28.01.2014 ALERT

28 stycznia 2014, 09:44 Alert
Alert

ENERGETYKA

W 2013 r. wynagrodzenia najbardziej wzrosły w energetyce

(DGP/CIRE)

Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, z danych GUS wynika, że z wszystkich branż gospodarki, w ubiegłym roku średnie wynagrodzenie najwięcej wzrosło w energetyce. W energetyce w 2013 r. średnie wynagrodzenie brutto wzrosło o 297 zł i wyniosło 6198 zł. Dla porównania przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób wzrosło zaledwie o 109 zł – do 3837 zł – czytamy w DGP. Wzrost wynagrodzeń w energetyce tłumaczy się wynikami finansowymi całego sektora. Z danych GUS wynika również, że „firmy zajmujące się wytwarzaniem i zaopatrywaniem odbiorców w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” zarobiły na czysto w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku prawie 16,2 mld zł, czyli o 43 proc. więcej niż w tym samym okresie 2012 r. – podał DGP. Na tle energetyków powodów do zadowolenia nie mają górnicy, których średnie płace brutto wzrosły tylko o 168 zł, do kwoty 6950 zł.

Anonimowe groźby dla elektrowni na Ukrainie

(UKRAINSKA ENERGETYKA/WOJCIECH JAKÓBIK)

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy donosi o anonimowych groźbach wysadzenia elektrowni atomowych i wodnych na terenie kraju, które miały związek z narastającymi niepokojami społecznymi. Ukraińskie ministerstwo energetyki i przemysłu węglowego wzmocniło bezpieczeństwo infrastruktury atomowej na terenie kraju, w odpowiedzi na zasygnalizowane przez SBU zagrożenie.

Gazprom kupi rury do pierwszej części South Stream

(CIRE)

Zarząd South Stream Transport – holenderskiej spółki Gazpromu odpowiedzialnej za budowę gazociągu South Stream zatwierdził podpisanie umowy na dostawę rur do pierwszej z czterech części podmorskiego odcinka gazociągu. South Stream Transport podpisze 29 stycznia umowę na dostawę 75 tys. rur o średnicy 81,3 cm i grubości ścianek 39 mm. Krótko po tym spółka ogłosi przetarg na dostawę rur do drugiej części gazociągu. Łączna długość podmorskiego odcinka gazociągu wynosi 931 km. Zarząd spółki zlecił też zakończenie negocjacji umowy na ułożenie gazociągu, która ma być podpisana do końca marca tego roku.

Kwartalne dochody Gazpromu spadły

(EURONEWS/WOJCIECH JAKÓBIK)

Dochody netto rosyjskiego gignata gazowego w trzeciej ćwiartce 2013 roku spadły o 11 procent w porównaniu z dochodami z analogicznego okresu w poprzednim roku. Wyniosły one w przeliczeniu na euro 5,94 mld. Spadek dochodów mógł wynikać z rabatów w ramach umów gazowych z europejskimi klientami. Jednocześnie Rosjanie nie zwiększyli dochodów z tytułu umowy gazowej z Chinami, która miała zostać podpisana na początku roku ale decyzja w tej sprawie została przełożona na maj.

Protesty przeciwko Eesti Energia w Stanach Zjednoczonych

(ESTOŃSKIE RADIO/WOJCIECH JAKÓBIK)

Około 1000 protestujących zebrało się przed kapitolem Stanu Utah w którym rozpoczyna prace poszukiwawcze estońska Eesti Energia, mająca duże doświadczenie w wydobywaniu ropy łupkowej w Estonii. Przedstawiciele firmy przekonują, że wydobycie ropy z łupków nie wiąże się z ryzykiem zanieczyszczenia wód gruntowych a protestujący najprawdopodobniej mylą ich technologię z kontrowersyjnym hydraulicznym szczelinowaniem stosowanym przy poszukiwaniu gazu łupkowego. Powodem pomyłki ma być brak sektora ropy łupkowej w USA.

Ropa – prognozy MAE na 2014 r.

(MAE/REUTERS/TERESA WÓJCIK)

Styczniowy raport Międzynarodowej Agencji Energii przewiduje, że zużycie ropy w 2014 r. zwiększy się o 1,3 mln baryłek na dobę (bd), o 50 tys. bd więcej niż  poprzednich raportach. Zadecyduje o tym przyspieszone tempo wzrostu gospodarczego krajów uprzemysłowionych. „Można ocenić, że w skali światowej w ostatnich 18 miesiącach popyt na ropę nabierał stopniowo dynamiki, napędzany ożywieniem gospodarczym w rozwiniętych krajach. Większość państw należących do OECD ma poza sobą efekty recesji, w niektórych nawet zanotowano wyraźną poprawę w energochłonnych branżach przemysłowych, m.in. w petrochemii”. Na wzrost popytu wpłynęło zdecydowane ożywienie gospodarki USA. MAE dla tego kraju w 2013 r. skorygowała swoją prognozę popytu. o 180 tys. bd do 18,9 mln bd. Wydobycie ropy w Stanach szybko rośnie i w tym roku zwiększy się o 780 tys. bd. i kraj ten będzie liderem wydobycia. Wzrost wydobycia w USA w 2013 r. znacznie przewyższył prognozy MAE, będąc absolutnie największym rocznym krajowym wzrostem podaży  w ostatnich 20 latach. – Tendencja w wydobyciu w USA będzie trwać w 2014 r. i później, powodując znów największe zmiany na rynku – zakłada MAE. Także OPEC będą produkować więcej, zgodnie z zamówieniami. MAE ocenia, że popyt na ropę z  krajów tego kartelu zwiększy się w 2014 r. o 200 tys. bd – do 29,4 mln. W ubiegłym roku niepokoje polityczne doprowadziły do zapaści eksportu z Libii, czasami nawet do poniżej 10 proc. zdolności wydobywczych. Z powodu sankcji międzynarodowych w 2013 r. z rynku zniknęło dużo irańskiej ropy. Iran zmniejszył w 2013 r. eksport o 200 tys. bd, ale w grudniu zwiększył go wraz z ożywioną działalnością dyplomatyczną zmierzającą do zahamowania programu jądrowego Teheranu. Irak był jedynym członkiem kartelu, który zanotował spadek

Wydobycie ropy w Kazachstanie

(RIGZONE/TERESA WÓJCIK)

Wydobycie ropy naftowej w Kazachstanie w ub. r. zdecydowanie wzrosło. Tom Miller, szef największego producenta w tym kraju, firmy Tengizchevroil TCO –  stwierdził w tym dniach na spotkaniu w kazachskim ministerstwie ropy i gazu, że jego firma osiągnęła rekordowy wynik –  27,1 mln ton,  w porównaniu z 24,2 mln w 2012 r. Wypracowała zysk 15 mld dol. , co jest rekordem  TCO. Chevron posiada 50 proc. udziałów w Tengizchevroil, pozostałe udziały mają ExxonMobil 25 proc., kazachski koncern państwowy – 20 proc. i rosyjski Łukoil – 5 proc. W b.r. ogółem wydobycie ropy w Kazachstanie, drugim z kolei po Rosji postsowieckim kraju produkującym ten surowiec –  ma wynieść 83 mln ton (81,7 milionów w 2013 roku).  Według prognoz całe wydobycie z bogatego pola naftowego Tengiz w zachodnim Kazachstanie osiągnie w 2020 r., co najmniej 100 mln ton ropy.  Kazachstan zamierza dynamicznie zwiększyć eksploatację innych złóż ropy, poza polem Tengiz. Brane są pod uwagę podmorskie złoża Kashagan na Morzu Kaspijskim oraz złoża ropy i gazu Karaczaganak. Wydobycie z ogromnego złoża Kashagan rozpoczęło się we wrześniu ub.r., ale zostało po miesiącu wstrzymane, gdy wykryto nieszczelność rurociągu biegnącego ze złoża, co groziło ogromną katastrofą.

INFRASTRUKTURA

Duże zainteresowanie budową obwodnicy Olsztyna

(www.gddkia.gov.pl)

17 wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę odcinka obwodnicy od połączenia z istniejącą dk 16 w okolicy Kudyp do węzła Olsztyn Południe o długości 10 km. Do przetargu na drugie zadanie, budowę obwodnicy na odcinku ok. 14,7 km od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód chce przystąpić 15 podmiotów. Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 31 miesięcy, jednak nie krótszym niż 28 miesięcy.

Duże zainteresowanie budową trasy S8 Radziejowice-Paszków

(www.gddkia.gov.pl)

17 firm i konsorcjów jest zainteresowanych kontynuacją projektowania i rozbudową drogi krajowej nr 8 pomiędzy Radziejowicami a Paszkowem do parametrów trasy ekspresowej.

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki realizacyjne. Pierwszy o długości 9,9 km rozpoczyna się w Radziejowicach i kończy w Przeszkodzie a drugi biegnie od Przeszkody do Paszkowa na długości 11,6 km. Złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będą oceniane pod kątem doświadczenia i potencjału technicznego, kadrowego oraz zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy. Kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena (90 proc. wagi oceny) ale również termin realizacji jak i okres gwarancji (po 5 proc. wagi oceny).

Witecki: Przetarg na kontynuację A4 w połowie lutego

(www.pzpb.com.pl/Rynek Infrastruktury)

GDDKiA planuje na 14 lutego ogłoszenie przetargu na kontynuację prac na budowie autostrady A4 z Rzeszowa do Jarosławia. Umowa z nowym wykonawcą może zostać podpisana we wrześniu tego roku. Zanim GDDKiA ogłosi postępowanie przetargowe, do 13 lutego będzie czekała na wnioski pokrzywdzonych podwykonawców. Potem będzie mogła wypłacić należności przedsiębiorcom. Lech Witecki, szef GDDKiA, poinformował podczas posiedzenia podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa, że szybszym rozwiązaniem byłoby wystawienie przez Polimex-Mostostal faktury na GDDKiA, która zostałaby natychmiastowo uregulowana, dzięki czemu nie byłoby konieczne czekanie do końca nabory zgłoszeń pokrzywdzonych podwykonawców.

Utrzymanie dróg ratuje życie i oszczędza pieniądze

(www.pkd.org.pl)

Kraje europejskie powinny położyć większy nacisk na utrzymanie dróg i ujednolicenie standardów oznakowania – uważa kilka organizacji, reprezentujących branże motoryzacyjną i transportową, branżę drogową oraz działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To jeden z kluczowych wniosków przygotowanego przez nie raportu „Drogi, które samochody potrafią czytać”. Raport został opublikowany pod koniec ub.r. Hasło nawiązuje do coraz powszechniej stosowanych elektronicznych systemów wspomagających bezpieczne prowadzenie. Są to systemy ostrzegające przed opuszczeniem pasa ruchu (LDW – Lane Departure Warning), pomagające utrzymać tor jazdy (LKA – Lane Keeping Assistance) i rozpoznające znaki drogowe (TSR – Traffic Sign Recognition).

Aktualna sytuacja w ruchu kolejowym

(www.pkpsa.pl)

Poniżej spis źródeł w których można znaleźć informacje dotyczące aktualnej sytuacji na torach. Informacje o sytuacji w ruchu kolejowym: Informacje o aktualnej sytuacji w ruchu kolejowym znaleźć można na specjalnej mapie stworzonej w ramach serwisu www.rozklad-pkp.pl; na witrynie www.plk-sa.pl znaleźć można aktualne komunikaty prasowe dotyczące sytuacji w ruchu kolejowym. Informacje o punktualności pociągów (mają one charakter orientacyjny): www.rozklad-pkp.pl (należy wybrać relację pociągu); infopasazer.intercity.pl (według stacji przyjazdu i odjazdu). Aplikacje mobilne związane z wyszukiwaniem połączeń kolejowych; Bilkom (wszyscy przewoźnicy); IC Mobile Navigator (połączenia PKP Intercity); Rozkład Kolejowy (wszyscy przewoźnicy).

Łódzkie: 24 nowe i odnowione perony

(www.plk-sa.pl)

Mieszkańcy aglomeracji łódzkiej już korzystają z nowych lub przebudowanych przystanków i stacji kolejowych. To efekt zakończonych prac nad pierwszym etapem rozbudowy infrastruktury kolejowej dedykowanej połączeniom aglomeracyjnym. Do końca 2014 r. mieszkańcy woj. łódzkiego będą korzystali z 17. nowych i odnowionych przystanków i stacji. W sumie, wybudowano nowe bądź przebudowano istniejące 24 perony na 14 przystankach: Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Dąbrowa, Zgierz Jaracza, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers, Ozorków Nowe Miasto, Swędów, Glinnik Wieś, Glinnik, Swędów, Bratoszewice i Domaniewice Centrum oraz na trzech stacjach kolejowych: Stryków, Głowno i Chociszew.

Rekordowe wyniki cargo na Lotnisku Chopina

(www.lotnisko-chopina.pl)

Ponad 48 tys. t cargo odprawiono na Lotnisku Chopina w 2013 r. To o 6,3 proc. więcej niż w 2012 r. i kolejny rekord w historii warszawskiego portu. W ciągu 12 miesięcy 2013 r. na warszawskim lotnisku odprawiono łącznie 48,2 tys. t frachtu, z czego 47,5 tys. t w ruchu międzynarodowym (wzrost o 6,4 proc.) a 626 t w ruchu krajowym (spadek o 3,9 proc.). W przewozach dominuje import. Najpopularniejsze kierunki przewozów cargo: Kolonia (8,4 tys. t), Lipsk (5,1 tys. t), Chicago (4 tys. t), Dubaj (3,9 tys. t), Nowy Jork (3,1 tys. t). Najwięksi przewoźnicy cargo na Lotnisku Chopina: PLL LOT (16,9 tys. t), UPS Airlines (9,8 tys. t), European Air Transport (5,1 tys. t), Emirates (3,9 tys. t), Sprint Air (2,1 tys. t).

Koniec utrudnień w dojeździe na lotnisko od południa

(www.lotnisko-chopina.pl)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła już tunel pozwalający zjechać z drogi S79 do Lotniska Chopina. Przez weekend tunel był zamknięty ze względu na prace zabezpieczające. Chodzi o tunel na Węźle Lotnisko, którym można zjechać z drogi S79 w kierunku terminala Lotniska Chopina i ul. Żwirki i Wigury. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że tunel może być zamknięty nawet przez siedem dni,  prace niezbędne do puszczenia ruchu zostały przeprowadzone w ciągu doby. Wykonawca, firma PORR zmobilizowana przez GDDKiA  zakończyła prace polegające na odlodzeniu jezdni oraz zabezpieczeniu jej przed ewentualnym wpływem wody.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Teresa Wójcik, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak