30.04.2014 ALERT

30 kwietnia 2014, 10:11 Alert
Alert

ENERGETYKA

Plany odwiertów Orlenu na 2014 rok

(PKN ORLEN)

PKN ORLEN planuje wykonać do końca bieżącego roku przynajmniej trzy odwierty poszukiwawcze w tym kolejny odwiert horyzontalny oraz szczelinowanie hydrauliczne. Obecnie Koncern kontynuuje prace wiertnicze nad pionowym otworem konwencjonalnym Lublin-OU1. W drugiej połowie roku Grupa ORLEN zamierza wykonać kolejny horyzontalny odwiert w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w miejscowości Nowy Stręczyn, w gminie Cyców. Będzie to już czwarty odwiert horyzontalny spółki ORLEN Upstream. Równocześnie na początku sierpnia planowany jest kolejny, trzeci zabieg szczelinowania hydraulicznego w poziomym odcinku odwiertu zakończonego zaledwie kilka tygodni temu w miejscowości Kisielsk, w powiecie łukowskim. Obecnie finalizowane są już procedury przetargowe mające na celu wybór wykonawców zabiegu. ORLEN Upstream realizuje również obecnie konwencjonalny odwiert poszukiwawczy w gminie Mełgiew (Lublin-OU1), na terenie powiatu świdnickiego. Całkowita głębokość otworu osiągnie 4600m, a dotychczas wykonano już odcinek o długości ponad 1000 m. Podczas wiercenia pionowego otworu Lublin-OU1, które potrwać może około 2-3 miesięcy, wykonane zostaną badania geofizyki otworowej. Planowane jest także pobranie próbek skał oraz płynów złożowych, które następnie zostaną poddane analizom. W przypadku pozytywnych wyników otworu Lublin-OU1, wykonany zostanie krótki test produkcyjny. Jego analiza wraz z interpretacją zgromadzonych danych geologicznych umożliwią zaplanowanie dalszych działań mających na celu dokumentację potencjalnego złoża. Strategia PKN ORLEN na lata 2013-2017 zakłada dalszą intensyfikację działalności w segmencie upstream. Jednym z głównych założeń jest kontynuacja projektów poszukiwawczo-rozpoznawczych w Polsce, w tym poprzez akwizycję nowych danych sejsmicznych, interpretację archiwalnych danych geologicznych oraz prace wiertnicze i intensyfikacyjne. W ciągu nadchodzących lat Koncern może zainwestować w sektor poszukiwań i wydobycia nawet do 5,1 mld zł.

Coraz bliżej do współpracy Siemensa z francuskim koncernem energetycznym Alstom

(EURACTIV/AFP/TERESA WÓJCIK)

Niemiecki rząd wyraził wczoraj oficjalne poparcie dla umowy pomiędzy niemieckim Siemensem i francuskim Alstom, przewidującej wymianę aktywów energetycznych i kolejowych obu firm. Rząd podkreślił, że umowa oferuje obu krajom „ogromne możliwości zyskownej współpracy przemysłowej”. Rząd francuski chce znaleźć alternatywę dla dotychczasowej współpracy z amerykańskim partnerem, konglomeratem General Electric, który jest m.in. odbiorcą turbin i urządzeń sieci energetycznych produkowanych przez Alstom. Rząd niemiecki jest zainteresowany współpracą Siemensa z francuskim koncernem. Minister gospodarki Sigmar Gabriel jest w bliskim kontakcie ze stronami i systematycznie informuje kanclerz Angelę Merkel o postępach w negocjacjach.

Ekolodzy krytykują nowe prawo pomocy publicznej w UE

(EURACTIV/WOJCIECH JAKÓBIK)

Zdaniem organizacji ekologicznych cytowanych przez EurActiv.com propozycje zmiany zasad udzielania pomocy państwowej dla sektora energetycznego wysunięte przez Komisję Europejską sprawią, że zmaleje wpływ dopingujący tych regulacji na rozwój sektora energii odnawialnej. Ma się tak stać ponieważ, pomoc państwowa ma być możliwa w przypadku, gdy inwestycja zmierza do zwiększenia efektywności energetycznej. To kryterium sprawia, że także inwestycje w energetykę konwencjonalną, które podniosą efektywność istniejących obiektów będą je spełniały. Nie podoba się to ekologom, którzy liczyli na to, że KE dopuści wyłączenia podatkowe dla przemysłu ciężkiego z tzw. zielonych podatków. Komisja idzie jednak dalej. Lobbing wokół projektu trwa. Nowe zasady pomocy państwowej wejdą w życie w lipcu 2014 roku.

Gazprom podpisał memorandum o budowie South Stream z Austrią

(REUTERS/ITAR TASS/TERESA WÓJCIK/EURACTIV/WOJCIECH JAKÓBIK)

Aleksiej Miller, szef Gazpromu oficjalnie potwierdził, że Gazprom podpisał memorandum o budowie odcinka South Streamu w Austrii z firmą OMV. Wiedeń w 2010 r. początkowo zdecydował, że będzie uczestniczyć w tym projekcie Gazpromu i austriacka firma energetyczna OMV podpisała porozumienie wstępne z Rosjanami.  Jednakże potem przyłączyła się do alternatywnego projektu Nabucco. Po ostatecznym upadku tej koncepcji, Austria ponownie zainteresowała się projektem Gazpromu, a obecnie obie strony – austriacka i rosyjska oficjalnie powróciły do niego. Z tym, że jak podkreśliła strona rosyjska, szlak rury South Streamu będzie się kończył we Włoszech. OMV jest od ponad 40 lat głównym parterem Gazpromu w Austrii. W 2013 r. zakupił od rosyjskiego koncernu 5,23 mld m. sześc. gazu. Oprócz informacji o podpisaniu memorandum z Austrią, Gazprom zakomunikował o rozpoczęciu prac przy układaniu na czarnomorskim dnie rur drugiego odcinka gazociągu. Planowana przepustowość South Stream to 63 mld m3 rocznie. Odcinek austriacki ma osiągnąć przepływ na poziomie do 32 mld m3 na rok. Do końca 2015 roku mają zostać wydane wszystkie pozwolenia na budowę. Pierwsze dostawy są przewidywane na 2017 rok a uruchomienie pełnej mocy rury na styczeń 2018 roku. Projekt został oprotestowany przez Komisję Europejską, która wbrew opinii Moskwy uważa, że powinien on podlegać zasadom antymonopolowym. Wystosowała już w tej sprawie upomnienie dla Bułgarii, która kontynuuje bilateralną współpracę z Rosją, pomimo tych zastrzeżeń Komisji. Podobne upomnienie może otrzymać Austria.

Gazprom: przeciwko naszym menadżerom nie ma sankcji, ale zagrożenie jest duże

(REUTERS/BLOOMBERG/ITAR TASS/TERESA WÓJCIK)

Gazprom oświadczył wczoraj, że wprawdzie jego menadżerowie nie są na liście nowych sankcji zachodnich, ale pośrednio zagrażają one jego interesom. W finansowym raporcie koncern podkreśla, że spór z Kijowem o wysokość cen gazu prawdopodobnie skończy się zablokowaniem tranzytu rosyjskiego gazu do Europy gazociągami prowadzącymi przez terytorium Ukrainy. Nie ma na razie innych szlaków przesyłu gazu do partnerów Gazpromu w Europie Południowej i znacznej części Środkowej, zaś prace nad alternatywnym South Streamem dopiero się rozpoczynają. Gazprom musi więc liczyć się ze znacznym spadkiem dostaw do Europy, jeśli będzie zmuszony zrezygnować z tranzytu przez Ukrainę. Może to spowodować generalne zmniejszenie eksportu do Europy, który w ub.r. stanowił 57 proc. całkowitej sprzedaży gazu. Jest to jednak tylko jedno z zagrożeń. Nie mniejszym jest utrudnienie w realizacji właśnie projektu South Streamu. Pojawienie się nowych napięć lub eskalacji istniejącego konfliktu między Rosją i Europą oraz USA spowodowanego kryzysem ukraińskim, a także nałożenie międzynarodowych sankcji może również spowodować zmniejszenie płynności Gazpromu, ograniczyć działalność handlową z tytułu zmienności koniunktury, znaczny spadek cen akcji firmy, a także niezdolność koncernu do przyciągania kapitału z rynków zagranicznych. „W tej chwili nie jest jeszcze jasne, jaki będzie wynik ukraińskiego kryzysu” – podkreśla raport. Zarząd Gazpromu jednak nie kryje obaw, że eskalacja konfliktu spowoduje utratę zaufania międzynarodowych inwestorów do rosyjskich koncernów oraz w ogóle do inwestowania w Rosji.

Mimo spadku ratingów cena ropy nie rośnie

(NEW EUROPE/THE MOSCOW TIMES/WOJCIECH JAKÓBIK)

Agencja Standards & Poor obniżyła ratingi Gazpromu, Rosnieftu i Transnieftu oraz firm spoza sektora energetycznego. Pomimo tego faktu cena ropy naftowej spadła poniżej $101/baryłkę ze względu na łagodność sankcji wobec Rosji przyjętych przez Stany Zjednoczone.  Ropa Brent straciła 28 centów i kosztuje obecnie $108,7.

Gazprom pewien umowy z Chińczykami. Novatek zyskuje w rywalizacji o rynek

(THE MOSCOW TIMES/LNG WORLD NEWS/WOJCIECH JAKÓBIK)

Po spotkaniu Gazprom-CNPC dyrektor rosyjskiej firmy Aleksiej Miller potwierdza, że chińsko-rosyjska umowa gazowa zostanie podpisana w maju. Zapewnił, że przygotowania do asygnacji postępują zgodnie z planem a strony są pewne strategicznego znaczenia kontraktu. Tymczasem rywal Gazpromu, Novatek, po tym jak jego główny udziałowiec Giennadij Timczenko został umieszczony na liście sankcji USA, zyskuje kartę przetargową w walce o rynek. Timczenko został mianowany dyrektorem rosyjsko-chińskiej rady biznesowej, która od 2004 roku promuje współpracę firm obu krajów. Novatek prowadzi już rozmowy z CNPC na temat dostaw gazu. Firmy współpracują także przy projekcie Jamał LNG, który pozwoli na eksport gazu skroplonego z europejskich złóż do Azji i innych części świata.

Uszkodzenia rurociągów w Kazachstanie spowodowały wady spawalnicze?

(RIGZONE/REUTERS/TERESA WÓJCIK)

Z opinii włoskiego koncernu ENI wynika, że głównym powodem poważnych uszkodzeń rurociągów prowadzących ze złóż Kashagan w Kazachstanie są wady spawalnicze. Takie oświadczenie wydał wczoraj w Mediolanie Claudio Descalzi, nominowany niedawno przez rząd włoski na szefa ENI. Problemy są dużo poważniejsze niż można było przypuszczać – powiedział Descalzi analitykom rynku paliw. Niewykluczone jego zdaniem, że oba rurociągi trzeba będzie w całości wymienić. Procedura przetargowa na generalną naprawę tej sieci już się rozpoczęła – dodał Descalzi – W czerwcu ostatecznie będą znane koncepcja napraw, ich zakres, koszty oraz termin zakończenia prac. Jednakże opóźnienie projektu Kashagan jest poważne, podobnie jak obciążenie włoskiej spółki dodatkowymi kosztami. Descalzi, którego nominację na szefa ENI mają zatwierdzić akcjonariusze na walnym zgromadzeniu w początkach maja, powiedział też, że przygotowany jest dla koncernu plan awaryjny w celu pokrycia strat spowodowanych wstrzymaniem wydobycia z pola Kashagan.

INFRASTRUKTURA

Zmiany organizacji ruchu na A1 pomiędzy węzłem Rybnik i węzłem Żory

(GDDKiA)

W związku z przystąpieniem do robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na autostradzie A1 pomiędzy 19 km i 19+300 km dla kierowców nastąpiły zmiany organizacji ruchu. W pierwszym rozpoczętym etapie prac z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót przygotowawczych jezdnie autostrady A1 w obydwu kierunkach zostaną zawężone do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Drugi etap przewiduje całkowite zamknięcie dla ruchu jezdni realizacji Gliwice-Gorzyczki. W tym czasie cały ruch zostanie poprowadzony dwukierunkowo po jednej trzy pasowej jezdni, z wykorzystaniem dwóch pasów dla relacji Gorzyczki–Gliwice oraz pozostałego pasa w kierunku przeciwnym (Gliwice-Gorzyczki). Zakończenie robót planowane jest do końca czerwca br.

Zespół prof. Sandeckiego studiuje uwagi do Wytycznych

(Polski Kongres Drogowy)

Zgodnie z zapowiedziami, prof. Tadeusz Sandecki, który ma w imieniu Polskiego Kongresu Drogowego (PKD) kierować procesem konsultacji projektu Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, sformował czteroosobowy Zespół Sterujący. Jego pierwszym zadaniem jest przeanalizowanie uwag i wniosków, które do tej pory zebrała GDDKiA. Podczas wstępnego organizacyjnego spotkania PKD przedstawił do oceny zebranych swoje propozycje. Ustalono, że powstanie zespół, kierowany przez prof. Tadeusza Sandeckiego z Politechniki Warszawskiej. Prof. Sandecki zaproponował udział w zespole następującym inżynierom: Markowi Bujalskiemu, Bogusławowi Polakowi i Jadwidze Wrzesińskiej.

Projekt zaostrzenia dolegliwości dla pijanych kierowców

(Polski Kongres Drogowy)

Ministerstwo Sprawiedliwości konsultuje projekt zmian w kodeksie karnym, zaostrzających dodatkowe kary dla pijanych kierowców. Pozostawiając bez zmian wymiar kary pozbawienia wolności, mają spowodować znaczniejsze inne dolegliwości, w tym wydłużenie zakazu prowadzenia i kary finansowe. MS przyznaje, że nastąpił „nieznaczny spadek nietrzeźwych kierowców” w ostatnich latach, ale pomimo to uważa, że zjawisko wymaga „bardziej stanowczej reakcji państwa”. Powołując się na statystyki sądowe stwierdza występowanie coraz częstszych przypadków powtórnego prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości. W roku 2012 skazano 12 527 osób, podczas gdy rok wcześniej 10 039. Ministerstwo interpretuje te liczby jako dowód, że reakcja karna jest „niewystarczająco skuteczna”.

Nowi najemcy na Dworcu Centralnym

(PKP SA)

Do grona najemców na Dworcu Centralnym dołączyły nowe, znane marki. Poziom wynajęcia powierzchni komercyjnej w obiekcie wzrósł tym samym do 80 proc. Od początku roku PKP SA zawarło kilka umów z nowymi najemcami na Dworcu Centralnym, zwiększając tym samym wachlarz dostępnych usług. Podróżni już mogą korzystać z nowych lokali, kolejne zostaną otwarte w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Jeszcze w lutym br. w podziemiach galerii północnej rozpoczął działalność salon optyczny Paris Optique. W kwietniu w sąsiedztwie już funkcjonującej restauracji McDonald’s otwarto także Bar Centralny, który w atrakcyjny sposób nawiązuje do jadłodajni z czasów PRL. Już w maju pojawi się również salon Empik, a w czerwcu – otwarta zostanie cukiernia A. Blikle.

PKP Cargo nominowane w konkursie „TERAZ POLSKA”

(PKP Cargo)

Realizowana przez PKP Cargo usługa przewozu kolejowego Polska-Włochy własną trakcją na odcinku polskim, czeskim i austriackim otrzymała nominację w konkursie „Teraz Polska”. Oficjalna prezentacja wyróżnionej usługi miała miejsce podczas wystawy Nominowanych do Godła „Teraz Polska” 2014, która odbyła się na Stadionie Narodowym. Wyniki konkursu znane będą w przyszłym tygodniu, a 9 czerwca podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie nastąpi wręczenie statuetek laureatom Godła „Teraz Polska”. Nominowana do nagrody usługa PKP Cargo uruchomiona została w maju 2013 roku, kiedy rozpoczęła się realizacja przewozów naczep i kontenerów w relacji Polska (Sosnowiec) – Włochy (Piacenza).

Plejada zabytkowych parowozów przyjedzie do Wolsztyna

(PKP Cargo)

Parada z udziałem ośmiu parowozów, z których część przemierzała szlaki kolejowe Europy, blisko 20 tysięcy gości z kraju i zagranicy, specjalny multimedialny pokaz maszyn z udziałem zespołu AudioFeels oraz animacje i konkursy dla całych rodzin to główne atrakcje XXI Parady Parowozów. Już 3 maja PKP CARGO i Fundacja Era Parowozów zapraszają do ostatniej w Europie czynnej Parowozowni w Wolsztynie. – Tegoroczna Parada w Wolsztynie będzie wyjątkowa pod wieloma względami, jednak z pewnością tym, na co najbardziej wszyscy czekają, jest sobotni pokaz parowozów. – mówi Mirosław Szymański z PKP Cargo SA. – Sprowadzenie tych wszystkich unikatowych maszyn do Wolsztyna było dużym wyzwaniem, jednak wspólnymi siłami udało nam się tego dokonać.

Majówka z Przewozami Regionalnymi

(Przewozy Regionalne)

Z okazji zbliżającego się długiego weekendu majowego Przewozy Regionalne przygotowały kilka ciekawych propozycji: dodatkowe kursy pociągów interREGIO, nowe połączenia REGIO, interREGIO i interREGIObus oraz atrakcyjne oferty promocyjne. Osiemnaście pociągów interREGIO, głównie tych, które na co dzień kursują w piątki i niedziele, wyjedzie dodatkowo na trasy w środę 30 kwietnia. W majówkę do dyspozycji podróżnych będą również sezonowe pociągi interREGIO docierające do górskich i nadmorskich miejscowości wypoczynkowych: „Giewont” z Opola i Częstochowy do Zakopanego, „Delfin” z Poznania do Kołobrzegu oraz „Mamry”, który przez całą majówkę będzie dojeżdżał do Szklarskiej Poręby.

Pielgrzymka Archidiecezji Poznańskiej na kanonizację Jana Pawła II

(Port Lotniczy Poznań-Ławica)

168 osób odleciało z Ławicy do Rzymu Fiumicino w sobotę 26 kwietnia. Pielgrzymce przewodził Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański i przewodniczący Episkopatu, towarzyszyli mu Prymas Polski, Arcybiskup Józef Kowalczyk, Arcybiskup Senior Henryk Muszyński, Biskup Zdzisław Fortuniak oraz Biskup Andrzej Dziuba. Start samolotu A320 linii Enter Air nastąpił o godzinie 10.00. Pielgrzymi wrócili do Poznania 30 kwietnia.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Teresa Wójcik, Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak