23.10.2013 ALERT

23 października 2013, 09:44 Alert

ENERGETYKA

W Sejmie rozpoczynają się prace nad ustawą krajobrazową

(RZECZPOSPOLITA/CIRE)

Projekt tzw. ustawy krajobrazowej, który budzi sporo emocji w branży energetyki wiatrowej, to atak na prawa gmin ocenia „Rzeczpospolita”. W czwartek zaczynają się prace nad projektem w sejmie. W czwartek ma rozpocząć prace sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Według „Rz” projekt budzi sprzeciw wśród samorządowców miedzy innymi ze względu na fakt, że ddaje w ręce samorządów wojewódzkich kompetencje w zakresie ustalania miejsc chronionych tzw. krajobrazów priorytetowych. W efekcie w ocenie samorządów gminnych zostanie ograniczona ich rola planistyczna. Jak czytamy w „Rz”, niepokój samorządowców budzą również zapisy w projekcie, które oddają organom administracji szczebla wojewódzkiego kompetencje w zakresie wydawania zgody na lokalizację inwestycji farm wiatrowych. Dziennik zwraca uwagę w tym miejscu na konflikt interesów samorządów gminnych i wojewódzkich. Te drugie nie rzadko są przeciwko inwestycjom w energetykę wiatrową i tak w woj. warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim podejmują próby odgórnego regulowania tych kwestii. Natomiast dla wielu gmin elektrownie wiatrowe to źródło niemałych jak na ich budżety dochodów. „Rz” przytacza dane z raportu firmy EY, z którego wynika między innymi, że przychody gmin z tytułu podatku od nieruchomości od statystycznej instalacji wiatrowej wynoszą około 65 tys. zł rocznie.

Koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego się kończą, ale większość firm chce wiercić dalej

(DGP/CIRE)

„Dziennik Gazeta Prawna” zwrócił uwagę, że do końca przyszłego roku wygaśnie co druga wydana przez Ministerstwo Środowiska koncesja na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego. Gazeta ustaliła jednak, że pomimo, iż liczba wydanych do koncesji może się zmniejszyć, to większość z wygasających będzie odnowiona. Według gazety tylko w ciągu najbliższych dwóch miesięcy skończy się ważność 12 koncesji, a w przyszłym roku kolejnych 40. Do tej pory wydano ich łącznie 105.  DGP przypomina, że od początku tego roku Ministerstwo Środowiska wygasiło już kilka koncesji, należących m.in. do ExxonMobil. Swoją ważność straciły koncesje posiadane przez Lane Energy i związanej z San Leon spółki Vabush. Części ze swoich koncesji może pozbyć się też 3Legs Resources. Decyzji dotyczących części swoich koncesji nie podjął jeszcze Chevron. Firma wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie koncesji Grabowiec na Lubelszczyźnie, ale nie zdecydowała jeszcze o podobnym kroku dotyczącym trzech kolejnych wygasających w 2014 r. – czytamy w DGP. Z nieoficjalnych informacji wynika, że z poszukiwania gazu łupkowego w naszym kraju może wycofać się posiadający trzy koncesje włoski ENI. Jak twierdzi DGP, Ministerstwo Środowiska nie traci jednak optymizmu. Resort otrzymał już wiele wniosków o przedłużenie koncesji. Pozytywną decyzję dotyczącą trzech koncesji otrzymał BNK Petroleum, co pozwoli firmie na prowadzenie poszukiwań do 2015 r. Na decyzję MŚ czeka m. in. Hutton Energy oraz Orlen, który przedłużył już koncesje na poszukiwania w okolicy Wierzbicy i Lubartowa. Łącznie polski koncern ma jeszcze sześć koncesji, z których na pewno chce przedłużyć cztery. Nie podjął jeszcze dotyczących Łodzi i Sieradza – podaje DGP. Gazeta zwraca uwagę, że co piąta koncesja, która straci ważność w przyszłym roku, należy do Petrolinvestu prowadzącego poszukiwania za pośrednictwem Eco Energy, Siluriana i Wisent Oil & Gas. Na razie spółka deklaruje przedłużenie 11 koncesji.

MSP i MŚ porozumiały się ws. Prawa geologicznego i górniczego

(PARKIET/WOJCIECH JAKÓBIK)

Resort skarbu zgodził się, aby w nowelizacji do prawa geologicznego i górniczego ograniczyć do 5 proc. udział Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, w koncesjach wydobywczych ropy i gazu, w tym dotyczących pozyskiwania surowców ze skał łupkowych – informuje Parkiet. MSP zgodziło się także na inne pomysły Ministerstwa Środowiska, które dotychczas krytykowało: stworzenie funduszu rezerwy demograficznej i przekazywanie części płynących tam funduszy na inwestycje NOKE. Pozostały zysk trafi do MSP. Inwestorzy muszą teraz poczekać na ocenę skutków regulacji przygotowywaną przez MSP i obrady Rady Ministrów na których zapadną ostateczne decyzje odnośnie regulacji. Wtedy też prawdopodobnie poznamy ostateczny rządowy projekt prawa geologicznego i górniczego.

GDF Suez będzie szukał gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii

(REUTERS/WOJCIECH JAKÓBIK)

Francuski GDF Suez przejął 25 procent udziału w projektach łupkowych w Walii i północnej Anglii. Wejdzie we współpracę z Dart Energy w celu rozpoczęcia poszukiwań na 13 koncesjach w Basenie Bowland. To tam szuka surowca brytyjska Centrica.  GDF Suez zapłaci Dart Energy 12 ml dolarów gotówką i sfinansuje koszty poszukiwań w wysokości 27 mln dolarów. W zamian otrzyma ćwierć udziałów we wspomnianych koncesjach.

Rosyjsko-chińska umowa gazowa będzie uwzględniała indeks ceny ropy naftowej

(RBC/WOJCIECH JAKÓBIK)

Gazprom i CNPC porozumiały się co do formuły cenowej w umowie na dostawy gazu z Rosji do Chin. Opiewa ona na 38 mld m3 rocznie od 2018 roku. Przedstawiciele stron deklarują, że ostateczne porozumienie może zostać podpisane jeszcze przed końcem tego roku. Podpisanie dokumentu było wielokrotnie odkładane, właśnie ze względu na spór o formułę cenową. Dyrektor Gazpromu Aleksiej Miller poinformował media, że ma ona zostać uzależniona od indeksu cen ropy naftowej, podobnie jak ma to miejsce w umowach europejskich. Do tej pory Chińczycy byli przeciwni takiej formule.

Elektrownie atomowe produkują mniej energii ale będzie ich coraz więcej

(THE GUARDIAN/WOJCIECH JAKÓBIK)

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach atomowych na świecie wyniosła w 2012 roku 2349 terawatogodzin. To spadek o 7 procent w stosunku do 2011 roku i 11 procent do 2010 roku – podaje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Pomimo spadku, spowodowanego m.in. reakcją rządów krajów zachodnich i Japonii na katastrofę atomową w Fukushimie, na świecie ma powstać 66 nowych reaktorów – większość z nich w Chinach.

INFRASTRUKTURA

Targi „Infrastruktura”: czekanie na lepsze jutro

(www.pkd.org.pl)

Spotykamy się w szczególnym momencie, gdy kończymy obecną perspektywę wydawania unijnych środków a jednocześnie dyskutujemy o nowym budżecie i celach inwestycyjnych. Liczymy, że na infrastrukturę będziemy mieli w tym okresie około 18 miliardów euro – powiedział wiceminister transportu Zbigniew Rynasiewicz podczas uroczystości otwarcia Targów „Infrastruktura”. Otwarte 22 października XI targi budownictwa drogowego, kolejowego oraz zarządzania ruchem potrwają 3 dni. Uczestniczy w nich kilkudziesięciu wystawców, w większości związanych z budownictwem drogowym.

Debata Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

(www.infrastruktura.info)

Serdecznie zapraszamy na debatę „Wpływ kosztu projektu na wzrost kosztu i czasu realizacji inwestycji w sektorze infrastruktury”. Termin: 23 października 2013, podczas XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2013. Miejsce: sala konferencyjna „B” Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Godziny: 13.00 – 16.00. Organizator: Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Pierwsza część panelu poświęcona będzie prezentacji wyników badań naukowych przeprowadzonych na świecie, które miały na celu  identyfikację głównych przyczyn wzrostu kosztów realizacji inwestycji już po podpisaniu umowy.

Zaproszenie

(www.transport.gov.pl)

W dniach 23-24 października br. odbędzie się zorganizowana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej debata „Dokąd dojedziemy? Wizja infrastruktury drogowej w Polsce w roku 2020. Inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Oczekiwania i realia.” W pierwszym dniu debaty wezmą udział: sekretarz stanu w MTBiGM Zbigniew Rynasiewicz, przedstawiciele kierownictwa GDDKiA oraz eksperci i wykonawcy z branży budownictwa drogowego. Debata odbędzie się w dniach 23 – 24 października br. (środa – czwartek) w ramach trwających Targów Infrastruktura 2013.

Po przetargu na dokończenie obwodnicy Gościna

(www.edroga.pl/Zachodniopomorski ZDW)

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dokończenie obwodnicy Gościna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162. Inwestycję za ponad 7 milionów złotych dokończy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD z Koszalina. W przetargu startowało 6 firm, a proponowane kwoty wahały się od ponad 7 do blisko 10 mln zł. Budowa obwodnicy została przerwana w czerwcu, gdy Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość dotychczasowego wykonawcy tej inwestycji, firmy POL-DRÓG Człuchów. Do tej pory trwała inwentaryzacja i rozliczenie wykonanych prac. Ich wartość oszacowano na ponad 3,7 mln zł, co stanowi 36% wartości kontraktu.

Rada do Spraw Autostrad do likwidacji

(www.pkd.org.pl)

Likwidację Rady do Spraw Autostrad jako organu opiniodawczego ministra transportu przewiduje konsultowany projekt zmian ustawowych. Uzasadnieniem likwidacji jest „utrata aktualności zadań należących do zakresu działania Rady”, w tym m.in. opiniowania lokalizacji autostrad czy warunków przetargów i wyników kwalifikacji wstępnej. Najwyższy czas na taki krok – stwierdził poproszony przez PKD o komentarz przewodniczący Rady prof. Wojciech Suchorzewski. Rada od półtora roku nie została ani razu poproszona o jakąkolwiek radę, co najlepiej świadczy o tym, że z punktu widzenia administracji jest ciałem zbędnym. Zakres działania Rady określa rozdział trzeci ustawy o autostradach płatnych oraz KFD.

Biała księga infrastruktury

(www.pkd.org.pl)

Podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej zaprezentowano „Białą księgę infrastruktury” – przegląd barier hamujących rozwój tej gałęzi gospodarki. Opracowała ją Inicjatywa dla Infrastruktury, powiązana z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR. Polski Kongres Drogowy był jednym z partnerów merytorycznych wydarzenia. „Biała księga” na blisko 200 stronach przedstawia problemy z rozwojem różnych sektorów infrastrukturalnych, w tym drogowego. Autorzy omawiają tematy wspólne: jak prawo ochrony środowiska, opieszałość procedur administracyjnych czy funkcjonowanie prawa zamówień publicznych.

Nowy przystanek dla aglomeracji łódzkiej gotowy

Mieszkańcy Zgierza mogą korzystać z nowego przystanku kolejowego – Zgierz Jaracza. Budowa przystanku to część projektu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W jego ramach do końca 2013 roku pasażerowie będą korzystali łącznie z 8 nowych i 9 zmodernizowanych przystanków i stacji. W grudniu, po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy pociągów, PLK odda do użytku trzy kolejne nowe przystanki: Łódź Pabianicka, Łódź Radogoszcz Zachód i Łódź Dąbrowa. Przystanek Zgierz Jaracza usytuowany jest w pobliżu wiaduktu nad ulicą Szczawińską. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość całego projektu to ponad 42 mln zł netto.

Rozpoczęły się prace zasadnicze przy przebudowie Trasy Armii Krajowej

(www.gddkia.gov.pl)

Zgodnie z zapowiedzią, nastąpiły pierwsze zamknięcia obiektów w Warszawie w węźle Modlińska i Wisłostrada, związane z ich wyburzaniem i przebudową. W węźle Modlińska zamknięta została łącznica w relacji północ – zachód, czyli wjazd z ul. Modlińskiej na most Grota-Roweckiego oraz łącznica prowadząca ruch z południa na zachód – wjazd z ul. Jagiellońskiej na most Grota-Roweckiego. Natomiast na węźle Wisłostrada zamknięcie dotyczyło łącznicy w relacji wschód-północ, czyli zjazd z mostu Grota-Roweckiego na Wisłostradę w kierunku Gdańska. Dla komunikacji miejskiej uruchomiony został tymczasowy wyjazd z pętli autobusowej na most Grota w kierunku Centrum.

Postępy na budowie zachodniej obwodnicy Poznania – raport

(www.gddkia.gov.pl)

Wykonawca ostatniego odcinka S11, zachodniej obwodnicy Poznania jest już prawie na półmetku. Prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni nabierają tempa. Nadal prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przepustach, zbiornikach. W ciągu ostatniego miesiąca wykonawca ułożył 28 500 mkw. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na drodze ekspresowej  S11. Dobiegają końca prace związane ze zdjęciem warstwy humusu oraz  wykonaniem nasypów i wykopów. Zakończono prace teletechniczne, trwają prace przy obiektach mostowych.

Samorządy chcą drogi ekspresowej z Kielc do Barwinka

(www.edroga.pl/Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego)

Przedstawiciele samorządów z województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego podpisali w Kielcach porozumienie będące wspólnym apelem do władz centralnych w sprawie budowy drogi ekspresowej wiodącej z Kielc do dawnego polsko-słowackiego przejścia granicznego w Barwinku, przez Nowy Korczyn, Tarnów, Gorlice, Jasło i Krosno. Apel samorządowców jest skierowany do minister rozwoju regionalnego oraz ministra transportu. Samorządowcy zwracają się do przedstawicieli rządu o rozpoczęcie działań mających na celu zaplanowanie i budowę drogi szybkiego ruchu relacji Kielce – Barwinek, przebiegającej m.in. przez węzeł autostradowy w Tarnowie.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak