26.09.2013 ALERT

26 września 2013, 10:13 Alert

San Leon Energy wierzy w polski gaz łupkowy

(PULS BIZNESU/CIRE)

Jak poinformował „Puls Biznesu”, San Leon Energy przejmie za 4 mln USD 75 proc. firmy Alpay Enerji posiadającej koncesje na wydobycie ropy i gazu w Turcji, które od pierwszego kwartału 2014 r. mają generować przychody w wysokości 3 mln USD miesięcznie. Dyrektor wykonawczy San Leon Energy Oisin Fanning wierzy w sukces poszukiwań gazu łupkowego przez kierowaną przez siebie firmę tak bardzo, że sam dokupi 4 proc. akcji z drugiej transzy. Innym z obecnych akcjonariuszy planującym dofinansowanie spółki jest Toscafund Asset Management – podaje „Puls Biznesu”. Firma chce pozyskać za pomocą sprzedaży akcji około 155 mln złotych, z czego część chce przeznaczyć na odwierty w Polsce. Tymczasem jeden odwiert kosztuje około 50 mln złotych.

Spółki czekają na Program Polskiej Energetyki Jądrowej

(RZECZPOSPOLITA/CIRE)

PGE, Tauron, KGHM i Enea w parafowanej ostatnio umowie uzależniły swoje dalsze wspólne działania dotyczące energetyki jądrowej od decyzji rządu w tej sprawie. Zatwierdzenie projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej przez Ministerstwo Gospodarki wydaje się być możliwe w przeciągu najbliższych dni – napisała dzisiejsza „Rzeczpospolita”.Wczoraj kierownictwo resortu nie podjęło ostatecznych decyzji w tej sprawie, ale wg informacji osób zaangażowanych w ten projekt kluczowe kwestie zostały już ustalone – napisała gazeta. Po zatwierdzeniu dokumentu przez MG trafi on do konsultacji międzyresortowych, które potrwają około miesiąca, a następnie program będzie musiała zaakceptować Rada Ministrów – przypomniał dziennik.

RWE uruchomiło szóstą farmę wiatrową w Polsce

(UNITED PRESS INTERNATIONAL/WOJCIECH JAKÓBIK)

Nowa farma w Nowym Stawie ma pozwolić na realizację rocznego zapotrzebowania około 50 tysięcy gospodarstw domowych. Jej moc wynosi 45 MW. RWE zainstalowała na terenie Polski obiekty typu o łącznej mocy 200 MW.

Kożara: Wojny gazowe to przeszłość

(INTERFAX/WOJCIECH JAKÓBIK)

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Leonid Kożara ocenił, że wojny gazowe z 2007 i 2009 roku, kiedy Rosja zakręciła kurek z gazem Ukraińcom już się nie powtórzą. Jego zdaniem będzie to niemożliwe, ze względu na zmiany na rynku europejskim, który się dywersyfikuje, a także przez reformę rynku ukraińskiego. Jednocześnie Kożara wyraził zadowolenie z postępów w rozmowach z zagranicznymi firmami na temat poszukiwania gazu łupkowego. Kijów podpisał umowę z Shellem i liczy na podpisanie kolejnej, z Exxon Mobil.

Ukraina chce zmniejszyć zużycie energii elektrycznej

(UKRINFORM/SEBASTIAN CIASTOŃ)

W ciągu najbliższych dwóch lat Ukraina zamierza wydać ponad miliard dolarów na rzecz realizacji projektów o charakterze energooszczędnym informuje portal Ukrinform. Decyzja o zwiększeniu nakładów na „zielone” inwestycje ogłoszona została przez wicepremiera Ołeksandra Vikula w trakcie uroczystości uruchomienia pierwszego etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Yamnytsa. Pieniądze na wspomniane wyżej projekty moją pochodzić m in. z Banku Światowego. Całkowity koszt budowy oczyszczalni ma wynieść 11 milionów dolarów. Obecnie 14 ukraińskich miast wdraża lokalne projekty infrastrukturalne finansowane przez Bank Światowy.

Merkel stawia na Energiewende

(REUTERS/WOJCIECH JAKÓBIK)

Zwrot ku energetyce odnawialnej w Niemczech będzie kontynuowany. Wysiłki CDU pod przewodnictwem Angeli Merkel prawdopodobnie wesprą w tym zakresie socjaliści z SPD. Niemiecka rewolucja OZE obniżyła hurtowe ceny energii ale obciążyła jednocześnie podatników kosztem utrzymywania programy subsydiów dla tego rodzaju instalacji, które ci odczuwają w rachunkach za energię elektryczną. Pomimo obaw części przedstawicieli przemysłu o konkurencyjność RFN, Merkel zamierza kontynuować program Energiewende. Pomoże jej w tym porażka FDP w wyborach parlamentarnych. SPD i Zieloni są optymistycznie nastawieni do zwrotu, w przeciwieństwie do liberałów FPD, którzy znaleźli się poza parlamentem.

Trwają prace nad uwolnieniem eksportu LNG w Rosji

(NATURAL GAS EUROPE/SEBASTIAN CIASTOŃ)

Ministerstwo Energetyki Rosji zamierza ułatwić eksport skroplonego gazu ziemnego (LNG) innym rosyjskim firmom. Wstępny projekt zmian przygotowany przez Ministerstwo zakłada możliwość eksportu LNG przez firmy, które posiadają licencję na budowę instalacji LNG. Inny wariant zakłada odgórne ustalanie poziomu do którego inne spółki będą mogły wysyłać swój gaz zagranicę. Obecnie Rosja dysponuje jednym gazoportem kontrolowanym przez Gazprom co było przedmiotem krytyki ze strony Rosnieftu i Novateku. Kilka tygodni temu Rosnieft podpisał porozumienie z amerykańskim ExxonMobil o opracowaniu projektu  terminalu LNG we wschodniej części Federacji Rosyjskiej.

Izrael rozważa jak wykorzystać swoje złoża gazu ziemnego

(UNITED PRESS INTERNATIONAL/WOJCIECH JAKÓBIK)

Wielkie zasoby gazu ziemnego spod dna Morza Śródziemnego w dyspozycji Izraela mogą posłużyć do uspokojenia sytuacji politycznej w regionie. Tel Awiw rozważa stworzenie terminalu eksportowego na Cyprze, który również znalazł dużo gazu i wspólny eksport surowca. Pod uwagę bierze także możliwość budowy podmorskiego gazociągu do Turcji, dzięki czemu uniknie sporów z Ankarą o uznawany przez nią Północny Cypr. Gaz z Izraela mógłby zasilić budowany w Turcji Gazociąg Transanatolijski. Rura mogłaby posłać go na rynek europejski. Tel Awiw czeka na odpowiedź Ankary w sprawie gazociągu. Jeżeli Turcy odmówią, zbuduje terminal na Cyprze.

INFRASTRUKTURA

PKP Cargo ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na giełdzie

(PKP Cargo)

PKP Cargo SA, największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej, ogłosił, że PKP SA – zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji PKP Cargo i ubiegać się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka informuje także, że 25 lipca 2013 r. złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie trwają prace nad jego zatwierdzeniem.

PKP Cargo w drodze na GPW- kim jesteśmy

(www.pkp-cargo.pl)

Przedstawiamy Państwu PKP Cargo w pigułce. Zbiór informacji o naszej firmie przygotowaliśmy w dogodnej formie w pliku PDF do pobrania. Nasza spółka chce zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w IV kwartale tego roku. Czym jest dla nas debiut giełdowy? – To w naszym odczuciu, wielka szansa dla PKP Cargo na rozwój w przyszłości. Chcemy być środkowoeuropejskim koncernem kolejowym i nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy zainteresowani potencjalnymi akwizycjami – mówi PAP Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo.

Minister Sławomir Nowak na Targach Kolejowych TRAKO

(www.transport.gov.pl)

Ta kadencjajest kadencją kolejową. Kolej jest w centrum zainteresowania resortu – powiedział minister transportu Sławomir Nowak otwierając konferencję „Powrót pasażerów do kolei – plan działania”. Konferencja odbyła się w trakcie trwających w Gdańsku 10. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2013. Minister podkreślił, że półtora roku temu postawił sobie za cel, by zmieniać kolej tak, aby ludzie chcieli z niej w większym stopniu korzystać. By to osiągnąć, konieczne były zmiany kadrowe i przyspieszenie realizacji inwestycji kolejowych. Nowak zapewnił, że w obecnej perspektywie wykorzystane zostaną dostępne środki unijne.

I etap obwodnicy Leżajska oddany do ruchu

(www.gddkia.gov.pl)

Kierowcy mogą korzystać z przeszło 4-kilometrowego odcinka obwodnicy Leżajska. Są to kolejne kilometry na sieci nowych dróg Podkarpacia. Wybudowanie I etapu obwodnicy pozwoliło na częściowe wyprowadzenie ruchu z centrum miasta, co zdecydowanie poprawiło warunki ruchowe na drodze krajowej nr 77, w centrum Leżajska, a także pozytywnie wpłynęło na życie mieszkańców. Obwodnica ma znaczenie dla kierowców podróżujących drogą krajową nr 77. Usprawnia przejazd z centralnej Polski na wschód.

Działania nadzorcze prezesa UTK, w zakresie weryfikacji spełniania przez podmioty wymogów, zawartych w rozporządzeniu Komisji nr 445/2011.

(www.utk.gov.pl)

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 445/2011 z 10 maja 2011 r. „w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007”, wprowadza obowiązek, aby podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM) wagonów towarowych ustanowiły system zarządzania utrzymaniem oraz przeszły proces certyfikacji, zakończony wydaniem certyfikatu ECM. Uzyskanie certyfikatu ECM jest obowiązkowe niezależnie od tego, czy dany wagon jest użytkowany wyłącznie w ruchu krajowym czy też nie.

PLK na TRAKO

(www.plk-sa.pl)

Wyższa prędkość i przepustowość linii oraz skrócenie czasów podróży. O priorytetach PLK na nadchodzącą perspektywę unijną mówił na TRAKO prezes Remigiusz Paszkiewicz.

Rozwój kolei aglomeracyjnych, kontynuacja poprawy połączeń dalekobieżnych oraz podniesienie parametrów linii dla transportu towarów. Takie inwestycje planują Polskie Linie Kolejowe w nadchodzącej perspektywie finansowej. Mamy zyskać spójną sieć połączeń, krótsze czasy przejazdów pasażerskich oraz stabilne prędkości dla przewoźników towarowych. Ponad 30 mld zł będzie miała do wydania polska kolej w latach 2014 – 2020.

Lotnisko Chopina współpracuje z programem SESAR

(www.lotnisko-chopina.pl)

Lotnisko Chopina w Warszawie było gospodarzem regionalnego Roadshow poświęconego działaniom podejmowanym przez branżę lotniczą w ramach programu SESAR na rzecz lepszego wykorzystania przestrzeni powietrznej w Europie. SESAR (Single European Sky Air traffic management Research) jest programem badawczym europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji. Realizowany jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego założonego przez Komisję Europejską oraz organizację Eurocontrol.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Joanna Dobosz, Wojciech Jakóbik, Patrycja Olszamowska, Maciej Pawlak