11.10.2013 ALERT

11 października 2013, 09:54 Alert

ENERGETYKA

Różne poglądy MSP i URE na możliwość blackoutu

(PARKIET/CIRE)

Jak czytamy w „Parkiecie” Ministerstwo Skarbu Państwa i URE mają odrębne opinie na temat grożącego nam w najbliższych latach deficytu energii. Cytowany przez gazetę giełdy Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu, powiedział na wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji Skarbu Państwa, że suma nowych mocy uruchomionych w ciągu najbliższych kilku lat wyniesie prawie 6 GW, co oznacza, że zostanie pokryte pełne zapotrzebowanie kraju na energię. Zastrzegł on, że uwarunkowane jest to budową nowych bloków w Stalowej Woli, Kozienicach, Włocławku, Opolu, Jaworznie, Turowie i Puławach. Innego zdania jest URE, według którego po 2015 roku mogą wystąpić okresowe problemy z pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną. Odnosząc się do prognoz regulatora, Gawlik powiedział, że z analiz MSP wynika, że w najbliższych latach wystąpi jedynie zmniejszenie dostępnej rezerwy mocy i nie ma niebezpieczeństwa blackoutu – czytamy w „Parkiecie”.

Sąd karze PGNiG

(CIRE)

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10 października zmniejszył do 1,5 mln zł wysokość kary pieniężnej nałożonej na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo decyzją Prezesa URE za naruszenie przez spółkę warunków udzielonej jej koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą. W 2010 roku Prezes URE nałożył na PGNiG 2 mln zł kary pieniężnej. Spółka wniosła o uchylenie decyzji w całości, ewentualnie o jej zmianę w całości i orzeczenie, że PGNiG nie naruszyło obowiązku wynikającego z udzielonej Spółce koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą. Sąd postanowił zmienić zaskarżoną decyzję poprzez obniżenie nałożonej kary pieniężnej ze względu na niewielki zakres niedotrzymania obowiązku dywersyfikacji oraz zasądzić od Urzędu Regulacji Energetyki na rzecz PGNiG kwotę 115 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. W pozostałym zakresie odwołanie zostało oddalone. Naruszenie warunków koncesji polegało na nieuzyskaniu w latach 2007 i 2008 minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 roku dotyczącym tej tematyki. Nieuzyskanie poziomu dywersyfikacji polegało na przekroczeniu w powyższych latach maksymalnego udziału gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w każdym z tych lat. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie może spowodować uruchomienie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowań w przedmiotowej sprawie dla lat późniejszych. Spółka po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu rozważy ewentualne dalsze kroki w tej sprawie.

Kijów grozi jednostronnym zerwaniem umowy gazowej z Moskwą

(NATURAL GAS EUROPE/SEBASTIAN CIASTOŃ)

Kijów mógłby wstrzymać import gazu ziemnego z Rosji jeśli ukraińsko-rosyjskie rozmowy ws. obniżenia cen gazu nie przyniosą oczekiwanych skutków – uważa premier Ukrainy, Mykoła Azarow. Zdaniem ukraińskiego szefa rządu Kijów w dalszym stopniu będzie ograniczać ilość kupowanego surowca z Rosji. Azarow przyznał także, że pomimo deklaracji Gzpromu o chęci rozwiązania sporu, negocjacje prowadzone są z niewielkim powodzeniem. Rosja zdecydowanie odrzuca argumenty Kijowa, bojąc stracić się narzędzie nacisku na ukraiński rząd szczególnie w okresie kiedy rozstrzygana jest przyszłość  umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE. Rosjanie już ostrzegli, że jednostronne zerwanie umowy przez Ukraińców będzie się wiązało z poważnymi reperkusjami prawnymi.

Azarow do UE i Rosji: Co z ukraińskim GTS-em?

(INTERFAX/WOJCIECH JAKÓBIK)

Podczas spotkania z unijnym komisarzem ds. energii Guntherem Oettingerem, premier Ukrainy Mykoła Azarow oczekuje jasnej odpowiedzi od Unii Europejskiej i Rosji na temat ich wizji funkcjonowania ukraińskiej sieci przesyłowej gazu (GTS). Liczy na to, że podejmą decyzję w sprawie dofinansowania modernizacji systemu. Bez niej Kijów zamierza samodzielnie reformować swój GTS. Azarow upomniał się o większe wsparcie dla jego kraju ze strony Europejskiej Wspólnoty Energetycznej.

Za tydzień decyzja w sprawie terminalu LNG dla państw bałtyckich

(UKRAINSKA ENERGETYKA/WOJCIECH JAKÓBIK)

O środki z funduszu Connecting Europe rywalizują projekty terminali LNG w Inkoo w Finlandii, Paldiski i Muuga w Estonii oraz w Rydze na Łotwie. Zwycięska inwestycja otrzyma prawo do pieniędzy Unii Europejskiej. Estończycy liczą na szybką decyzję Komisji Europejskiej, bo w wypadku opóźnień w jej podjęciu, realizacja przedsięwzięcia również się opóźni. Tymczasem umowy gazowe państw bałtyckich z Gazpromem kończą się w 2015 roku. Do tego czasu Bałtowie chcą mieć alternatywne źródło dostaw (np. terminal LNG) pozwalające na poprawę pozycji w negocjacjach.

INFRASTRUKTURA

W ciągu miesiąca pociągi PKP CARGO będą jeździć na Węgrzech

(www.pkp-cargo.pl)

Wkrótce PKP CARGO rozpocznie samodzielne przewozy towarowe na terenie Węgier. Spółka z wynikiem pozytywnym zrealizowała już pierwsze jazdy testowe na Węgrzech. Jazdy testowe odbyły się 7 października na terenie węgierskiego zarządcy infrastruktury kolejowej. Próbna eksploatacja lokomotyw E189 w wersji VM produkcji Siemensa, której celem jest uzyskanie dopuszczenia tych pojazdów do ruchu na sieci kolejowej na Węgrzech, została oceniona pozytywnie. Testy przeprowadzono w związku z chęcią rozpoczęcia przez PKP CARGO samodzielnych przewozów towarowych na terenie Węgier.

Most w Andrychowie otwarty

(www.gddkia.gov.pl)

Nowy most na Wieprzówce w Andrychowie został oddany do użytkowania. Most ma bardzo ciekawą konstrukcję łukową, a jego ustrój niosący stanowi łuk stalowy położony po przekątnej i płyta żelbetowa oparta na stalowych wiszących żebrach poprzecznych. Jest to jedyny tego typu obiekt w kraju, pod względem konstrukcyjnym. Zwykle projektowane są dwa łuki równoległe. Po otwarciu mostu, uciążliwe objazdy przez które kierowcy tracili, nawet do godziny, przestaną być potrzebne i ruch pojazdów odbywał się będzie na nowym moście. Całkowita długość mostu wynosi 48,8 metra, szerokość 14,3 m.

Stawki za dostęp do torów spadną średnio o 20 proc.

(www.newseria.pl)

Przewoźnicy kolejowi zapłacą w przyszłym roku średnio o 20 proc. mniej za dostęp do torów. PKP PLK deklaruje stabilizację stawek aż do 2017 r. Wzrosną wprawdzie opłaty za zapowiedzi głosowe na dworcach oraz dostęp do peronów, ale jak podkreślają przedstawiciele zarządcy infrastruktury to tylko 8 proc. z wszystkich kosztów dostępu do infrastruktury. Cennik PKP PLK musi jeszcze zatwierdzić Urząd Transportu Kolejowego.

Średnia stawka sieciowa spadnie o ponad 20 proc. Zarządca polskich torów zapowiedział również rezygnację z marży oraz niezmienność stawek od najbliższego rozkładu przez cztery kolejne lata.

AIR France świętuje 80. urodziny

(Air France)

Francuski przewoźnik zaplanował szereg urodzinowych atrakcji dla swoich pracowników i pasażerów. 7 października 1933 roku o godzinie 16:00 francuski Minister Lotnictwa, Pierre Cot, ogłosił uroczyście na lotnisku w Le Bourget narodziny nowej linii lotniczej. AIR France powstał w wyniku połączenia pięciu komercyjnych przewoźników: Air Orient, Air Union, SGTA, CIDNA i Aeropostale. Okrągła rocznica to doskonała okazja do podkreślenia wkładu AIR France w rozwój lotnictwa cywilnego, a także inspirowania ludzi do poznawania świata. Z okazji swojej rocznicy francuski przewoźnik przygotował wiele atrakcji. O 80-leciu pracownikom będą przypominać między innymi wewnętrzny newsletter, radio oraz intranet.

Obwodnica Suwałk – odchudzona, ale tańsza

(www.gddkia.gov.pl)

Koncepcja programowa budowy obwodnicy Suwałk, jako fragmentu S 61- została przyjęta przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Warszawie. Wrześniowa uchwała KOPI nakłada jednak na projektantów obowiązek wprowadzenia kilku zmian w dokumentacji, co spowoduje przesunięcie na przełom I/II kwartału 2014 roku możliwości złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Najważniejszą i zarazem najbardziej czasochłonną zmianą jest rezygnacja z rezerwy terenu pod trzeci pas ruchu dla każdej z jezdni. Zmiana docelowego przekroju z 2×3 na 2×2 ma przynieść oszczędności w zakresie kosztów inwestycji.

Goście z Litwy na najsłynniejszej obwodnicy

(www.gddkia.gov.pl)

Kierownictwo Litewskiej Administracji Drogowej spędziło na budowie obwodnicy Augustowa niemal cały dzień i przejechało całą jej długość: od węzła Suwałki Południe po węzeł Augustów. Goście przyjrzeli się powstającej konstrukcji mosty mostu nad Rospudą oraz z zainteresowaniem wypytywali o szczegółowe rozwiązania techniczne poszczególnych obiektów inżynierskich. Goście – w siedzibie Rejonu w Suwałkach – zapoznali się z projektem obwodnicy Augustowa oraz planami budowy obwodnic Suwałk, a także odcinka Suwałki – Budzisko. Po prezentacji goście udali się na budowę.

 

Informacja dla wierzycieli spółki Mostmar S.A. w upadłości likwidacyjnej

(www.gddkia.gov.pl)

GDDKiA O/w Katowicach informuje, że 2 października 2013 r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 191, pod poz. 13818, str. 17 ) ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności w sprawie upadłości spółki MOSTMAR S.A. (sygn. akt VI GUp 24/12 lik.). Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 6. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności – wterminie 2 tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Nowy most w Andrychowie po próbie obciążenia

(www.gddkia.gov.pl)

Nowy most w Andrychowie przeszedł pozytywnie próby obciążenie. Próby odbywały się w czterech etapach, przy obciążeniu od 80 ton do 160 ton w środku rozpiętości płyty pomostu i łuku. Próby obciążenie mostu miały się odbyć 7 października, ale w związku z szybszym postępem prac odbyły się już w sobotę 5.10.2013 r. W pierwszym etapie dwa samochody z ładunkiem 40 ton każdy stanęły w połowie jednej jezdni po kolei prawej i lewej. W drugim etapie cztery pojazdy o masie w sumie 160 ton stanęły na środku płyty pomostowej i badano obciążenia dla środka płyty i łuku.

Zanim zacznie się budowa, na S7 wejdą archeolodzy

(www.gddkia.gov.pl)

Jeszcze w październiku rozpoczną się badania archeologiczne na  trasie przyszłej ekspresowej siódemki od Nidzicy do Napierek. To działania konieczne, zanim rozpoczną się właściwe roboty budowlane. Przetarg na budowę drogi jeszcze trwa. Niedawno zakończył się pierwszy etap postępowania , w którym wnioski o dopuszczenie do dalszej części przetargu zgłosiło ponad 20 wykonawców. Zanim na plac budowy wjadą pierwsze maszyny, teren zbadają archeolodzy. Konserwator zabytków,  po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania archeologicznego podjął decyzję o przeprowadzeniu wykopalisk na tym odcinku. Większość badań została przeprowadzona w ubiegłym roku.

Uwaga na wschodniej obwodnicy Poznania – chwilowe braki w oświetleniu po kradzieżach kabli.

(www.gddkia.gov.pl)

W związku z kradzieżą kabli zasilających oświetlenie GDDKiA informuje, że występują czasowe kłopoty z oświetleniem na wschodniej obwodnicy Poznania. Do czasu uzupełnienia brakujących kabli, które zostały wymontowane przez złodziei w zeszłym tygodniu, będą występowały częściowe problemy z oświetleniem obwodnicy. Dlatego apelujemy do kierowców o ostrożność. Mimo codziennych, kilkakrotnych objazdów dróg przez służby GDDKiA , kolejne lampy przestają świecić.

Bezpieczna droga do szkoły

(www.gddkia.gov.pl)

Rzeszowski Oddział GDDKiA, przy współpracy z podkarpacką Policją, wziął udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Akcja ta miała przede wszystkim na celu edukację najmłodszych jak bezpiecznie dotrzeć na zajęcia w szkole, a potem wrócić do domu. Dodatkowo funkcjonariusze Policji, w ramach swoich kompetencji,  prowadzili kontrole w zakresie właściwego oznakowania przejść dla pieszych oraz respektowania zasad i przepisów ruchu drogowego przez kierowców oraz pieszych. Zajęcia prowadzone były w szkołach podstawowych, w trakcie których uczniowie najmłodszych klas dowiadywali się jak właściwie poruszać się po drodze oraz jak istotne jest noszenie odblasków.

Otwarto oferty w przetargu na budowę sygnalizacji świetlnych na DK4

(www.gddkia.gov.pl)

W rzeszowskim Oddziale GDDKiA otwarto oferty na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych akomodacyjnych na DK4. Oferty złożyły 2 firmy oraz 1 konsorcjum. Najniższa oferta na realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 4 w miejscowości Sędziszów Małopolski wynosi ponad 429 tys. zł brutto, zaś najdroższa ponad 612 tys. zł brutto. Kolejnym etapem będzie weryfikacja złożonych ofert. Budowa sygnalizacji świetlnej będzie prowadzona systemem projektuj-buduj na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z PFU oraz obowiązującymi przepisami.

Duże zainteresowanie budową S3

(www.gddkia.gov.pl)

Do wrocławskiego oddziału GDDKiA wpłynęło łącznie 85 wniosków o dopuszczenie do procedury przetargowej na realizację 5 zadań budowy trasy S3 na odcinku Nowa Sól-Legnica. To pierwszy etap przetargu ograniczonego, w którym wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację wniosków zostaną zaproszeni do drugiego etapu, w którym będą mogli złożyć swoje oferty.

Kolej zbliży Toruń z Bydgoszczą

(www.plk-sa.pl)

Prace rewitalizacyjne na liczącej ponad 50 km trasie Toruń – Bydgoszcz dobiegają końca. Do nowego roku mają zakończy się wymiana torów. Podróż koleją między dwoma największymi miastami województwa kujawsko – pomorskiego potrwa krócej, niż trzy kwadranse, bo pociągi pojadą z prędkością 120 km/h. Pierwsze efekty rewitalizacji linii kolejowej pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą widać już teraz. Na kilku fragmentach trasy, pociągi mogą już jeździć z maksymalną prędkością do 120 km/h. Nowy rozkład jazdy, wprowadzony w połowie grudnia, pozwoli zaoszczędzić pasażerom ok. 10 minut. Osiągnięcie docelowo zakładanego czasu przejazdu będzie możliwe po zakończeniu całej inwestycji.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak