29.10.2013 ALERT

29 października 2013, 10:05 Alert

ENERGETYKA

NIK ujawnił informacje o kontroli umów gazowych

(CIRE)

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała na swoich stronach tzw. wystąpienia pokontrolne z zakończonej w ubiegłym roku kontroli odnośnie zawierania umów gazowych i realizacji inwestycji — terminal LNG w Świnoujściu w latach 2006-2011. Kontrola objęła PGNiG, Gaz-System, Polskie LNG, Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jak wynika z dokumentów opublikowanych przez NIK, Izba miała sporo zastrzeżeń między innymi do działań resortu skarbu odnośnie nadzoru nad PGNiG w sprawach związanych z umowami gazowymi i związanych z tym procedur wydawania zgody na zawieranie takich kontraktów. NIK zwraca między innymi uwagę na pięć przypadków, w których procedura wyrażenia przez Ministra SP zgody była przeprowadzana w ciągu jednego lub dwóch dni, a w dwóch przypadkach miała miejsce już po zawarciu umowy. – W tych przypadkach wskazuje to na jedynie formalne wykonywanie zadania wyrażania przedmiotowych zgód – ocenia NIK. Uwagi odnośnie KPRM dotyczyły natomiast bałaganu w dokumentacji z posiedzeń Zespołu Roboczego ds. Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego oraz braku takiej dokumentacji z kilku posiedzeń, co było uzasadnianie brakiem obowiązku protokółowania. Negatywnie Izba oceniała działania PGNiG odnośnie umów gazowych. W ocenie NIK działania spółki w tym zakresie miały ograniczone efekty gospodarcze w stosunku do zakładanych celów ze względu na wieloletnie zaniechania w zakresie rozwoju sieci przesyłowych, które zwiększyłyby liczbę połączeń z międzynarodowymi sieciami gazowymi. Jednocześnie choć Izba przyznaje, że pozycja negocjacyjna PGNiG w rozmowach z Gazpromem była osłabiona brakiem alternatywnych możliwości pozyskania gazu ziemnego z importu, to uważa, że spółka nie wykorzystała w pełni swoich możliwości negocjacyjnych. – W uzgodnieniach przyjęto rozwiązania korzystne dla Gazpromu (np. odstąpienie od roszczeń EuRoPol Gaz wobec Gazpromu z tytułu niezapłaconych opłat za przesył gazu) nie podejmując próby uzyskania w zamian istotnych korzyści dla PGNiG – czytamy w wystąpieniu NIK. NIK zwraca też uwagę, że wskutek wcześniejszych zaniechań w zakresie dywersyfikacji źródeł importu gazu ziemnego PGNiG było zmuszone przyjąć warunki przedstawione przez Gazprom, czego wynikiem było zwiększenie ceny importowanego gazu o ok. 10 proc. Jednocześnie NIK ocenił, że PGNiG nie w pełni wykorzystało swoją pozycję negocjacyjną podczas dokonywanych w latach 2009-2010 ustaleń z Gazpromem Eksport, dotyczących zwiększenia dostaw gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Izba ma również zastrzeżenia do działań spółki w sprawie tzw. Wspólnego Oświadczenia OAO „Gazprom” i PGNiG dotyczącego współpracy w sferze gazowej podpisanego w 2009 roku. W ocenie NIK dokument ten istotnie osłabił pozycję negocjacyjną strony polskiej w dalszych negocjacjach zarówno na poziomie spółek, jak i na poziomie rządowym, a podpisane w jego konsekwencji umowy i porozumienia spowodowałoby problemy z pełnym zaspokojeniem potrzeb odbiorców gazu. NIK nie miał natomiast zastrzeżeń do działań Gaz-Systemu w związku z budową terminala LNG w Świnoujściu. Jednocześnie spółce LNG zarzucił, że nieskutecznie egzekwowała od generalnego projektanta terminowe wykonanie zadań określonych w umowie na realizację tej inwestycji, co spowodowało istotne opóźnienie fazy wdrożeniowej budowy.

Portal CIRE publikuje wystąpienia NIK:

Gazprom i Naftogaz poszukają razem ropy

(INTERFAX/WOJCIECH JAKÓBIK)

Rosyjskie i ukraińskie firmy razem wydobędą ropę naftową ze złóż na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym. Gazprom i Naftogaz pracują nad tym w jaki sposób zgodnie z międzynarodowym prawem wydobyć surowiec – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow na Uniwersytecie Kraju Dońskiego w poniedziałek.

Rosjanie zaniepokojeni zaleganiem Ukrainy z płatnością za gaz

(REUTERS/WOJCIECH JAKÓBIK)

Gazprom wyraża zaniepokojenie z tytułu braku wpłaty za sierpniowe rachunki gazowe Naftogazu, które miały zostać opłacone do 1 października. „Jesteśmy poważnie zmartwieni obecną sytuacją z ukraińskimi płatnościami za rosyjskie dostawy gazu” – ogłosił dyrektor firmy Aleksiej Miller.

Wielka Brytania znosi zakaz wydobycia gazu ze złoża na Morzu Północnym

(OIL AND GAS EURASIA/WOJCIECH JAKÓBIK)

Zatrzymane na prawie trzy lata prace na polu gazowym Rhum na Morzu Północnym zostaną wznowione. Złoża należące do BP i Iranian Oil Company zostały zamrożone w 2010 roku w ramach sankcji Unii Europejskiej wobec Iranu w odpowiedzi na kontynuację programu atomowego przez ten kraj. Unia utrzymuje, że jest on tylko z pozoru cywilny i ma za zadanie doprowadzić do konstrukcji irańskiej bomby atomowej. „Czekamy na ostatnie zgody na ponowne uruchomieni e wydobycia” – informują przedstawiciele BP.

OZE nie zastąpi paliw kopalnych

(UNITED PRESS INTERNATIONAL/ SEBASTIAN CIASTOŃ)

Brytyjski sektor energetyczny wymaga uzupełnienia o gaz łupkowy – uważa prezes Dart Energy, John McGoldrick. Zdaniem McGoldricka odnawialne źródła energii nie są w stanie zaspokoić potrzeb elektrowni w taki sposób jak gaz ziemny. Prezes Dart Energy określił również sposób środowisk ekologicznych, które dążą do zablokowania inwestycji w łupki jako próbę zastraszania całego społeczeństwa. Brytyjski rząd uważa, że gaz niekonwencjonalny może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, dlatego też zamierza aktywnie działać na rzecz rozwoju branży łupkowej. Deklaracja ta zbiegła się w czasie z decyzją francuskiego koncernu GDF Suez, który zamierza nabyć 25 procent udziałów dla 13 licencji na poszukiwanie gazu łupkowego w regionie Bowland. W czerwcu Brytyjska Służba Geologiczna poinformowała, że znajdujący się w północno-zachodniej Anglii region, może zawierać nawet do 1,3 biliona metrów sześciennych gazu.

David Cameron chce porozmawiać z Władimirem Putinem o aktywistach Greenpeace

(THE GUARDIAN/WOJCIECH JAKÓBIK)

W wystąpieniu przed brytyjskim parlamentem premier David Cameron zapowiedział, że będzie rozmawiał bezpośrednio o „bardzo poważnej sprawie” zatrzymania trzydziestu aktywistów Greenpeace w Murmańsku, którym grozi nawet 15 lat więzienia za chuligaństwo. Ekolodzy próbowali wedrzeć się na platformę wiertniczą Gazpromu w Arktyce. Jeden z zatrzymanych – Kieron Bryan – jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa.

INFRASTRUKTURA

Unijne zasady nie w smak nierzetelnym wykonawcom

(www.transport.gov.pl)

Konsekwentne stosowanie się Polski do zasad ustalonych przez Komisję Europejską zostało negatywnie ocenione w raporcie dwojga dziennikarzy piszących dla Agencji Reuters. Coś skrajnie odmiennego mówią natomiast kontrole Komisji Europejskiej, polskich instytucji kontrolnych czy raporty międzynarodowych firm doradczych. Polski rynek nie stwarza ograniczeń dla potencjalnych wykonawców zagranicznych – wynika z tegorocznego sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Czy fundusze UE w ramach polityki spójności zostały dobrze wydane na drogi?”, które przedstawia efekty kontroli 24. projektów drogowych współfinansowanych z funduszy UE w Polsce, Niemczech, Grecji i Hiszpanii.

Jednolita baza pytań na prawo jazdy

(www.transport.gov.pl)

Ministerstwo transportu chce, aby baza pytań wykorzystywanych podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy została ujednolicona. Podczas posiedzenia Sejmu RP, wiceminister transportu Zbigniew Rynasiewicz poinformował, że konieczne jest przeprowadzenie zmiany w ustawie o kierujących pojazdami, która zapewni, że kandydaci na kierowców będą zdawać w całym kraju egzamin teoretyczny na jednolitych zasadach. Baza zweryfikowanych, ujednoliconych pytań, zawierać będzie docelowo ponad 3 000 pozycji. Resort transportu ma również zamiar wprowadzić rozwiązania gwarantujące jawność docelowej bazy pytań.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? – prezentacja wyników badań opinii publicznej

(www.transport.gov.pl)

W siedzibie ministerstwa transportu odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawili wyniki badania opinii publicznej na temat przekraczania dozwolonej prędkości. Polacy powszechnie tolerują przekraczanie dozwolonych prędkości na drogach. Są też przekonani, że przekroczenie prędkości do 10 km/h jest praktycznie bezkarne. Mimo takiego przyzwolenia akceptujemy widoczne patrole policji oraz oznakowane fotoradary, szczególnie w pobliżu szkół. To główne wnioski z raportu przygotowanego przez pracownię badań opinii publicznej MillwardBrown na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Debata „Dokąd dojedziemy? Wizja infrastruktury drogowej w Polsce w roku 2020”

(www.transport.gov.pl)

Minister Sławomir Nowak podsumował dwudniową debatę pt. Dokąd dojedziemy? Wizja infrastruktury drogowej w Polsce w roku 2020. Inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Oczekiwania i realia, zorganizowaną przez ministerstwo transportu oraz GDDKiA. Odnosząc się do planów inwestycyjnych minister Nowak podkreślił: – by nie wpaść w dołek inwestycyjny i nie tracić czasu, uchwaliliśmy załącznik nr 5 do obecnego Krajowego Programu Budowy Dróg, gdzie wpisaliśmy ponad 700 km nowych dróg ekspresowych do budowy. Załącznik nr 6 to 12 kolejnych dużych i ważnych obwodnic.

Stacja Sopot – historia i nowoczesna obsługa podróżnych

(www.plk-sa.pl)

Sopocka stacja dzięki inwestycji Polskich Linii Kolejowych odzyskuje nie tylko historyczny wygląd, ale także nowoczesną obsługę. Peron gwarantuje lepszy dostęp do pociągów, jest wyższy, osłonięty stylową wiatą i wyposażony w windę. Zmodernizowane przejścia podziemne ułatwiają komunikację z miastem. Peron zyskał już nowy wygląd, wiatę, ławki, system oznakowania i zegary. W listopadzie skończy się montaż nowoczesnego system informacji pasażerskiej, będą uruchomione tablice wizualnego systemu informacji podróżnych. Nowa wiata zastąpiła stare i krótsze zadaszenie. Ma ponad 200 m długości, około 9 m szerokości i 5 m wysokości. Podpiera ją 70 ozdobnych słupów żeliwnych.

Wdrażanie kolejowego korytarza towarowego Bałtyk – Adriatyk

(www.plk-sa.pl)

Rada Zarządzająca korytarza towarowego nr 5 (Bałtyk-Adriatyk) Gdynia – Katowice – Ostrawa/Żylina-Bratysława/Wiedeń – /Klagenfurt – Udine – (Wenecja – Bolonia/Rawenna) / Triest / -/Graz – Maribor – Lublana – Koper/Triest, zorganizowała inauguracyjne spotkanie i rozpoczęła współpracę z Grupami Doradczymi tj. przewoźnikami oraz właścicielami i zarządcami terminali. Korytarz towarowy nr 5 jest wdrażany na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Na mocy Rozporządzenia utworzone zostanie 9 tzw. „pierwszych korytarzy towarowych”, wśród nich korytarz 5.

Nowy rozkład lotów na Lotnisku Chopina

(www.lotnisko-Chopina.pl)

Od niedzieli 27 października na Lotnisku Chopina obowiązuje nowy rozkład lotów. W sezonie Zima 2013/14 z Warszawy można polecieć do 75. portów na czterech kontynentach.

Najważniejsze zmiany dotyczą połączeń obsługiwanych latem przez tanie linie lotnicze.

Ryanair już od początku października przeniósł wszystkie swoje loty do Modlina. Wizzair kasuje zimą połączenia z Burgas, uruchamia natomiast loty do Tel Avivu i Grenoble, od  początku października lata również do Charkowa. Eurolot uruchomi w sezonie zimowym połączenie z Warszawy do Salzburga, zawiesił natomiast sezonowe rejsy do Heringsdorfu, Dubrownika, Splitu oraz Zadaru. Skasowane zostały także wakacyjne loty z Warszawy do Zadaru.

Lotnisko Chopina gotowe na kolejną zimę

(www.lotnisko-Chopina.pl)

Służby techniczne Lotniska Chopina zakończyły przygotowania sprzętu do zimowego utrzymania lotniska. Warszawski port dysponuje najnowocześniejszym w Polsce sprzętem do odśnieżania i jest w stanie zapewnić utrzymanie ciągłości ruchu samolotów nawet przy obfitych opadach. Do Akcji Zima w sezonie 2013/14 Służba Utrzymania Lotniska przystępuje z dziesięcioma nowymi zestawami odśnieżającymi MB2041/Øveraasen (każdy zestaw składa się z pługa lemieszowego o szerokości roboczej 6,8 m zamontowanego na ciągniku MB, holowanej oczyszczarki Overaasen RS400 ze szczotką czyszczącą i silną dmuchawą) oraz dużą zraszarką Damman o znacznie lepszych parametrach technicznych od wcześniej używanego sprzętu.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak