12.09.2013 ALERT

12 września 2013, 10:15 Alert

ENERGETYKA

Mały trójpak przewiduje tylko 14 dni na rozpatrzenie reklamacji odbiorcy energii

(DZIENNIK GAZETA PRAWNA/CIRE)

„Dziennik Gazeta Prawna” zwraca uwagę, że zapisy małego trójpaku, które weszły wczoraj w życie, dają jedynie dwa tygodnie na rozpatrzenie wszelkich reklamacji złożonych do firm sprzedających i dostarczających energię elektryczną. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany, skarga będzie automatycznie uwzględniana.

Spór w KW o kontrakt na węgiel dla nowych bloków w Opolu

(DZIENNIK GAZETA PRAWNA/CIRE)

Sprawa wieloletniej umowy na dostawy węgla kamiennego dla planowanych dwóch bloków energetycznych w elektrowni Opole doprowadziła do konfliktu w zarządzie Kompanii Węglowej – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Konflikty w zarządzie mogą doprowadzić do zmian w jego składzie. Już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na poniedziałek rada nadzorcza KW ma zaplanowany w porządku obrad punkt na ten temat – ustaliła „DGP”.

Parlament Europejski prosi o więcej wsparcia politycznego i finansowego dla EWE

(PARLAMENT EUROPEJSKI/WOJCIECH JAKÓBIK)

PE przyjął rezolucję zatytuowaną „Sprawić by wewnętrzny rynek energii działał”. Zawarł w niej wytyczne wprowadzenia w życie zasad trzeciego pakietu energetycznego niezbędnego do uwolnienia wewnętrznego rynku energii w ramach Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. PE prosi Komisję Europejską i państwa członkowskie o zwiększenie wsparcia politycznego oraz finansowego dla działań EWE w celu rozciągnięcia prawodawstwa antymonopolowego UE na kraje członkowskie w Europie Wschodniej (Mołdawia i Ukraina) oraz Europie Południowo-Wschodniej.

Ukraina podpisze umowę łupkową z Shellem

(INTERFAX/WOJCIECH JAKÓBIK)

Ukraina podpisze jutro w Holandii umowę z Shellem w sprawie poszukiwania gazu łupkowego na polu gazowym Jużiwska na terenie obwodów charkowskiego i donieckiego. W ciągu 5 lat firma ma wywiercić 15 odwiertów poszukiwawczych. Porozumienie ma rozpocząć faktyczne prace koncernu na nad Dnieprem. Shell podpisał 24 stycznia umowę o współpracy z ukraińską Nadrą Jużiwską.

Cypr może stać się nowym punktem eksportu LNG

(LNG WORLD NEWS/WOJCIECH JAKÓBIK)

ENI chce we współpracy z Izraelem transportować gaz ze złóż w okolicach Cypru na wyspę. W tym celu włoska firma planuje zbudować instalacje do kompresji gazu w Izraelu, dzięki którym będzie możliwy transport morski tak przetworzonego surowca na Cypr. Wiele zależy od zasobów bloku 9 eksplorowanego obecnie przez ENI. Jeżeli okażą się pokaźne, wyspa może stać się ważnym punktem eksportowym LNG.

Grecja ma zgodę PE na stworzenie hubu gazowego

(PARLAMENT EUROPEJSKI/WOJCIECH JAKÓBIK)

Parlament Europejski wyraził zgodę na przyznanie Grecji statusu węzła gazowego, jeżeli ten kraj rozwinie własne wydobycie gazu ziemnego. Ateny współpracują z Cyprem w celu stworzenia Śródziemnego Korytarza Gazowego. Do współpracy chcą zaangażować także Izrael. W przyszłości pokaźne złoża pod dnem Morza Śródziemnego mogą być wydobywane na potrzeby eksportu do Europy.

LNG będzie taniał

(THE AUSTRALIAN/WOJCIECH JAKÓBIK)

Conoco Phillips ostrzega, że rosnące zasoby LNG w Australii, Ameryce Północnej i wschodniej Afryce sprawią, że cena gazu skroplonego będzie musiała spaść. Kraje, jak Japonia i Indie wywierają już nacisk na ich obniżenie. Trend nie zmieni się a ilość LNG może w przyszłości nawet przewyższyć zapotrzebowanie na gaz w rejonie Azji i Pacyfiku.

Skandal korupcyjny w CNPC

(CNPC/WOJCIECH JAKÓBIK)

Pekin zatrzymał paszporty kadrom zarządzającym największą firmą węglowodorową w Chinach. Media Państwa Środka poinformowały we wtorek, że w spółce dochodziło do korupcji na wielką skalę. W kręgu podejrzeń znalazło się ponad 1000 oficjeli. Część z nich opuszcza już swój kraj przy użyciu fałszywych dokumentów, które łatwo dostać na czarnym rynku za odpowiednie pieniądze, których aparatczykom CNPC nie brakuje.

 

INFRASTRUKTURA

W krajach bałtyckich budowa Via Baltica też stoi

(www.pkd.org.pl)

W krajach bałtyckich budowa drogi Via Baltica przebiega jeszcze wolniej niż w Polsce. Kluczowe odcinki, jak obwodnica Rygi, planowane są dopiero do realizacji po roku 2030. Również po roku 2030 przewidywana jest przebudowa odcinka od granicy łotewsko-litewskiej do Poniewieża, a centralny odcinek z Poniewieża do Kowna ma zostać przebudowany po roku 2025. Budowa drogi Via Baltica była jednym z tematów poruszanych podczas zakończonej niedawno 28 Bałtyckiej Konferencji Drogowej w Wilnie.

Bliżej do zmiany korzystnej dla gmin

(www.pkd.org.pl)

Komisja Infrastruktury odrzuciła dwie poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania projektu zmiany ustawy o drogach publicznych, która ma rozwiązać problemy gmin zmuszanych dotychczas do przejmowania dróg krajowych zastępowanych przez obwodnice lub nowe odcinki dróg ekspresowych. Oznacza to, że Sejm najprawdopodobniej przyjmie na kolejnym posiedzeniu wersję przepisów wypracowaną przez komisje.

Postępy na budowie zachodniej obwodnicy Poznania – raport nr 2

(www.gddkia.gov.pl)

O 19 proc. od ostatniego raportu wzrosło zaawansowanie prac na budowie zachodniej obwodnicy Poznania. Wykonawca rozpoczął układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wszystko zgodnie z harmonogramem. Publikujemy kolejny, comiesięczny raport postępów prac na tej inwestycji. Zachodnia obwodnica Poznania jest już gotowa w 40%. W ciągu ostatniego miesiąca zostało wykonanych 19% prac przewidzianych w harmonogramie wykonawczym : wykonawca rozpoczął układanie warstwy stabilizacji cementowej.

Naruszenie przepisów przez PKP PLK w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

(www.utk.gov.pl)

W nawiązaniu do ustaleń przeprowadzonej kontroli prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Jednocześnie prezes UTK nałożył na zarządcę karę finansową. Naruszenie przepisów polegało na wyprawianiu pociągów, w składzie których znajdowały się wagony załadowane towarem wysokiego ryzyka (TWR), z toru, który nie jest wyznaczony do przyjmowania i wyprawiania pociągów z towarami niebezpiecznymi i przesyłkami nadzwyczajnymi.

ModlinBus wznawia połączenie na lotnisko

(www.modlinairport.pl)

Wraz z decyzją o ponownym otwarciu lotniska, linia ModlinBus ogłasza gotowość do otwarcia bezpośredniego połączenia autobusowego Warszawa – Lotnisko Warszawa/Modlin. Przy okazji wznowienia regularnych kursów, przewoźnik wprowadzi nowe, atrakcyjne warunki sprzedaży biletów oraz dogodną lokalizację przystanku przy Pałacu Kultury i Nauki.

ModlinBus, jedyny przewoźnik oferujący bezpośredni transport z centrum Warszawy do portu lotniczego w Modlinie od 30 września 2013 ponownie uruchamia regularne kursy dla pasażerów.

Serwis mapowy trasowych przeszkód lotniczych dostępny on-line

(www.ulc.goc.pl)

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż pod adresem http://bit.ly/18kxOel, dostępny jest serwis mapowy dla trasowych przeszkód lotniczych. Jest to serwis informacyjny, opracowany w oparciu o prowadzoną w Departamencie Żeglugi Powietrznej bazę przeszkód lotniczych. Skierowany jest m.in. do użytkowników przestrzeni powietrznej wykonujących loty w przestrzeni niekontrolowanej, którzy w ten sposób mogą pozyskać informacje o występujących na planowanej trasie lotu przeszkodach lotniczych.

Ryanair prognozuje niższy zysk całoroczny

(www.prtl.pl)

Tani irlandzki przewoźnik Ryanair zakłada możliwość obniżenia zysku za cały rok 2013. Przewoźnik ostrzega, że europejski kryzys gospodarczy, ostra konkurencja cenowa za strony brytyjskich, hiszpańskich, irlandzkich i skandynawskich linii lotniczych, a także niskie rezerwacje na wrzesień, październik i listopad mogą częściowo przyczynić się do spadku tegorocznego zysku netto. Wg Ryanair nie ma gwarancji, że tegoroczne zyski nie zmniejszą się do dolnej granicy wcześniej prognozowanego zysku w wysokości 570-600 mln euro.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Joanna Dobosz, Wojciech Jakóbik, Patrycja Olszamowska, Maciej Pawlak