbrojenia Bundeswehry, ale też rozwijać zdolności do ofensywnych działań w cyberprzestrzeni – pisze Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Nowo powstałemu Dowództwu CIR będą podlegać m.in.: Dowództwo Rozpoznania Strategicznego, Dowództwo ds. Technik Informacyjnych, Centrum Geoinformacji i podporządkowane im jednostki – wcześniej znajdujące się w strukturach Inspektoratu Wsparcia. Po integracji ww. jednostek w tym roku CIR ma liczyć ok. 14 tysięcy pracowników cywilnych i wojskowych; w planach jest dalsza rozbudowa. Inspektorem CIR jest gen. Ludwig Leinhos, który w latach 2013–2016 był dyrektorem NHQC3S (NATO Headquarters Consultation, Command and Control Staff) w kwaterze głównej NATO w Brukseli.

Nie tylko Bundeswehrę, ale również niemiecki resort obrony objęły przekształcenia związane z wyodrębnieniem obszarów cyberbezpieczeństwa i IT. Od października 2016 roku w strukturach ministerstwa funkcjonuje Departament CIT (Cyber/IT), który zajmuje się planowaniem i wdrażaniem narodowej strategii cyberbezpieczeństwa w sferze obronności oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo cybernetyczne w sieciach informatycznych Bundeswehry.

 

Komentarz

  • Stworzenie nowej formacji w Bundeswehrze pokazuje, że Niemcy traktują kwestie cybernetyczne i informacyjne jako coraz istotniejsze dla funkcjonowania Bundeswehry, bezpieczeństwa RFN i prowadzenia konfliktów zbrojnych. Świadczą o tym również zapisy Białej księgi polityki bezpieczeństwa i przyszłości Bundeswehry z lipca 2016 roku. Wyzwania dla bezpieczeństwa cybernetycznego i przestrzeni informacyjnej znalazły się w niej na drugim miejscu na liście zagrożeń (po międzynarodowym terroryzmie). Według wypowiedzi minister obrony tylko w styczniu–lutym br. Bundeswehra stała się obiektem ponad 280 tys. ataków cybernetycznych. Stworzenie Dowództwa CIR w Bundeswehrze odzwierciedla również tendencje w NATO. Przestrzeń cybernetyczna została uznana w Sojuszu za sferę działań operacyjnych na szczycie w Warszawie w lipcu 2016 roku.

Więcej: Ośrodek Studiów Wschodnich