font_preload
PL / EN
Energetyka Ropa 5 września, 2017 godz. 7:30   
REDAKCJA

Stańczyk: Ożywienie na rynku paliw. Pakiet paliwowy i rekord zapotrzebowania na magazyny

Paweł Stańczyk OLPP Paweł Stańczyk, Fot.: OLPP

Po wprowadzeniu szeregu zmian legislacyjnych, których celem miała być walka z oszustwami i przestępstwami na rynku paliw, rynek paliwowy przeżywa prawdziwe ożywienie. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na dostawy paliw w ramach legalnie działających pomiotów, rośnie także zapotrzebowanie na usługi magazynowania paliw.

„Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o., największe na polskim rynku przedsiębiorstwo specjalizujące się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, odnotowuje historyczne rekordy świadczonych usług. Wykorzystanie pojemności magazynowych OLPP na potrzeby zarówno operacyjne, jak i dla celów magazynowania zapasów interwencyjnych jest zbliżone do poziomu maksymalnego. Spółka planuje szereg nowych inwestycji, w tym również tych związanych z rozbudową pojemności magazynowych.

„Działanie „szarej strefy” powodowało, że część pojemności magazynowych w OLPP była niewykorzystana. Obecnie, po zmianach legislacyjnych, zaobserwowano znaczny wzrost popytu na pojemności magazynowe, dlatego planujemy rozbudowę pojemności magazynowych o ok. 300 tys. metrów sześc.” – powiedział Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu OLPP.

Uszczelniony pobór VAT, nowe koncesje i monitoring przewozu – to tylko niektóre ze zmian, wprowadzone przez polski rząd poprzez tzw. „pakiet paliwowy”, „pakiet energetyczny” oraz „pakiet przewozowy”. Po roku od wprowadzenia pierwszego z pakietów, tj. „pakietu paliwowego”, zmiany jakie zaszły na polskim rynku paliwowym są widoczne nie tylko poprzez wzrost obrotu paliwami, ale także poprzez wzrost zapasów interwencyjnych.

„OLPP w swoich bazach paliw zaobserwowała około 30 proc. wzrost tej usługi w odniesieniu do lat poprzednich. To pokazuje ogromne niebezpieczeństwo niedoszacowania ilości zapasów interwencyjnych dla Polski, jakie istniało zanim wprowadzono zmiany legislacyjne, pozwalające ograniczyć działalność „szarej strefy”. Dzisiaj po zmianach, możemy z większą dokładnością oszacować, jak duży jest rynek paliw w Polsce” – dodał Prezes OLPP.

Baza Paliwowa nr 2. Fot. OLPP

Baza Paliwowa nr 2. Fot. OLPP

Historyczne rekordy OLPP

W tym roku padło kilka rekordów w Bazach Paliw należących do OLPP, m.in. obsługa największej ilości cystern w ciągu doby, rekordowa obsługa cystern w ciągu miesiąca oraz rekordowe rozładunki tankowców.

14 lipca br. Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu zakończyła rozładunek tankowca przyjmując 44.357.303 litry paliwa. Był to rekordowy rozładunek dla tej bazy. W czerwcu Baza Paliw nr 1 w Koluszkach obsłużyła 6105 cystern drogowych. Jest to drugi co do wielkości wynik w tym roku. W marcu br. Baza w Koluszkach obsłużyła aż 6180 cystern. Natomiast Baza Paliw nr 5 w Emilianowie 4 lipca br. w ciągu jednej doby obsłużyła 301 autocystern. Był to jeden z rekordowych wyników, jeśli chodzi o tę bazę.

OLPP sp. z o.o. jest partnerem panelu „Wyzwania dla polskiego sektora paliwowego” podczas tegorocznego XXVII Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w dniach 5-7 września br. w Krynicy-Zdroju. Uczestnicy panelu podsumują bieżącą sytuację na rynku paliw po wprowadzeniu zmian legislacyjnych oraz przedstawią swoje plany na przyszłość, związane z rozwojem sektora paliwowego.
Krynickie Forum Ekonomiczne od lat przyciąga przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Odbywa się w Krynicy-Zdroju od 1992 roku w pierwszej połowie września i jest uznawane za największe i najbardziej znane spotkanie przedstawicieli świata polityki i biznesu w Europie Środkowo–Wschodniej.

„Operator Logistyczny Paliw Płynnych” Sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku. Jest największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji na rynek oraz w ramach zapasów interwencyjnych. OLPP należy do Grupy Kapitałowej PERN.Zobacz także