font_preload
PL / EN
Energia elektryczna Innowacje 26 czerwca, 2017 godz. 7:30   
REDAKCJA

PSPA: Rynek powinien decydować o infrastrukturze dla elektromobilności

samochód elektryczny elektromobilność

Jak czytamy w „Pulsie Biznesu”, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zwraca uwagę, że proponowana w projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych koncepcja budowy infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych jest zbyt mocno powiązana z samorządami gminnymi. Dotyczy to wymogu, że stacje ładowania mają być usytuowane na gruntach gminnych.

„(…) wybór lokalizacji musi w pierwszym rzędzie być podyktowany potrzebami kierowców, a następnie stanem infrastruktury OSD, co zwiększa szanse, że stacje będą użytkowane. Nieuzasadnione wydaje się założenie, że operator infrastruktury nie może wybudować punktu ładowania na gruncie będącym np. jego własnością lub będącym własnością prywatną (np. centrum handlowe), przy założeniu, że będzie on powszechnie dostępny” – napisał Maciej Mazur, prezea PSPA w piśmie cytowanym przez „Puls Biznesu”.

Według Macieja Mazura plany budowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych powinny być uzgadniane na szczeblu wyższym niż gminny, tak aby systemy w poszczególnych gminach były kompatybilne i umożliwiały przejazd samochodem elektrycznym długich tras.

Puls Biznesu/CIRE.PL