30.07.2013 ALERT

30 lipca 2013, 09:18 Alert

ENERGETYKA

Kryzys zielonej energii

(RZECZPOSPOLITA/JOANNA DOBOSZ)

Energii z odnawialnych źródeł jest o wiele mniej niż w 2012 roku – informuje „Rzeczpospolita”. Urząd Regulacji Energetyki opublikował dane, z których jasno wynika, że sektor Odnawialnych Źródeł Energii ma w Polsce poważne problemy. Energia wyprodukowana do połowy lipca bieżącego roku dzięki OZE, stanowi niecałą jedną czwartą wielkości z całego 2012 roku. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż duże elektrownie przestały wykorzystywać biomasę do tzw. współspalania, czyli mieszać ją w kotłach z węglem. Z technologii tej pochodziło w poprzednim roku 5,7 TWh energii, teraz – zaledwie 0,2 TWh. Marek Woszczyk, prezes URE przyznaje, że Polska będzie miała duży problem z wypełnieniem unijnych zobowiązań. W 2020 roku odnawialne źródła powinny zaspokajać 15 procent krajowego zużycia energii. Kryzys dodatkowo pogłębiają niejasne zasady dofinansowywania OZE.

Norweskie LNG dla Kłajpedy

(THE BALTIC COURSE/SEBASTIAN CIASTOŃ)

Stosunki dwustronne oraz współpraca w sektorze energetycznym była przedmiotem rozmów pomiędzy prezydent Litwy Dalią Grybauskaite a norweskim ministrem spraw zagranicznych  Espenem Eide – informuje portal The Baltic Course. Wilno – zgodnie z założeniami swojej polityki zagranicznej – od kliku miesięcy aktywnie zacieśnia relacje Norwegią. Efektem dwustronnego dialogu pomiędzy tymi państwami jest budowa do 2015 roku mostu energetycznego NordBalt, którym Litwa zamierza importować norweską energię elektryczną. Oba państwa wyrażają także żywe zainteresowanie współpracą w sektorze gazu skroplonego (LNG). Wilno rozważa możliwość importu tego surowca z Norwegii dla swojego gazoportu w Kłajpedzie. W trakcie spotkania  prezydent Litwy podkreśliła, że dobre stosunki norwesko-litewskie mają przełożenie w statystykach. Norwegia jest piątym co do wielkości inwestorem zagranicznym na Litwie a norwescy przedsiębiorcy – zdaniem Grybauskaite – są doskonałym wzorem tworzenia przejrzystej, uczciwej i etycznej działalności gospodarczej.

Ukraina zmniejsza zużycie gazu

(UKRINFORM/WOJCIECH JAKÓBIK)

Konsumpcja gazu ziemnego na Ukrainie zmalała o 7,8 procent w pierwszej połowie 2013 roku do 28,5 mld m3. Stało się tak dzięki zwiększeniu zużycia węgla – podaje ministerstwo energetyki i przemysłu węglowego. Import gazu również zmalał – o 35,3 procenta do 10,2 mld m3. Pomogło przestawienie części konsumpcji na węgiel, spowolnienie gospodarcze i w miarę ciepła zima na Ukrainie. Kijów zmniejszył także konsumpcję gazu na rzecz tranzytu. W zeszłym roku zużycie gazu również spadło. Ukraińcy chcą je stopniowo zmniejszać, aby uniezależnić się od niepewnych dostaw surowca z Rosji.

Gazprom ściąga długi

(UNITED PRESS INTERNATIONAL/WOJCIECH JAKÓBIK)

Rosyjski gigant gazowy możę odciąć dostawy gazu dla 13-tu regionów w Rosji, jeżeli te nie spłacą swoich długów. Z raportu ITAR-TASS wynika, że dłużnicy są winni Gazpromowi około 320 mln dolarów. Przedstawiciele firmy zapowiadają, że odcięcie dostaw zostanie zastosowane tylko w ostateczności, jeśli dłużnicy nadal będą lekceważyć wyroki sądu oraz wizyty komornika.

Gruzja w EWE?

(TREND/WOJCIECH JAKÓBIK)

Minister spraw zagranicznych Gruzji Maja Pandjikidze spotkał się z komisarzem ds. energetyki Unii Europejskiej Guntherem Oettingerem. Strony omówiły możliwość pogłębienia współpracy w dziedzinie energetyki oraz możliwość wstąpienia kaukaskiego kraju do Europejskiej Wspólnoty Energetycznej.

Strategia zrównoważonej energii dla Kazachstanu została przyjęta

(TREND/PATRYCJA OLSZAMOWSKA)

Podczas szóstego Forum Ekonomicznego w Astanie pojawiła się informacja, że strategia została zatwierdzona przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uwzględnia ona nowe założenia w zakresie energii odnawialnej do 2050 roku. Założeniem przyjętej koncepcji jest wytężenie działań w Kazachstanie w zakresie rozwoju energii odnawialnej. Będzie realizowana w ramach inicjatywy ONZ o nazwie SEFA, czyli „Zrównoważona Energia dla Wszystkich”.            Przedstawiciele Sekretariatu ONZ nadmienili, że wypracowana koncepcja skutecznie odnosi się do założeń z dokumentu Rio +20 pod tytułem „Przyszłość jakiej chcemy”. Koresponduje ponadto z celami inicjatywy SEFA 2030, do których zalicza się między innymi zwiększenie wydajności energetycznej, udzielenie nieskrępowanego dostępu do niekonwencjonalnych źródeł energii czy też podwyższenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

INFRASTRUKTURA

Najdłuższy most typu extradosed w Europie otwarty

(www.gddkia.gov.pl)

Kierowcy mogą już korzystać z przeprawy na Wiśle w Kwidzynie. To jeden z najdłuższych mostów typu extradosed na świecie – ponad 800 m, gdzie długość przęsła ma 204 m. Most w Kwidzynie to nowoczesne technologie infrastruktury drogowej harmonijnie wkomponowane w obszary chronione Natura 2000. Nowa przeprawa zbudowana po nowym śladzie drogi krajowej nr 90 połączy oba brzegi Wisły.

Duże zainteresowanie budową S7

(www.gddkia.gov.pl)

22 wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do dalszego etapu przetargu na budowę drogi ekspresowej S7 Nidzica-Napierki. Zadanie zostało podzielone na krótkie, liczące poniżej 15 km odcinki realizacyjne. Poza ceną, wpływ na wybór wykonawcy będą miały termin realizacji i okres gwarancji. To efekt dotychczasowych doświadczeń GDDKiA z inwestycji realizowanych w perspektywie 2007-2013.

Budowę szesnastki dokończy nowy wykonawca

W połowie września poznamy wykonawcę, który dokończy budowę drogi krajowej nr 16 z Biskupca do Borek Wielkich. Ruszył właśnie przetarg na jego wyłonienie, a kilka dni temu ogłoszono przetargi na naprawienie błędów Alpine Bau. Przedsiębiorcy, którzy pracowali dla tego wykonawcy otrzymają za swoją pracę wynagrodzenie. Jeszcze w tym roku kierowcy będą mogli pojechać szesnastką z Biskupca do Borek Wielkich.

Dworzec w Pszczynie odzyskuje dawny blask

(www.pkp.pl)

Po dziesięciu miesiącach prac budowlanych modernizacja dworca w Pszczynie jest na ostatniej prostej. Obiekt zostanie udostępniony podróżnym jesienią tego roku. Prace budowlane związane z przebudową dworca w Pszczynie rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu budowlańcy wykonali szereg prac, które sprawiły że pochodzący z 1890 roku budynek odzyskuje historyczne piękno.

Wyłączenie z eksploatacji wagonów PKP Cargo

(www.utk.gov.pl)

W dniu 26 lipca 2013 roku prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył z eksploatacji cztery wagony kolejowe przewoźnika PKP Cargo SA. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, decyzje podlegają natychmiastowej wykonalności. Prezes UTK w ramach czynności nadzorczych ustalił, że przewoźnik eksploatował pojazdy kolejowe niezgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Systemu Utrzymania.

LOT bez odszkodowania do Boeinga

(www.aeronews.pl)

W nawiązaniu do informacji Associated Press i szeregu innych artykułów w prasie światowej, które cytują prezesa Boeinga, Polskie Linie Lotnicze LOT informują, że ich roszczenia dotyczące przymusowego uziemienia samolotów Boeingów 787 Dreamliner, w żadnej mierze nie zostały zaspokojone przez dostawcę tych samolotów. Rozmowy na temat odszkodowania od Boeinga trwają.

LOT: Mniejszy kapitał, lepszy wynik

(www.aeronews.pl)

Zgromadzenie akcjonariuszy PLL LOT SA obniżyło wczoraj (25.7) kapitał zakładowy spółki o 99 proc., z kwoty 443 mln 196 tys. 963 zł do kwoty 4 mln 476 tys. 737 zł. Wartość nominalna jednej akcji to już nie 100 a 1 zł. Należy przy tym zaznaczyć, że wartość nominalna jest zgoła czymś odmiennym od wartości rynkowej czy bilansowej. – WZA PLL LOT podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału spółki celem pokrycia strat z lat ubiegłych.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Joanna Dobosz, Wojciech Jakóbik, Patrycja Olszamowska, Maciej Pawlak