21.10.2013 ALERT

21 października 2013, 10:07 Alert

ENERGETYKA

Końca sporu o NOKE na razie nie widać

(RZECZPOSPOLITA/CIRE)

Piątkowe spotkanie zespołu powołanego do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Skarbu Państwa o kontrolę nad Narodowym Operatorem Kopalin Energetycznych nie przyniosło przełomu – wynika z relacji „Rzeczpospolitej”. Jak mówi cytowany przez dziennik Piotr Woźniak, wiceminister środowiska i główny geolog kraju w sprawie NOKE doszło do dalszej polaryzacji stanowisk. Jednocześnie tłumaczy, że oba resorty mają różnie priorytety związane z NOKE, dla Ministerstwa Środowiska najistotniejszą kwestią jest zwiększenie wydobycia, a resort skarbu na pierwszym planie stawia zyski. Woźniak dodaje również, że dla resortu środowiska bardzo istotną kwestią jest budowa kompetencji w obszarze wydobycia ropy i gazu. Właśnie udział NOKE w poszczególnych koncesjach ma w tym pomóc, bo pozwoli na wgląd w prace realizowane przez operatorów co pozwoli zdobywać potrzebną wiedzę i doświadczenie.

Elektrownie KW i Bogdanki pod znakiem zapytania

(DGP/CIRE)

„Dziennik Gazeta Prawna” zwraca uwagę na problemy jakie z zapowiadaną budową bloków energetycznych mogą mieć: Kompania Węglowa i kopalnia Bogdanka. Jak powiedział cytowany przez DGP Marian Turek, przewodniczący rady nadzorczej KW, zarząd spółki musi przeanalizować i pod kątem opłacalności ocenić strategiczne cele spółki, w tym budowę bloku energetycznego. Gazeta przypomina, że KW chciała budować razem z azjatyckimi partnerami blok węglowy o mocy 1000 MW na terenie byłej kopalni Czeczott. Blok miał zużywać 2,5–3,5 mln ton węgla i produkować rocznie ok. 5–7 TWh energii. Projekt o wartości ok. 5,5 mld zł był pomysłem Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, która w połowie września zrezygnowała ze stanowiska prezesa Kompanii. Chińskie Sepco, które było jedną z trzech firm, która przedstawiła w sierpniu ofertę na finansowanie i budowę bloku, poinformowała, że posiada gwarancje bankowe dla całości kwoty potrzebnej na jego budowę, czyli 1,8 mld dol. – czytamy w DGP. Budowa bloku staje się jednak coraz mniej realna ze względu na sytuację finansową walczącej o przetrwanie KW. Pomimo, że 18 października spółka uzyskała zgodę rady nadzorczej na podpisanie umowy emisji obligacji średnioterminowych do kwoty 1,23 mld zł, to środki z niej przeznaczone zostaną na bieżącą działalność oraz wykup obligacji krótkoterminowych za 700 mln zł. Podobnie niejasna jest sytuacja budowy przez GdF Suez i kopalnię Bogdanka bloku węglowego o mocy 500 MW w Starej Wsi k. Łęcznej. DGP przypomina, że spółki podpisały w maju w tej sprawie list intencyjny. Podobnie jak w przypadku projektu KW, i teraz problemem jest nie najlepsza sytuacja finansowa, ale tym razem GdF. Francuzi zwracają też uwagę na niskie ceny energii w Polsce i niekorzystne prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię.W przypadku fiaska realizacji projektu z GdF Suez, Bogdana będzie chciała wybudować małą elektrociepłownię o mocy 77 MW energii i 69 MW ciepła. DGP zwraca uwagę, że źródło to nie znajduje się jednak na liście tych, którym przyznano darmowe uprawnienia do emisji CO2 na lata 2013–2019. W konsekwencji obniża to rentowność projektu, ale nie wyklucza jego realizacji – podsumowuje DGP.

Obligo nie do uniesienia dla PGNiG

(DGP/CIRE)

Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, w przypadku nie sprzedania do końca roku przez PGNiG poprzez Towarową Giełdę Energii aż 1,6 mld m sześc. gazu wynikającego z obliga giełdowego, prezes URE nałoży na spółkę karę finansową, która może wynieść nawet 4,3 mld zł. DGP zwraca uwagę na problem, jaki PGNiG ma ze sprzedażą tak dużej ilości gazu przez TGE. Odbiorcy, którzy mogliby kupić gaz na giełdzie, związani są ze spółką kontraktami długoterminowymi i za nie odebranie wynikających z nich ilości paliwa, i tak musieliby zapłacić. Cytowany przez DGP prezes TGE Ireneusz Łazor, zwraca uwagę, że w przypadku wprowadzania obliga na rynku energii elektrycznej, rozwiązano tam KDT-y. Jednocześnie dalsze obniżanie przez PGNiG cen gazu sprzedawanego na giełdzie i tak z ujemną marżą, jeszcze bardziej zwiększy straty spółki. Z drugiej strony grozi jej wspomniana już kara za niewykonania obliga giełdowego.

Ukraina liczy na szybkie porozumienie z firmami łupkowymi

(FINANCIAL TIMES/WOJCIECH JAKÓBIK)

Financial Times donosi, że Kijów spodziewa się rychłego podpisania porozumień z Chevronem, ENI i EDF w sprawie poszukiwań gazu łupkowego na terenie Ukrainy. Ma do niego dojść w przeciągu najbliższych tygodni.

Trzy scenariusze dla mostu energetycznego

(THE BALTIC COURSE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Kraje bałtyckie zdecydowały, że stworzą specjalną międzyrządową komisję, której prace będą poświęcone reformie regionalnego sektora elektroenergetycznego i wypracowania wspólnych rozwiązań w ramach jego integracji. Ze studium wynika, że taki proces będzie opłacalny ekonomicznie. Zakłada ono trzy scenariusze:

1. Synchronizację w ramach krajów bałtyckich.

2. Synchronizację przez Kaliningrad z Polską (interkonektor przez Kaliningrad lub z Litwy do Polski).

3. Synchronizację z pominięciem Kaliningradu.

Budowa mostu energetycznego łączącego kraje bałtyckie z systemem europejskim znalazła się na liście projektów wspólnego interesu Unii Europejskiej. Z tego tytułu ma prawo do dofinansowania unijnego w wysokości od 50 do 75 procent.

Wilno ogranicza import energii elektrycznej z Rosji

(THE BALTIC COURSE/SEBASTIAN CIASTOŃ)

Ilość energii elektrycznej importowanej z Rosji do Litwy maleje – informuje litewska gazeta Lietuvos Rytas. Wilno już od kilku miesięcy prowadzi politykę mającą na celu ograniczenie dostarczanej z obwodu Kaliningradzkiego prądu. Głównym powodem zmniejszenia. Według dziennika, z dużym prawdpodobieństwem należy też spodziewać się wzrostu cen za prąd. Możliwy wzrost cen może osiągnąć pułap 72 centów za kilowatogodzinę co będzie stanowić nowy rekord. Zdaniem litewskich dziennikarzy, wzrost cen nie powinien być narazie bezpośredno odczuwany przez konsumenta jako, że koszty podwyżki będą przerzucone na firmy.

Czego będą dotyczyły regulacje łupkowe zaproponowane przez KE

(EURACTIV/WOJCIECH JAKÓBIK)

W okolicach Nowego Roku Komisja Europejska planuje przedstawić propozycje paneuropejskich regulacji łupkowych. Portal EurActiv.eu ustalił, czego mają one dotyczyć. Nowe przepisy mają ograniczyć ryzyko związane z emisją gazów cieplarnianych, wstrząsami sejsmicznymi, zanieczyszczeniem wód gruntowych, wykorzystaniem zużytej wody, zanieczyszczeniem powietrza, emisją hałasu i problemami infrastrukturalnymi wynikającymi z dużej aktywności w okolicach poszukiwań. A zatem gorset regulacyjny proponowany przez KE będzie obejmował każdą sferę działalności firm poszukiwawczych.

Napad na biuro Greenpeace w Murmańsku

(RADIO WOLNA EUROPA/WOJCIECH JAKÓBIK)

Aktywiści Greenpeace zatrzymani w areszcie w Murmańsku ślą listy do rodzin, w których roztaczają smutną wizję pobytu w rosyjskim więzieniu. Tymczasem biuro Greenpeace w tym mieście zostało okradzione przez nieznanych sprawców. Zginęła makieta klatki, której współpracownicy zatrzymanych zamierzali użyć podczas demonstracji przeciwko przetrzymywaniu ich w areszcie. Zatrzymanej „arktycznej trzydziestce” grozi nawet 15 lat więzienia z tytułu piractwa. Ekolodzy próbowali wedrzeć się na platformę wiertniczą Gazpromu w Arktyce. Tymczasem 11-tu laureatów Nagrody Nobla napisało list do prezydenta Władimira Putina, w którym domagają się uwolnienia aktywistów. Zaniepokojenie zaistniałą sytuacją wyrazili także kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Brazylii Dilma Rousseff. Moskwa zbywa apele, twierdząc, że nie ma wpływu na niezależne sądy.

Ulewy sprowokowały wyciek wody radioaktywnej w Fukushimie

(GŁOS ROSJI/WOJCIECH JAKÓBIK)

Ulewy w okolicach zamkniętej elektrowni atomowej w japońskiej Fukushimie doprowadziły do wycieku wody radioaktywnej poza barierki ochronne wokół cystern z płynem radioaktywny. Radioaktywność w najbardziej skażonym obszarze wyniosła 710 bekereli na litr i przekroczyła normę prawie siedemdziesięciokrotnie.

INFRASTRUKTURA

Konsultacje społeczne MRR

(www.edroga.pl)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne w ramach projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Z dokumentacją w wersji papierowej można się zapoznać w siedzibie (recepcja) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,  w godzinach pracy Urzędu, tj. 8.15-16.15, gdzie jest ona wyłożona do wglądu. Uwagi i opinie można składać na dedykowanym formularzu konsultacji społecznych,  zamieszczonym na stronie internetowej oraz dostępnym w siedzibie urzędu w formie: pisemnej, drogą elektroniczną  lub ustnie do protokołu w siedzibie urzędu.

Bliżej do budowy obwodnicy Nysy

(www.edroga.pl)

– Choć zapadła decyzja o budowie obwodnicy Nysy, Regionalny Komitet ds. Obwodnic Nysy i Niemodlina nie rozwiąże się, dopóki nie zostaną sfinalizowane obie te drogi – zapowiada jego przewodniczący Antoni Hasenbeck. Na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim członkowie Komitetu podpisali i wystosowali apel do ministra transportu, w którym przypominają, że budowa obwodnicy Niemodlina to konieczność, wynikająca z faktu, iż miasto w ciągu doby rozjeżdża 15 tysięcy pojazdów, że panuje niewyobrażalny ruch i hałas, a Niemodlin jest ostatnim miejscem w ciągu drogi krajowej nr 46, które nie ma obwodnicy.

Wrocław dba o bezpieczeństwo pieszych

Redakcja – edroga.pl/UM Wrocław)

Wrocław inwestuje w poprawę bezpieczeństwa pieszych. Część usprawnień jest już gotowa, część dopiero jest budowana lub na etapie planowania. Powstają azyle dla pieszych i przejścia z sygnalizacją świetlną. Sporo z nich zyska dodatkowe oświetlenie. W przyszłym tygodniu rozpocznie się malowanie trzech nowych przejść dla pieszych. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zlecił pracę na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z Jezierskiego, przy ul. Gazowej (obok ogródków działkowych) oraz na osiedlu przy ul. Racławickiej/Stolarskiej. – Do połowy listopada na szesnastu ulicach pojawi się 69 progów spowalniających. Mają uspokoić ruch na drogach osiedlowych, na których bezpieczeństwo pieszych jest zagrożone przez pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością – mówi Ewa Mazur, rzecznik prasowa ZDiUM.

Rozbudowa II linii metra priorytetem dla Warszawy

(www.edroga.pl/UM Warszawa)

Rozbudowa II linii metra w kierunku wschodnich i zachodnich obrzeży miasta, obejmująca wszystkie stacje, jak i horyzont czasowy sięgający 2022 r., pozostaje priorytetem dla miasta.

Stołeczny ratusz złożył w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zapotrzebowanie na środki potrzebne na dokończenie budowy całej II linii metra w wysokości 8 mld zł. Zapotrzebowanie to obejmuje dofinansowanie prac przy odcinkach, które powstaną w pierwszej kolejności (tzw. wariant 3+3, czyli po trzy stacje w kierunku Woli i Targówka), jak też budowę kolejnego etapu – ukończenia całej II linii metra od stacji techniczno-postojowej Mory do ostatniej stacji po praskiej stronie Wisły.

Nowa ul. Kopernika już gotowa

(www.um.warszawa.pl)

Otwarty został przebudowany odcinek ulic Świętokrzyskiej i Kopernika. Nowe chodniki, ronda, jezdnie zmieniły wygląd tej części miasta. – Ten fragment ulic Świętokrzyskiej i Kopernika daje przedsmak tego, jak po zakończeniu budowy centralnego odcinka II linii metra będzie wyglądała cała Świętokrzyska. Remont pozostałej części ulicy jest zaplanowany na przyszły rok – mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Gładkie chodniki, kamienne, granitowe krawężniki, miejsca parkingowe wyłożone kamienną kostką oraz kamienne azyle dla pieszych i wyspy rond to walory estetyczne.

Nowolazurowa przejezdna w całości

(www.um.warszawa.pl)

Nową drogę do centrum będą mieli mieszkańcy Ursusa i Włoch. Otwarte zostało połączenie Nowolazurowej z Al. Jerozolimskimi i z ul. ks. J. Chrościckiego, a w centrum – fragment wyremontowanej ul. Świętokrzyskiej. Drogowcy włączyli Nowolazurową do budowanego węzła Salomea w Al. Jerozolimskich. Węzeł jest budowany w ramach trasy S8 Salomea-Wolica przez GDDKiA. Miejska ulica będzie podłączona do tymczasowej jezdni w kierunku Pruszkowa, która omija łukiem plac budowy. Będzie można z Al. Jerozolimskich skręcić w prawo w Nowolazurową w kierunku ul. Ryżowej oraz wyjechać z Nowolazurowej w prawo w Aleje Jerozolimskie w kierunku Pruszkowa.

Szczecin z rozbudowaną SKM w ciągu siedmiu lat

(www.rynek-kolejowy.pl/Transport Publiczny)

– Szybka Kolej Metropolitalna ma obejmować 760 tys. mieszkańców i zapewnić dostęp do wszystkich głównych miast aglomeracji i do lotniska – zapowiada wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego Wojciech Dróżdż. Sieć ma połączyć nie tylko miasta wokół Szczecina, ale też te po niemieckiej stronie granicy. – Oczekiwania co do transportu wszędzie są takie same. Najważniejszy cel to zadowolony pasażer – tłumaczył Dróżdż podczas Kongresu Transportu Publicznego. Wicemarszałek chwalił się tym, co w Szczecinie na kolei udało się zrobić do tej pory. – Dokonaliśmy modernizacji infrastruktury taborowej. Skróciliśmy czas przejazdu, pojazdy są bardziej niezawodne.

Główne październikowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

(www.europa.eu)

Zamówienia publiczne: Komisja pozywa Polskę do Trybunału w związku ze stosowaniem niezgodnych z prawem przyczyn wykluczenia kandydatów z procedur udzielania zamówień publicznych. Komisja Europejska skierowała dzisiaj do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprawidłowym wdrożeniem przepisów dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Komisja uważa, że polska Ustawa Prawo zamówień publicznych może znacząco utrudnić dostęp do rynków zamówień publicznych.

KE: Nowa unijna polityka w zakresie infrastruktury

(www.rynek-kolejowy.pl)

W ramach najbardziej radykalnej reformy unijnej polityki infrastruktury od czasu jej wprowadzenia w latach 80. Komisja opublikowała nowe mapy przedstawiające dziewięć głównych korytarzy, które będą stanowić trzon transportu na jednolitym rynku europejskim i zrewolucjonizują połączenia wschód–zachód. Aby taki poziom ambicji mógł zostać zrealizowany, unijne finansowanie infrastruktury transportowej w latach 2014–2020 wzrośnie trzykrotnie, sięgając 26 mld euro. Rozpatrywana jako całość nowa unijna polityka w zakresie infrastruktury przekształci obecną europejską mozaikę dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i kanałów w jednolitą europejską sieć transportową (TEN-T).

Prezes UTK stwierdza nieprawidłowości na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny

(www.utk.gov.pl)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdzając zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego zobowiązał zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe SA do wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na linii nr 133, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP PLK SA przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Trwają kontrole przewoźników pasażerskich – Prezes UTK stwierdza naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa i wyłącza pojazdy kolejowe z eksploatacji.

(www.utk.gov.pl)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi na terenie całego kraju kontrolne działalności wszystkich licencjonowanych przewoźników pasażerskich, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa podróży pasażerom, oraz jakości usług przewozowych, w tym oznakowania i wyposażenia pojazdów w tablice informacyjne kierunkowe. Łącznie skontrolowanych zostanie kilkaset pociągów pasażerskich.

Realizując działania kontrolne, prezes UTK stwierdził licznie nieprawidłowości i naruszenia przez przewoźników przepisów z zakresu kolejnictwa. Wyłączył z eksploatacji 18 pojazdów kolejowych (wagonów) przewoźników PKP Intercity oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Europejska Agencja Kolejowa przygotowała ankietę, dotyczącą oceny wpływu rozszerzenia zakresu stosowania TSI Aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych

(www.utk.gov.pl)

Europejska Agencja Kolejowa dokonuje obecnie przeglądu Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności Aplikacje Telematyczne dla przewozów towarowych na podstawie mandatu Komisji Europejskiej (2010/2576) uprawniającego ją do „rozwoju i przeglądu Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności w celu rozszerzenia zakresu ich stosowania do całego systemu kolejowego w Unii Europejskiej”. Art. 2.1.11 tego mandatu wymaga aby „projekt zmienionej TSI uwzględniał wyniki oceny skutków, pokazującej korzyści ekonomiczne z przyjęcia tych TSI o rozszerzonym zakresie stosowania, co określono w załączniku I ( 4.2 ) dyrektywy 2008/57/WE”.

Pierwsza Sesja Rady ICAO w nowym składzie

(www.ulc.gov.pl)

W Montrealu rozpoczęła się Sesja Rady ICAO. To pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie. Uczestniczyło w nim 36 państw wybranych podczas 38 Sesji Zgromadzenia ICAO. Było to historycznie pierwsze posiedzenie Rady, w której pracach w latach 2013-2016 będzie brać udział Polska. Na posiedzeniu obecna była polska delegacja – Piotr Ołowski, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz dr Małgorzata Polkowska – stała przedstawicielka Polski w Radzie ICAO. Pierwsze posiedzenie Rady to tzw. faza komitetowa. Podczas pierwszego dnia wybrano członków poszczególnych komitetów Rady ICAO. Polska przedstawicielka w Radzie ICAO zasiądzie w Komitecie Transportu Lotniczego.

10 milionowy pasażer Wizz Air z/do Katowice Airport

(www.katowice-airport.com)

Wizz Air, największy nisko kosztowy przewoźnik w Europie Środkowo-Wschodniej, świętuje przewiezienie 10-milionowego pasażera podróżującego z/do Katowic. Katarzyna Kukla z Opola przyleciała z Dortmundu do stolicy Śląska na ślub przyjaciółki. Z tej wyjątkowej okazji, pasażerka otrzymała upominki, które z pewnością umilą jej kolejne podróże: bilety na loty w dwie strony do dowolnej lokalizacji z siatki połączeń Wizz Air, voucher do Business Lounge i Fast Track na Lotnisku w Katowicach, oraz zaproszenie na obiad od Hotelu Szafran w Katowicach, który jest partnerem programu „Fly Silesia”. Daniel de Carvalho, rzecznik prasowy Wizz Air, powiedział: „Dziękujemy wszystkim dziesięciu milionom pasażerów, którzy podróżują z nami z oraz do Katowic.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak