13.11.2013 ALERT

13 listopada 2013, 09:49 Alert
Alert

ENERGETYKA

Kancelaria premiera o miksie energetycznym

(CIRE)

Kancelaria premiera opublikowała drugą wersję opracowanego przez departament analiz strategicznych dokumentu pod nazwą „Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060”. Jak czytamy w komunikacie kancelarii premiera, celem opracowanego modelu było wyliczenie najtańszego miksu energetycznego w podziale na źródła energii, który zapewni odpowiednią rezerwę mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz realizację wiążących Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. Zaprezentowany optymalny miks energetyczny ma spełniać dwa podstawowe założenia: zapewniać dostateczną podaż mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym przy najniższym możliwym koszcie ekonomicznym. Wynik optymalizacji kosztowej może posłużyć przede wszystkim jako punkt odniesienia dla polityki energetycznej – podkreśla kancelaria premiera. W opracowaniu przeanalizowano warianty zakładające budowę nowych kopalń węgla brunatnego lub całkowitą rezygnację z nowych odkrywek. Wzięto również pod uwagę dwie opcje odnośnie energetyki jądrowej – budowę elektrowni jądrowej lub całkowita rezygnacje z tej technologii. Dodatkowo rozpatrzono warianty, w których minimalny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na poziomiec19,1 proc. zostanie utrzymany począwszy od 2020 r. do 2060 roku lub wzrośnie w perspektywie 2050 roku do poziomu 50 proc. Analizie poddano również scenariusze, w których poziom emisji CO2 zostanie obniżony o 80 proc. w latach 1990 –– 2050, połączenia transgraniczne zostaną rozbudowane do 4,4 GW w 2030 r., a rezerwa mocy zostanie obniżona z wymaganych 18 proc. do 13 proc.

 

DGP: Krzysztof Kilian pozostanie prezesem PGE

(DGP/CIRE)

Jak dowiedział się „Dziennik Gazeta Prawna”, Krzysztof Kilian, obecny prezes PGE pozostanie na swoim stanowisku, ale do zarządu wejdzie dwóch nowych wiceprezesów powołanych w miejsce dwóch zaufanych ludzi obecnego prezesa, których rada nadzorcza odwołała pod koniec października. Gazeta przypomina, że z zajmowanych stanowisk odwołani zostali wtedy: odpowiedzialna za strategię i rozwój wiceprezes Bogusława Matuszewska oraz odpowiedzialny za sprawy finansowe Wojciech Ostrowski. Ostateczna decyzja o tym, czy Krzysztof Klilian pozostanie na zajmowanym stanowisku, zapadnie na czwartkowym posiedzeniu rady nadzorczej, w planie obrad której znajduje się punkt o zmianach personalnych w zarządzie. Obecnemu prezesowi PGE pomogą na pewno ogłoszone dzisiaj dobre wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku. Zysk operacyjny wyniósł 1,507 mld zł i był wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 1,34 mld zł, a przychody grupy wyniosły 7,481 mld zł, podczas gdy konsensus rynkowy wynosił 7,101 mld zł. DGP spekuluje, że taki obrót zdarzeń oznacza, że stanowiska szefa PGE nie dostanie Aleksander Grad, były minister skarbu państwa, a obecnie prezes spółki celowej do budowy elektrowni jądrowej PGE EJ 1. Choć z nieoficjalnych informacji wynikało, że był pewnym kandydatem do objęcia stanowiska prezesa PGE, sprawę miała skomplikować polityka. Podczas wyborów szefa Platformy Obywatelskiej na Lubelszczyźnie, brat Aleksandra Grada, Mariusz, poparł ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego. Według rozmówcy DGP, w tej sytuacji przekazanie stanowiska szefa spółki Aleksandrowi Gradowi miałoby znamiona korupcji politycznej.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2008-2013 pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”

(MTBiGM/MACIEJ PAWLAK)

Rząd podjął przedłożoną przez MTBiGM uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2008-2013 „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”. Podstawowa zmiana dotyczy wydłużenia okresu finansowania budowy falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu o rok, tj. do końca 2014 r. Chodzi o dostosowanie wydatkowania środków przewidzianych na realizację programu do realnego przebiegu procesu budowlanego. Całkowity koszt realizacji programu nie zmieni się, czyli nadal będzie to 1.016.754 tys. zł. Do końca 2014 r. konieczne jest wykonanie zadań mających na celu dostosowanie istniejącego toru wodnego w Świnoujściu do ruchu gazowców LNG.

EBI dołoży się do rozbudowy europejskiej infrastruktury energetycznej

(EURACTIV/WOJCIECH JAKÓBIK)

Europejski Bank Inwestycyjny zadeklarował, że wypełni dziurę w budżecie projektów wspólnego interesu (Projects of Common Interest – PCI) sporządzonej przez Unię Europejską. Na potrzeby realizacji 250 inwestycji wartych w sumie 9,1 mld euro brakuje jeszcze 3,25 mld euro. Będą miały uprzywilejowaną pozycję w dostępie do kredytów EBI. Dzięki rozbudowie infrastruktury energetycznej UE planuje zintegrować sektor energetyczny krajów członkowskich.

Naftogaz przerzucił zobowiązania wobec Gazpromu na Ostchem

(KOMMIERSANT/WOJCIECH JAKÓBIK)

Ukraiński Kommiersant donosi, że bez konsultacji z Gazpromem, ukraiński Naftogaz dokonał operacji typu swap przenosząc zobowiązania  wynikające z umowy gazowej na Ostchem należący do oligarchy Dmitro Firtasza. To dlatego ukraińska spółka państwowa zrezygnowała z zakupu surowca od Rosjan. Oczekuje, że zajmie się tym teraz Ostchem. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Naftogaz kupował surowiec za około 400 dolarów za 1000 metrów sześciennych a Ostchem za 269 dolarów za tę samą ilość. Gazprom nie uznaje wymiany i oczekuje zapłaty za gaz zakontraktowany przez Naftogaz.  Firmy odmawiają komentarza dla Kommiersanta na ten temat.

Butkevicius: Litwini powinni zapoznać się z wydatkami poprzedniego rządu na Visaginas

(LITHUANIAN TRIBUNE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Premier Litwy Algirdas Butkevicius ocenił, że opinia publiczna na Litwie powinna zapoznać się z kosztami już poniesionymi w ramach przygotowań do budowy elektrowni atomowej w Visaginas. Algirdas informuje, że poprzedni rząd wydał na doradców od 60 do 80 mln litów. Jego zdaniem Litwini powinni poznać szczegółowy wykaz na co zostały przeznaczone te środki. Opracowaniem takiego dokumentu zajmuje się specjalna komisja powołana do realizacji tego celu w Sejmasie.

Siemens korumpował Gazprom

(CHARLOTTE OBSERVER/WOJCIECH JAKÓBIK)

Spółka-córka Siemensa działająca na terenie Szwajcarii została skazana za korumpowanie przedstawicieli Gazpromu, dzięki któremu otrzymała zlecenia na budowę turbin gazowych dla Gazociągu Jamalskiego. Na przestrzeni lat 2004-06 przelewała duże sumy pieniędzy na szwajcarskie konta bankowe wysokich urzędników rosyjskiego giganta gazowego. Firma zgodziła się już z wyrokiem sądu i zadeklarowała, że zapłaci prawie 11 mln dolarów grzywny.

Mieszkańcy Fukushimy mogą już nigdy nie wrócić do swoich domów

(THE GUARDIAN/WOJCIECH JAKÓBIK)

Przedstawiciele japońskiego rządu po raz pierwszy otwarcie  przyznali, że mieszkańcy z okolic uszkodzonej elektrowni atomowej w Fukushimie mogą nigdy nie wrócić na tereny, z których zostali ewakuowani po tsunami z marca 2011 roku, które doprowadziło do poważnego wycieku radioaktywnego. Japończycy nadal nie są w stanie opanować sytuacji.. Rządząca Partia Liberalna opracowuje program przesiedleń uchodźców do nowych domów  w innych częściach Japonii. Tymczasem dekontaminacja przedłuża się. Prace nad wygaszeniem reaktorów Fukushimy mają z kolei potrwać nawet 30 lat. Do tej pory Japonia wydała na walkę z kryzysem atomowym do 80 mld dolarów. Obszar skażony został podzielony na strefy w których można czasowo przebywać i takie, do których wstęp jest surowo wzbroniony.

MAE: Boom na ropę łupkową jest przejściowy

(OIL PRICE/WOJCIECH JAKÓBIK)

W najnowszym przeglądzie Międzynarodowej Agencji Energii możemy przeczytać, że rewolucja łupkowa w sektorze naftowym zmieniła go ale jej wpływ zmaleje w połowie lat 20. obecnego wieku. Produkcja ropy łupkowej ma wtedy zacząć spadać, a wraz z nim będzie ponownie rosło zainteresowanie surowcem z Bliskiego Wschodu.

INFRASTRUKTURA

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał 250 mln euro na budowę autostrady A1

(www.bgk.pl)

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozyskał 250 mln euro na budowę kolejnego odcinka A1 Toruń – Stryków. Środki w postaci kredytu pochodzą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Kredyt EBI umożliwi zbudowanie 144-km odcinka płatnej autostrady dwupasmowej wraz z drogami dojazdowymi na odcinku z Torunia do Strykowa. Jest to już druga umowa kredytowa z EBI na sfinansowanie budowy tego odcinka. Poprzednio EBI przyznał na ten cel kredyt w wysokości 350 mln euro. – Środki finansowe EBI przyczynią się do mniejszego zatłoczenia i skrócenia czasu przejazdów, a tym samym do dodatkowej przepustowości, poprawy jakości i zwiększenia bezpieczeństwa na jednej z najważniejszych polskich autostrad – powiedział László Baranyay, wiceprezes EBI.

Spotkanie grupy roboczej ds. międzynarodowych przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej

(www.transport.gov.pl)

W siedzibie MTBiGM odbyło się posiedzenie specjalnej grupy roboczej, monitorującej sytuację związaną z eskalacją problemów utrudniających wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych do Rosji. Podczas posiedzenia rozpatrywano możliwe skutki decyzji podjętej przez Federalną Służbę Celną Rosji w zakresie planowanego odstąpienia od uznawania karnetów TIR jako zabezpieczenia celnego towarów dla branży polskiego transportu drogowego. Ustalono, że poszczególne resorty i służby przeanalizują możliwość udzielenia jak najszerszego wsparcia polskim przewoźnikom, wykonującym przewozy na terytorium Rosji w aspekcie nowych uregulowań prawnych, obowiązujących na terytorium tego kraju.

Podpisanie umowy o transporcie morskim między Polską a Turcj

(www.transport.gov.pl)

Minister Transportu Sławomir Nowak podpisał umowę między rządem Polski a rządem Turcji o transporcie morskim. Celem podpisywanej umowy jest rozwój współpracy w dziedzinie transportu morskiego pomiędzy Polską a Turcją oraz utworzenie podstaw formalno-prawnych dla rozwoju morskiej żeglugi handlowej. Umowa przyczyni się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska morskiego. Pozwoli także na rozwój współpracy w innych dziedzinach gospodarki morskiej, zainicjuje nowe formy współpracy morskiej z Turcją, zwłaszcza w szkolnictwie morskim, administracji morskiej i na forum organizacji międzynarodowych

Nowy cennik PLK to przełom dla branży kolejowej

(www.plk-sa.pl)

PKP Polskie Linie Kolejowe SA z zadowoleniem przyjmują decyzję prezesa UTK o zatwierdzeniu projektu cennika na rozkład 2013/2014. Zaproponowana przez PLK obniżka średniej stawki sieciowej o 20,4 proc. oraz stabilizacja stawek do 2017 r. to bezprecedensowa zmiana w historii transportu kolejowego w Polsce. Korzystnie wpłynie ona na ofertę dla pasażerów, kondycję finansową przewoźników oraz poprawi konkurencyjność branży. Nowy cennik dostępu do infrastruktury kolejowej to ważna i dobra wiadomość dla wszystkich przewoźników działających na polskim rynku. Decyzja będzie poważnym impulsem do rozwoju przewoźników zarówno pasażerskich jak i towarowych.

Powrót sieciowego rozkładu jazdy. Kolejne ułatwienia dla podróżnych

(www.plk-sa.pl)

PKP Polskie Linie Kolejowe SA udostępniły kolejną aplikację służącą podróżnym – sieciowy rozkład jazdy (SRJ). Bieżąca aktualizacja, więcej danych i komplet pociągów na wybranych liniach, to podstawowe zalety tego rozwiązania. Nowe narzędzie wzbogaci portal pasażera na stronie www.plk-sa.pl. Forma rozkładu i jego dostępność przez internet, a jednocześnie zachowanie tradycyjnego schematu rozkładu sieciowego, pozwala uzyskać pełen zakres informacji o kursujących na poszczególnych trasach pociągach. Zainteresowani znajdą w nim również szczegółowe dane dotyczące pociągu, np: klasy wagonów, możliwości przewozu rowerów, dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich.

W październiku ruch pasażerski Ryanair wzrósł o 6% do 8,02 mln pasażerów

(www.ryanair.com)

Ryanair opublikował statystyki ilości przewiezionych pasażerów oraz wskaźnika wypełnienia miejsc w październiku, jak poniżej: ruch pasażerski wzrósł o 6% do ponad 8 mln; wskaźnik wypełnienia miejsc wzrósł o 1% do 83%; roczny ruch pasażerski do końca października wzrósł o 2% do 80,9 mln pasażerów.

TDJ Estate nabył nieruchomość w centrum Katowic

(www.tdjsa.pl)

TDJ Estate – spółka wchodząca w skład TDJ SA – nabyła zabudowaną nieruchomość położoną w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 1. Przetarg organizowany był przez PKP SA. Wartość umowy wynosi 29 mln zł. – Dzięki doskonałej lokalizacji nieruchomość – po zakończeniu planowanego procesu inwestycyjnego – stanowić będzie wizytówkę Katowic i całego regionu. Chcemy, aby ta inwestycja stała się nieodłącznym i godnym swojego położenia symbolem Śląska. Więcej szczegółów, jakie planujemy przeprowadzić w ramach nabytej nieruchomości, będziemy mogli podać po podpisaniu aktu własności – powiedział Maciej Wójcik, prezes zarządu TDJ Estate sp. z o.o.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak