18.12.2013 ALERT

18 grudnia 2013, 10:16 Alert
Alert

ENERGETYKA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w której średnia zmiana cen i stawek wynosi 1,5 proc..

(URZĄD REGULACJI ENERGETYKI)

W dniu 17 grudnia 2013 r. Prezes URE zakończył postępowania administracyjne o zatwierdzenie taryf ustalonych przez największe przedsiębiorstwa sektora gazowego, tj.: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz Polską Spółkę Gazownictwa zajmującą się dystrybucją paliw gazowych na terenach obsługiwanych do 30 czerwca 2013 r. przez Spółki Gazownictwa Grupy Kapitałowej PGNiG. Wprowadzone od lipca 2013 roku nowe rozporządzenie taryfowe oddzieliło funkcjonalnie obrót towarem od usługi sieciowej, co w praktyce oznacza likwidację stawki sieciowej i wprowadzenie w jej miejsce stawki dystrybucyjnej lub przesyłowej, która ustalana jest odpowiednio przez operatora dystrybucyjnego lub przesyłowego. Średni wzrost Taryfy dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych dla gazu wysokometanowego kształtuje się na poziomie poniżej planowanej inflacji na rok 2014 i wynosi 1,5 proc. Jak podkreśla PGNiG z porównania nominalnych cen gazu dla odbiorców indywidualnych w krajach Unii Europejskiej wynika, że opłaty końcowe dla klienta w Polsce po zmianie Taryfy, będą w dalszym ciągu jednymi z najniższych. Spółka przypomina, że renegocjacje kontraktu importowego z Gazprom Export w 2012 roku doprowadziły do obniżenia ceny zakupu gazu w kontrakcie jamalskim. Ponadto, otrzymany dodatkowo z Gazprom Export zwrot nadpłaty umożliwił jeszcze większe obniżenie ceny gazu wszystkim odbiorcom indywidualnym PGNiG. Jak tłumaczy PGNiG w wyniku wyczerpania efektu zwrotu nadpłaty, od 1 stycznia zmianie ulegnie wysokość opłat dla odbiorców indywidualnych, dla których zastosowany był dodatkowy rabat cenowy. Natomiast sama obniżka ceny gazu z kontraktu jamalskiego nadal jest odzwierciedlona w Taryfie dla odbiorców. Po wprowadzeniu nowej Taryfy na paliwa gazowe, opłaty za gaz będą nadal niższe niż przed obniżką z 2012 roku. Rachunki dla odbiorców indywidualnych, którzy wykorzystują w gospodarstwie domowym gaz ziemny do przygotowania posiłków, (czyli głównie odbiorcy z grupy taryfowej W-1.1) wzrosną miesięcznie średnio o ok. 1,08 zł. odbiorcy pobierający gaz ziemny dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody, (czyli przede wszystkim odbiorcy zakwalifikowani do grupy taryfowej W-2.1), zapłacą średnio miesięcznie więcej o ok. 3,64 zł. Odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem ziemnym, (czyli przede wszystkim odbiorcy zakwalifikowani do grupy taryfowej W-3.6) zapłacą średnio o ok. 19,75 zł więcej miesięcznie. PGNiG zaznacza również, że należy też pamiętać, że wysokość cen gazu uwzględnia również wpływ zapasów obowiązkowych, które spółka jest zobowiązana tworzyć i utrzymywać. Mają one istotny wpływ na bezpieczeństwo dostaw. Ceny gazu odzwierciedlają wartość tych zapasów, a ich wielkość od 1 października 2013 roku uległa zwiększeniu o ok. 6 proc., co jest efektem m.in. zwiększonej konsumpcji na rynku krajowym. W nowej Taryfie wysokość stawek opłat abonamentowych utrzymana jest na dotychczasowym poziomie. Spółka wyjaśnia jednocześnie, że wysokość ceny za paliwo gazowe ulega zmianie, co jest efektem wprowadzenia nowego modelu rynku i włączenia do ceny za gaz niektórych składowych z likwidowanej stawki sieciowej. Obniżeniu ulega natomiast, w stosunku do zlikwidowanej opłaty sieciowej, nowa opłata dystrybucyjna i przesyłowa o tę część, która włączona została do ceny za paliwo gazowe. Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego modelu rynku gazu w Polsce są neutralne dla całkowitej ceny na rachunku opłacanym przez odbiorcę gazu ziemnego. Druga zmiana wprowadzona do nowej taryfy na paliwa gazowe, dotyczy nominału wyrażanych cen i stawek opłat. Od 1 stycznia 2014 r. wszystkie stawki będą wyrażone w groszach na metr sześcienny, a nie jak dotychczas w złotych na metr sześcienny. Ta zmiana podyktowana jest przygotowaniami do wprowadzenia rozliczeń w jednostkach energii (kWh zamiast m3), co nastąpi od 1 sierpnia 2014 r. i również wynika z przepisów nowego rozporządzenia taryfowego. PGNiG po raz kolejny zaproponowało krótszy niż roczny okres obowiązywania taryfy. PGNiG uzasadniona to możliwością szybszego reagowania na zmiany cen gazu na rynkach światowych, co jest istotne również z punktu widzenia liberalizacji rynku gazu w Polsce. W ocenie spółki takie podejście odpowiada oczekiwaniom jej odbiorców odnośnie dostosowania cyklu zmian cen gazu oferowanego przez PGNiG na rynku polskim, do cen gazu oferowanego na rynku europejskim. Zgodnie z decyzją Prezesa URE nowa Taryfa będzie obowiązywać do końca lipca 2014 r. Skutki finansowe dla poszczególnych grup odbiorców w gospodarstwach domowych w podziale na obszary dystrybucyjne i grupy taryfowe przedstawiono poniżej (ceny bez VAT). Skutki ustalone zostały na podstawie zużycia gazu przez statystycznego – w skali kraju – odbiorcę w danej grupie taryfowej.

Łupkowa mapa drogowa ma uspokoić Brytyjczyków

(UNITED PRESS INTERNATIONAL/TELEGRAPH/WOJCIECH JAKÓBIK)

Brytyjski minister energetyki Michael Fallon ocenił, że mapa wdrożenia regulacji dla sektora gazu łupkowego w jego kraju pozwoli na odpowiedzialny rozwój tej branży. Raport składający się na mapę, sporządzony przez ministerstwo liczy sobie 49 stron. Uwzględnia ogólne wytyczne dla regulacji łupkowych w Wielkiej Brytanii. Ma zmniejszyć obawy Brytyjczyków przed kontrowersyjną metodą hydraulicznego szczelinowania stosowaną przy poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów z łupków. Z planów Downing Street wynika, że tzw. fracking może zostać zastosowany na terenie połowy Wielkiej Brytanii. Koncesje mają zostać rozdane na przestrzeni 37 tysięcy mil kwadratowych, rozciągając się od środkowej Szkocji po południowe wybrzeże. Poszukiwanie gazu łupkowego będzie odbywać się w każdym hrabstwie poza Kornwalią. Z raportu rządowego wynika, że powstanie do 2880 odwiertów, które zapewnią 32 tysiące nowych miejsc pracy.

Total i Statoil wycofały się z projektu TANAP

(RIGZNONE/GAS&OIL.COM/TERESA WÓJCIK)

Koncerny Total (Francja i Statoil (Norwegia) wycofały się z konsorcjum mającym zbudować gazociąg TANAP (TransNatural Gas Pipline). Udział Total wynosił 5 proc., Statoil – 12 proc. Wg. opinii analityków koncerny zareagowały tak na  rosnące koszty projektu, zwiększając ryzyko finansowe dla partnerów, co mogłyby znacząco obniżyć ich notowania giełdowe. Pomimo swojej decyzji o wycofaniu się z TANAP, Statoil i Total zachowają  swoje udziały w gazociągu TAP. Udziały z których zrezygnowały Statoil i Total zostaną rozdzielone między dotychczasowych akcjonariuszy projektu – Socar, narodowy koncern naftowy Azerbejdżanu, BP, i dwa tureckie przedsiębiorstwa państwowe – Botas i TPAO. TANAP ma silne wsparcie polityczne w Turcji. Gazociąg ten jest częścią projektu Korytarza Południowego, który ma doprowadzić gaz z ogromnego pola Szah Deniz w Azerbejdżanie do Europy. Jest to jeden z projektów, dzięki którym po zrealizowaniu zmniejszy się uzależnienie naszego kontynentu od importu gazu z Rosji.  Wspólnie z TAP zmniejszy zwłaszcza rolę South Streamu.

Raport: Chiny powinny iść w gaz łupkowy

(XINHUA/WOJCIECH JAKÓBIK)

Z raportu think tanku działającego w Hong Kongu – Chińskiej Komisji Funduszu Energetycznego – wynika, że rozwój sektora gazowego w Państwie Środka przedstawia obiecujące perspektywy dla inwestorów. Z dokumentu pod tytułem China Energy Focus: Natural Gas 2013 wynika, że to zwiększanie zużycia gazu ziemnego pozwoli Chińczykom w sposób najbardziej efektywny zaspokoić szybko rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zużycie tego surowca w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku wzrosło o 13,5 procent, podczas gdy wzrost wydobycia wyniósł tylko 9,2 procent. Aby uniknąć uzależnienia od importu, Chińczycy powinni – zdaniem autorów raportu – szukać krajowego gazu łupkowego, którego pod powierzchnią ich kraju, Podkreślają oni jednak, że sektor gazu niekonwencjonalnego Państwa Środka będzie musiał zmierzyć się z trudniejszymi warunkami geologicznymi, ekonomicznymi i infrastrukturalnymi. Jeżeli ednak je przezwycięży przysłuży się bezpieczeństwu energetycznemu kraju oraz kondycji finansowej łupkowych inwestorów.

INFRASTRUKTURA

S8 Syców-Walichnowy coraz bliżej

(www.gddkia.gov.pl)

Na wszystkich trzech odcinkach budowy drogi ekspresowej S8 Syców – Walichnowy (łącznie 45 km) trwają kontrole nadzoru budowlanego na jezdni zasadniczej. Jeszcze w tym tygodniu zakończą się one wydaniem pozwolenia na użytkowanie drogi. Wcześniej takie pozwolenia uzyskano na ponad 40 wiaduktów i mostów. Dzięki temu pierwsze auta będą mogły pojechać nową trasą już w najbliższą sobotę.

Postęp prac na budowie autostrady A1 odcinek Świerklany – Gorzyczki – raport z grudnia

(www.gddkia.gov.pl)

W grudniu rozpoczęto docelowy proces sprężenia kabla obiektu autostradowego MA532, dzięki zakończonemu z pozytywnym wynikiem próbnemu sprężaniu w połowie października 2013 r. Systematyczny montaż dewiatorów pozwolił 12 grudnia 2013 r. zakończyć I etap robót, czyli sprężenie wytypowanej grupy 14 kabli zewnętrznych w przęśle BC z 48 kabli koniecznych do zamontowania w tym przęśle. Umożliwiło to m. in. demontaż rusztowań podtrzymujących przęsło BC (opuszczono już siłowniki i rozpoczęto rozbiórkę rusztowań), betonowanie żeber wewnątrz obiektu w przęśle CD, czy montaż dewiatorów pionowo – poziomych w przęśle CD.

Pociągi pojechały z Kłodzka do Kudowy Zdroju

(www.plk-sa.pl)

Modernizacja linii kolejowej na odcinku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój zapewniła kolejowe połączenie górskich miejscowości Dolnego Śląska. Pasażerowie mają do dyspozycji lepsze przystanki w uzdrowiskach: Polanica, Duszniki, Kudowa. PKP PLK SA w ramach projektu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój” zmodernizowały 17 km linii kolejowej pomiędzy stacjami Duszniki Zdrój a Kudowa Zdrój oraz na stacji Polanica Zdrój. Prędkość pociągów, w zależności od parametrów technicznych, zwiększona została z 30 do 60 km/godz. Oczekiwanym efektem jest skrócenie czasu podroży pociągów regionalnych i dalekobieżnych.

Łódź: Trzy nowe przystanki kolejowe

(www.plk-sa.pl)

Mieszkańcy Łodzi mogą korzystać z trzech nowych przystanków – Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka i Łódź Dąbrowa. To kolejne udogodnienie dla podróżnych korzystających z transportu aglomeracyjnego. Pasażerowie z woj. łódzkiego korzystają już z 14 nowych, bądź zmodernizowanych stacji i przystanków osobowych, na których zatrzymują się pociągi regionalne. Każdy przystanek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, podróżnych z bagażem czy rodziców z dziećmi w wózkach. Inwestycja obejmująca odcinki czterech linii kolejowych – z Łodzi do Łowicza, do Kutna, z Łodzi Kaliskiej do Łodzi Chojny i do Łodzi Widzew dobiegła końca. Całkowity koszt projektu to ponad 42 mln zł netto.

Od niedzieli jednolita i czytelna informacja na dworcach i peronach w całej Polsce

(www.plk-sa.pl)

PKP PLK SA przejęła zarządzanie informacją pasażerską na sieci kolejowej. Od 15 grudnia tego roku każdy pociąg ma jednolitą i czytelną zapowiedź na wyposażonych w nagłośnienie stacjach, przystankach i dworcach kolejowych w całej Polsce. Informacje na wyświetlaczach są prezentowane wg tego samego standardu. Na sieci kolejowej zarządzanej przez PLK jest ok. 2,5 tys. czynnych stacji i przystanków, z których ponad 1,2 tys. wyposażonych jest w urządzenia do wygłaszania zapowiedzi głosowych, a na 60. są zamontowane urządzenia do wyświetlania dynamicznej informacji pasażerskiej. Zarządca infrastruktury przejął kontrolę nad wygłaszaniem komunikatów w 80. lokalizacjach, w których dotychczas tę usługę świadczyli przewoźnicy.

Poważne zmiany w strukturze siatki połączeń LOT-u od sezonu Lato 2014

(www.prtl.pl/Marek Serafin)

LOT poinformował o poważnych zmianach w swojej strukturze siatki połączeń od sezonu Lato 2014. Zapowiedział, że zawieszone zostaną wszystkie połączenia międzynarodowe, wykonywane z polskich portów regionalnych. Dotyczy to, przede wszystkim rejsów do hub-ów Lufthansy – Frankfurtu i Monachium. Decyzja ta oznacza zakończenie pewnego etapu współpracy z niemieckim przewoźnikiem. Można powiedzieć, że obsługa tras z polskich portów regionalnych do FRA i MUC miała charakter „oportunistyczny”. Ponieważ połączenie te są objęte umową code-share LO-LH to LOT pomagał swojemu niemieckiemu partnerowi wywozić ruch tranzytowy z polskich regionów, osłabiając pozycję konkurencyjną WAW jako „hub-u dla Polski”.

Bilety Wrocław-Warszawa Modlin już w sprzedaży

(www.airport.wroclaw.pl)

Ryanair uruchomił sprzedaż biletów na trasie z Wrocławia do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Bilety w cenie od 99 zł dostępne są już w systemie rezerwacyjnym przewoźnika na stronie www.ryanair.com. Pierwszy samolot w brawach linii Ryanair z Wrocławia na lotnisko Warszawa Modlin odleci 2 kwietnia 2014 roku. Operacje będą realizowane codziennie. Z Wrocławia samoloty latać będą o godzinie 16:20, z Warszawy polecimy do Wrocławia o godzinie 15:00. Podróż zajmie niecałą godzinę. Loty obsługiwane będą przez samoloty Boeing 737-800.

Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IATA na Uczelni Łazarskiego

(www.prtl.pl/Uczelnia Łazarskiego)

IATA Training and Development Institute w Montrealu (Kanada) wyraził zgodę na utworzenie na Uczelni Łazarskiego Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA). W wyniku powstania Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego IATA Uczelni Łazarskiego polski rynek lotniczy zostaje wzbogacony o nowy ośrodek szkoleniowy, a tym samym możliwość odbycia szkoleń przygotowanych przez najwyższej klasy światowych specjalistów oraz odbywania certyfikacji w Polsce. Certyfikaty IATA wydawane po ukończeniu szkoleń są cenione i rozpoznawalne na całym świecie.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Teresa Wójcik, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak