20 chętnych do budowy węzła Lubelska (A2/S2/S17)

3 sierpnia 2015, 09:15 Drogi

Dzisiaj minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację węzła Lubelska. Chętnych do realizacji inwestycji jest 20 firm i konsorcjów.

Pierwszym etapem przetargu jest kwalifikacja wykonawców – na tym etapie sprawdzane jest czy firmy które chcą się ubiegać o realizację zlecenia dysponują wymaganą kadrą, posiadają odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy oraz odpowiednie doświadczenie, które  gwarantują realizację inwestycji.

Do drugiego etapu przetargu, czyli składania ofert zostaną zaproszeni ci wykonawcy, którzy spełnią  warunki postawione przez Zamawiającego. Złożone oferty oceniane będą pod kątem ceny ale i długości okresu na jaki zostanie udzielona gwarancja.

Planowany okres realizacji to lata 2016 – 2019.

Węzeł Lubelska, łączący Południową Obwodnicę Warszawy (S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i z autostradą A2, będzie węzłem dwupoziomowym. Długość odcinka wynosi ok. 2 km. Budowa węzła umożliwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku krajową drogą krajową nr 8 (docelowo S8), Lublina drogą krajową nr 17 (docelowo S17) oraz poprzez istniejącą i planowaną Południową Obwodnicę Warszawy umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2.

Węzeł Lubelska będzie  jednym z węzłów warszawskiego ringu, jego dwie części Południowa i Wschodnia Obwodnica Warszawy są na etapie przygotowania do realizacji inwestycji. Umowa na zaprojektowanie i budowę Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska zostanie podpisana we wrześniu 2015 roku. W trakcie przygotowania do budowy jest również droga S17, czyli Wschodnia Obwodnica Warszawy – ok. 2,5 km fragment drogi od  węzła Zakręt  do węzła Lubelska jest na etapie przetargu  – termin składania wniosków do II etapu postępowania mija 17 sierpnia. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla trasy na odcinku węzeł Drewnica – węzeł Zakręt.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad