font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna PAP Węgiel 9 listopada, 2017 godz. 12:00   
KOMENTUJE: Bartłomiej Sawicki

Tauron ma dobre wyniki, ale musiał dokupić węgla i transportować go samochodami (WIDEO)

Konferencja wynikowa Tauron. Fot. BiznesAlert.pl Konferencja wynikowa Tauron. Fot. BiznesAlert.pl

 Tauron notuje dobre wyniki za trzy kwartały 2017 r w postaci 2,9 mld zł EBITDA i 1,2 mld zł zysku netto. Wynik za trzeci kwartał mógłby być lepszy, gdyby nie problemy z wydobyciem węgla oraz jego transportem kolejowym. Tauron zapowiada jednak, że problemy z wydobyciem zostały przezwyciężone, a z transportem spółka radzi sobie doraźnie z użyciem floty samochodowej.

– Wyniki spółki za trzy kwartały należy uznać za dobre i zgodne z oczekiwaniami – powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk. – Pierwsze trzy kwartały 2017 r. były dla Grupy TAURON okresem znaczącej poprawy podstawowych wskaźników operacyjnych i finansowych. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost produkcji i sprzedaży węgla, energii elektrycznej oraz ciepła, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych Grupy – powiedział.

Jak dodał wiceprezes Wadowski wzrost w segmencie wydobycie zapewniły rosnący popyt i sprzedaż zapasów surowca. Firma informuje o wzroście efektywności wydobycia, który dał niższe koszty i poprawę wyników sprzedaży za trzeci kwartał.

Wyniki

Znaczący wzrost zysku netto do 1,2 mld zł (wobec 0,3 mld zł w okresie I-III kw. 2016 r.)Przyrost EBITDA i marży EBITDA do wartości odpowiednio: 2,88 mld zł (+17 proc. rdr) i 22,4 proc. (+3,5 p.p. rdr). Spadek kosztów działalności to 9,4 proc. rdr. Poprawiono efektywności segmentu wydobycie to wzrost produkcji i sprzedaży węgla handlowego (o 11 proc. i o 22 proc. rdr). Odnotowano także wzrost produkcji energii elektrycznej i ciepła o 13 proc. rdr.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 2 217 mln zł. Najwyższe nakłady w segmentach: Wytwarzanie (1 123 mln zł), Dystrybucja (973 mln zł) i Wydobycie (89 mln zł). W segmencie wytwarzanie znaczący udział w wydatkach miała rozbudowa Elektrowni Jaworzno. Całkowite wydatki wyniosą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 roku. Stan zaawansowania to 45 proc. Kolejne wydatki to także budowa bloku gazowo – parowego w Stalowej Woli, gdzie stan zaawansowania to 86 proc. Inne inwestycje to realizacja projektu poziom 800 w kopalni Janina, Szyb Grzegorz w kopalni Sobieski, program inwestycyjny w kopalni Brzeszcze.

Obligacje

– W 2017 roku wdrożyliśmy szereg działań istotnych dla realizacji strategii finansowania Grupy TAURON. W lipcu przeprowadziliśmy emisję 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro, dzięki czemu wydłużyliśmy okres zapadalności długu oraz zdywersyfikowaliśmy strukturę zadłużenia. We wrześniu podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która umożliwia emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. To zwiększa komfort bezpieczeństwa finansowego ale traktujemy to jako rozwiązanie opcjonalne – wyliczał Grzegorczyk.

Problemy z wydobyciem i transportem

Prezes Taurona omówił wspomniane problemy z wydobyciem i transportem. Wydobycie w trzecim kwartale spadło o 21,1proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. – Chodzi o przekrojenie ścian w kopalni Sobieski, a zmiany geologiczne w kopalni Janina przełożyły się na ujemny wyniki EBITDA w tym segmencie. – powiedział Wadowski.

We wspomnianym okresie odnotowano także spadek wolumenu sprzedaży o 11,9 proc. Wadowski ocenił, że problemy związane z wydobyciem węgla w kopalniach Tauorna zostały już przezwyciężone i ponownie odnotowano wzrost wydobycia. Dobowa ilość wydobycia węgla w lipcu to 20 tys. Mg/dzień, w sierpniu było to 22, we wrześniu 23, a w październiku już 27.

W przyszłym roku wynik EBITDA powinien być dodatni. Planowany jest również wzrost wydobycia. Ceny węgla mają mieć pozytywny wpływ na wydobycie. Dariusz Niemiec z Tauorna przypomniał, że spadek wydobycia w III kw. był planowany. Powiedział, że Grupa zakupiła 150 – 160 tys. ton węgla od innych firm. Jak dodał Wadowski za czwarty kwartał wynik EBITDA powinien być już na plusie.

W zakresie transportu węgla Niemiec przyznał, że były problemy. – Wiedzieliśmy, że będą wyłączenia części linii, zabezpieczyliśmy dostawy poprzez transport kołowy. Odpowiada on obecnie za 20 proc. dostaw a w listopadzie może to być więcej. Koszty są wyższe, ale nieznacznie – powiedział Niemiec.

Tauron spodziewa się wzrostu cen węgla w przyszłym roku

– Tauron spodziewa się wzrostu cen węgla o kilkanaście procent w 2018 roku – poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.  – Jednostkowe koszty zakupu węgla w segmencie wytwarzania wzrosną o kilkanaście procent. To będzie zarówno efekt wyższych cen, ale i parametrów jakościowych – powiedział w czwartek dziennikarzom Wadowski. – Generalnie spodziewamy się, że ceny węgla będą w przyszłym roku o kilkanaście procent wyższe – dodał.

Przedstawiciele Tauronu poinformowali, że mimo utrudnień spowodowanych remontami infrastruktury kolejowej grupa posiada wymagane zapasy węgla.

– Wiedzieliśmy, że w tym roku są wyłączenia pewnych linii, które będą na pewno wpływały na przewozy, więc zabezpieczyliśmy sobie to począwszy od czerwca. Zwiększyliśmy nasze zdolności przewozowe transportem kołowym – powiedział Dariusz Niemiec, dyrektor zarządzający Tauronu ds. handlu.

Niemiec poinformował PAP Biznes, że zapasy węgla są obecnie na poziomie ok. 180-200 tys. ton powyżej zapasu normatywnego.

W okresie obejmującym I-III kwartał 2017 r. produkcja węgla handlowego w grupie Tauron była wyższa o 11 proc. rdr i wyniosła 4,68 mln ton. Sprzedaż węgla handlowego wzrosła o 22 proc. do 5,01 mln ton. W tym okresie 53 proc. zapotrzebowania grupy na węgiel zostało zaspokojone surowcem z własnych kopalń.

Decyzja o modernizacji bloków 200 MW będzie zależeć od kształtu rynku mocy

Tauron będzie decydować o zakresie modernizacji bloków o mocy 200 MW, związanych z dostosowaniem do BAT, w zależności od ostatecznego kształtu rynku mocy – poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

– Trudno wyrokować o zakresie modernizacji bloków 200 MW, nie wiedząc, jaki będzie kształt rynku mocy. A tak naprawdę powinniśmy wygrać aukcję, by podejmować decyzje inwestycyjne” – powiedział wiceprezes podczas czwartkowej telekonferencji.

Tauron ma 10 bloków energetycznych o mocy 200 MW każdy.Wadowski poinformował dziennikarzy, że szacunkowy koszt dostosowania jednego bloku do konkluzji BAT wynosi 50-90 mln zł.

Pytanie, ile bloków będziemy modernizować – powiedział. Tauron jest zainteresowany udziałem w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącym bloków 200 MW. Wśród kluczowych założeń programu są: planowana dalsza eksploatacja zmodernizowanych bloków klasy 200 MW oraz zwiększenie ich elastyczności.

Wiceprezes Tauronu wskazał, że w krajowej energetyce lata 2019-21 mogą być intensywne pod względem remontów, gdyż spółki będą decydować o modernizacjach floty wytwórczej na podstawie wyników pierwszej aukcji w ramach rynku mocy.

AKTUALIZACJA: 9.11. 2017 r. Dodano akapity: „Tauron spodziewa się wzrostu cen węgla w przyszłym roku” oraz „Decyzja o modernizacji bloków 200 MW będzie zależeć od kształtu rynku mocy”.

BiznesAlert.pl/Polska Agencja Prasowa