2021 rok był rekordowy dla Lotos Kolej

25 stycznia 2022, 15:15 Alert

Pomimo wymagających warunków makroekonomicznych Lotos Kolej wypracowała zgodny z założeniami wynik EBITDA za 2021 rok. Spółka wykonała też rekordową pracę przewozową dzięki aktywnemu zwiększenie przewozów dla klientów spoza Grupy Kapitałowej Lotos.

Źródło: Grupa Lotos
Źródło: Grupa Lotos

Lotos Kolej działając w wymagającym otoczeniu rynkowym oraz realiach gospodarki mierzącej się ze skutkami pandemii wypracowała stabilne przychody oraz wynik EBITDA na oczekiwanym poziomie. Dane finansowe wskazują, że pomimo zwiększonych kosztów operacyjnych spółka osiągnęła wyższe przychody ze sprzedaży, aniżeli planowano. Tym samym zrealizowała najważniejsze cele budżetowe tj. EBIT oraz wynik netto. Lotos Kolej przewiozła najwięcej towarów w swojej historii, co nie byłoby możliwe bez dostosowania struktury przewozów do aktualnie panujących na rynku trendów biznesowych, charakteryzujących się wzrostem usług intermodalnych.

W okresie styczeń – grudzień 2021 roku Lotos Kolej osiągnęła pracę przewozową na poziomie niemal 5,6 mld ntkm – o 2,3 procent więcej niż w dotychczas rekordowym roku 2019. Praca przewozowa mierzona tonokilometrami, będąca iloczynem przewiezionych ton oraz pokonanych kilometrów, to najbardziej miarodajny wynik związany z przewozami towarowymi. Lotos Kolej w odniesieniu do omawianego współczynnika jest, zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego, krajowym wiceliderem – z ok. 10 procent udziałem w rynku oraz liderem przewozów materiałów niebezpiecznych.

– Ostatni rok był wymagający dla całej branży kolejowej. Prędkość handlowa w 2021 roku wyniosła 21,77, czyli spadła o ponad 4 km/h w porównaniu do roku ubiegłego. To znacznie podwyższyło koszty operacyjne spółki, gdyż wymagało zwiększonego zaangażowania zasobów ludzkich oraz taborowych. W tak zmiennym i trudnym otoczeniu rynkowym wypracowaliśmy dobry wynik finansowy, osiągając rekordowe przewozy, a to dzięki doświadczonej załodze Lotos Kolej potrafiącej dostosować bieżące działania do warunków mikro i makroekonomicznych – mówi Anatol Kupryciuk, prezes zarządu Lotos Kolej.

Rekordowe wzrosty ogółu przewozów spółki są zasługą przede wszystkim zwiększonych przewozów produktów rafinacji ropy naftowej, a także transportu intermodalnego, mającego największe perspektywy rozwoju. Łączny wzrost wolumenu przewiezionych kontenerów za okres styczeń – grudzień wyniósł w porównaniu do 2020 roku 112 procent. Taka dynamika była możliwa dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego Lotos Kolej zakupiła dwie lokomotywy i 324 wagony-platformy do przewozu kontenerów. W efekcie spółka wykonuje coraz więcej przewozów za pomocą własnych wagonów, wpisując się w wymagania rynkowe.

Lotos Kolej stale unowocześnia swój tabor. Tylko w 2021 roku do eksploatacji włączono lokomotywy Gama 111Ed-20, Vectron X4-EA, Griffin E4DCU, Dragon 2 E6ACTa oraz TRAXX DC3 E594, które zastąpiły tabor starszej generacji, charakteryzujący się wyższymi kosztami eksploatacyjnymi.

– Konsekwentnie realizujemy proces wymiany lokomotyw na nowoczesne, o wyższych parametrach technicznych. W 2021 roku włączyliśmy do eksploatacji 16 lokomotyw wyprodukowanych od 2018 do 2021 roku, jednocześnie zdając starszy, wysłużony tabor i podnosząc tym samym konkurencyjność świadczonych usług oraz komfort pracy maszynistów. Obserwujemy rynek, by w kolejnych latach realizować zamierzone cele w powyższym obszarze – podkreślił Jaromir Falandysz, wiceprezes zarządu Lotos Kolej.

Lotos Kolej/Michał Perzyński