font_preload
PL / EN
Alert 12 października, 2018 godz. 7:15   
REDAKCJA

Produkcja energii z OZE spadła o 9 procent

oze wiatraki fot. Pixabay
W sierpniu br. produkcja energii elektrycznej w Polsce była niższa niż w lipcu i wyniosła 14 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku w sierpniu br. w Polsce wyprodukowano o 4 proc. więcej energii elektrycznej, a jej zużycie wzrosło o 3 proc. Produkcja energii elektrycznej z OZE w sierpniu zmniejszyła się o 9 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Saldo wymiany zagranicznej energii elektrycznej w sierpniu br. było dodatnie i wyniosło 272 GWh – wynika z publikacji Agencji Rynku Energii.

Produkcja energii elektrycznej

Jak wynika z danych ARE, w sierpniu br. produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 14,1 TWh, co stanowiło wzrost o 4 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku. Wówczas to wyprodukowano nieco ponad 13,5 TWh. W porównaniu z produkcją energii elektrycznej w lipcu br., w sierpniu mieliśmy do czynienia ze spadkiem produkcji, który wyniósł ponad 100 GWh (dynamika 99,2 proc. m/m).Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego w sierpniu br. wynosiła 7,1 TWh, co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017. Z węgla brunatnego wytworzono 4,2 TWh, czyli o 1 proc. energii elektrycznej mniej niż w lipcu 2017 r. Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła blisko 1,4 TWh, co stanowiło spadek o 9 proc. w stosunku do roku 2017. W sierpniu br. znacznie wzrosła produkcja energii elektrycznej z gazu, co było związane z uruchomieniem Elektrociepłowni Włocławek. Produkcja energii elektrycznej z tego nośnika wynosiła 1,1 TWh, co oznacza wzrost o 81 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017.

Z kolei w porównaniu z produkcją energii elektrycznej w lipcu br., w sierpniu zmniejszyła się ona o ok. 1 proc. Z odnawialnych źródeł energii wyprodukowano o 4 proc. mniej energii, w węglu brunatnym o 8 proc. Wzrost produkcji energii elektrycznej zanotowano w węglu kamiennym (dynamika 103,4 m/m proc.), gazie (dynamika 109,3 m/m proc.) oraz elektrowniach szczytowo pompowych (dynamika 144,6 m/m proc.).

Produkcja energii elektrycznej z OZE

Produkcja energii elektrycznej z OZE w sierpniu 2018 r. wyniosła 1,4 TWh, wobec 1,54 TWh rok wcześniej, co stanowiło spadek o 9 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku oraz spadek o ponad 4 proc. w porównaniu z lipcem br. Udział energetyki odnawialnej w produkcji energii elektrycznej zmalał z ok. 10,3 proc. w lipcu br. do 10 proc. w sierpniu. Najwięcej energii elektrycznej z OZE powstało z wiatru oraz biomasy, natomiast najmniej z fotowoltaiki. Największą dynamiką w produkcji energii elektrycznej w sierpniu br. charakteryzowały się fotowoltaika (dynamika 177 proc. r/r) oraz biogaz (dynamika 110 proc r/r).

Krajowy bilans energii elektrycznej

W sierpniu 2018 r. Polska wyeksportowała ponad 1 TWh energii elektrycznej, a import do Polski wyniósł 1,3 TWh. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrósł zarówno eksport energii elektrycznej (dynamika 161 proc.) jak i jej import (dynamika 129 proc.). Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w sierpniu br. było dodatnie i wyniosło 272 GWh.

Import energii elektrycznej w sierpniu br., w porównaniu z lipcem wzrósł o blisko 43 proc., eksport natomiast o 33 proc. W efekcie saldo wymiany wzrosło z 137 GWh w lipcu br. do 272 GWh w sierpniu.  W materiale wykorzystano dane pochodzące z wydawnictwa Agencji Rynku Energii „Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej”.