30.08.2013 ALERT

30 sierpnia 2013, 10:08 Alert

ENERGETYKA

Trojanowska: kierownictwo MG we wrześniu zajmie się programem jądrowym

(CIRE)

Podczas wczorajszego spotkania Międzyresortowego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, które dotyczyło stanu prac nad wdrożeniem Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) oraz działań inwestora w zakresie budowy pierwszej elektrowni jądrowej, wiceminister Hanna Trojanowska zapowiedziała, że we wrześniu program trafi pod obrady kierownictwa MG. Podkreśliła ona również, że trzeba pamiętać, iż Projekt PPEJ jest katalogiem działań, zadań i celów, tak by bezpiecznie budować i eksploatować elektrownie jądrowe w Polsce, ale jak zastrzegła nie zastąpi on jednak analiz i wysiłku organizacyjnego, jaki muszą podjąć wszystkie podmioty zaangażowane w projekt.

Śledztwo KE przeciwko Gazpromowi zagraża rozmowom G20

(BLOOMBERG/WOJCIECH JAKÓBIK)

Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze Bloomberg BusinessWeek. Komisja Europejska bada, czy Gazprom nadużył swojej pozycji na rynku gazu w Europie narzucając wysokie ceny i niekorzystne warunki kontraktów gazowych. Zdaniem autorów artykułu w dzienniku ogłoszenie przez Komisję zarzutów i wprowadzenie sankcji wobec firmy w przeddzień szczytu G20 w Sankt Petersburgu może utrudnić rozmowy z gospodarzem spotkania – prezydentem Władimirem Putinem. Komisja rozważa wprowadzenie grzywny i innych kar wobec Gazpromu. Przedstawiciele spółki nie poczuwają się do winy.

Gazprom skarży ekologów

(THE MOSCOW TIMES/WOJCIECH JAKÓBIK)

Moskiewski Sąd Arbitrażowy wysłuchał skargi Gazpromu przeciwko partii Zielony Sojusz w sprawie podważenia reputacji firmy. Domaga się ona 10 milionów rubli kary dla ekologicznego stronnictwa politycznego, które oprotestowało budowę fabryki chemicznej w Salawacie w rejonie Republiki Baszkorostan. Zielonych chce bronić za darmo Aleksander Dobrowiński, który reprezentował w przeszłości dysydenta Borysa Bierezowskiego.

Minister Ekologii Ukrainy liczy na przychylność samorządów wobec wydobycia gazu łupkowego

(NATURAL GAS EUROPE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Minister ekologii i surowców naturalnych Oleh Proskuriakow ocenił, że władze lokalne powinny zgodzić się na poszukiwania oraz wydobycie gazu łupkowego w regionach znajdujących się pod ich kontrolą. – Wierzę, że zdrowy rozsądek zwycięży – ocenił w rozmowie z dziennikarzami. Minister liczy na pozytywny wpływ rozwoju sektora łupkowego na ukraińską gospodarkę. Zapewnia, że firmy jak Shell i Chevron biorą pod uwagę interes mieszkańców z okolic, w których prowadzą prace.

INFRASTRUKTURA

Lotnisko Chopina włącza się do akcji informacyjnej o afrykańskim pomorze świń

(www.lotnisko-chopina.pl)

Zgodnie z zaleceniem Głównego Lekarza Weterynarii na Lotnisku Chopina w Warszawie zostały podjęte działania, które mają ograniczyć prawdopodobieństwo przeniesienia do Polski ognisk choroby afrykański pomór świń (ASF). Działania na lotnisku mają charakter głównie informacyjny. W terminalu rozstawione zostały plakaty informujące o zakazie wwożenia do Polski wszelkich produktów spożywczych pochodzących spoza terenu Unii Europejskiej.

Odcinek S3 Międzyrzecz-Świebodzin oddany do ruchu

(www.transport.gov.pl)

Został otwarty nowy odcinek drogi ekspresowej S3 z Międzyrzecza do węzła Jordanowo. Ekspresowa S3 połączyła się tym samym z autostradą A2. Wcześniej kierowcy mogli wjechać na A2 tylko od południa. Teraz kierowcy jadący z zachodniej Polski do Warszawy, Wrocławia czy Krakowa zaoszczędzą co najmniej pół godziny. Podobnie podróżujący z Pomorza Zachodniego na południe kraju.

Kolejne 33 km S3 coraz bliżej. Przetargi na projekt i budowę ogłoszone

(www.gddkia.gov.pl)

Przetargi na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch odcinków drogi ekspresowej S3 z Nowej Soli do Legnicy ogłosił wrocławski oddział GDDKiA. Budowa S3 pomiędzy Nową  Solą a Legnicą została podzielona na 5 zadań realizacyjnych, zostały ogłoszone przetargi na dwa: od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła) o długości 16,4 km oraz od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła) o długości 16,9 km.

20 chętnych na kolejne 20 kilometrów ekspresówki w warmińsko-mazurskim

(www.gddkia.gov.pl)

Na budowę kolejnego, 20 kilometrowego odcinka S7 z Ostródy Południe do Olsztynka złożyło wnioski ponad 20 wykonawców. To już czwarte i ostatnie postępowanie przetargowe ogłoszone dla warmińsko-mazurskiego odcinka S7. Po zakończeniu inwestycji, popularna „siódemka” od Elbląga do granicy województwa w Napierkach będzie na całej długości drogą klasy S. To łącznie ponad 140 km dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu, dzięki której podróż z Elbląga do Warszawy skróci się o ok. 40 minut.

Naruszenie prawa w zakresie rozkładów jazdy – decyzja prezesa UTK

(www.utk.gov.pl)

Prezes UTK wydał decyzję w której stwierdził naruszenie zakazu stosowania przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Polegały one na niewłaściwym zrealizowaniu przez PLK obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów w zakresie ogłaszania i treści rozkładów jazdy. W decyzji prezes UTK uznał, że spółka nie opublikowała rocznego rozkładu jazdy dla przewozu osób.

Prezes UTK stwierdza naruszenie przepisów przez PKP PLK SA

(www.utk.gov.pl)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP PLK SA przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Naruszenie przepisów polegało na eksploatacji toru kolejowego na podkładach strunobetonowych na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, szlak Imbramowice – Żarów przy braku świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego.

Punktualność przewozów pasażerskich dwa kwartały 2013

(www.utk.gov.pl)

W II kwartale 2013 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich wyniosła 92,13% (względem 92,75% w I kwartale 2013 roku). Średni czas opóźnień pociągów z włączeniem opóźnień do 5 minut wyniósł 8 minut 46 sekund, co stanowiło poprawę wyników w stosunku do I kwartału 2013 roku gdzie opóźnienia wynosiły średnio 11 minut 50 sekund. Największy odsetek stanowiły zarówno w I jak i II kwartale pociągi opóźnione do 5 minut, odpowiednio 69,3% i 67,7%.

Decyzja Prezesa UTK wstrzymująca prowadzenie ruchu po niezorganizowanej drodze przebiegu na stacji Kołobrzeg.

(www.utk.gov.pl)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Naruszenie polegało na prowadzeniu ruchu pociągów przez zarządcę po niezorganizowanej pociągowej drodze przebiegu przy wjazdach na tor stacyjny stacji Kołobrzeg z linii kolejowych nr 402 i 404.

Kara pieniężna dla PKP PLK SA za niewykonanie decyzji prezesa UTK.

(www.utk.gov.pl)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na PKP Polskie Linie Kolejowe SA karę pieniężną w wysokości 177 264,36 zł za niewykonanie decyzji z dnia 22 lutego 2013 roku w zakresie spełnienia przez zarządcę infrastruktury warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów na linii kolejowej nr 96, Tarnów – Leluchów. Wysokość kary za niewykonanie decyzji z dnia 22 lutego 2013 roku nie jest ostateczna.

Prezes UTK nakazuje PKP PLK SA wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii 355

(www.utk.gov.pl)

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzającej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie, prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobowiązał PKP Polskie Linie Kolejowe SA do wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na linii, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Wrześniowa korekta rozkładu jazdy pociągów

(www.pkpsa.pl)

Od poniedziałku 2 września wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. Zmiany mają przede wszystkim związek z postępem prac remontowych i modernizacyjnych prowadzonych na torach. W czasie wdrożenia zmian w rozkładach, na 19 największych dworcach w Polsce, podróżnych będą wspierać informatorzy mobilni. Rozkład jazdy PKP Intercity ulega korekcie ze względu na modernizację linii, prace torowe i technologiczne. Obecnie prace na sieci kolejowej trwają w ponad 250 miejscach. Modernizacją, bądź rewitalizacją, objętych jest w sumie 3200 km torów.

System ulg przejazdowych dla kolejarzy uporządkowany

(www.pkpsa.pl)

29 sierpnia zostało wypracowane rozwiązanie w sprawie systemu ulg przejazdowych dla pracowników kolei, ich współmałżonków i dzieci oraz emerytów kolejowych, które będzie obowiązywać co najmniej do 1 września 2014 roku.  Dzięki przebudowie systemu ulg spółki Grupy PKP odniosą konkretne korzyści w postaci oszczędności z tytułu m.in. rozwiązywanych rezerw w spółkach Grupy. Protokół z mediacji podpisał Związek Pracodawców Kolejowych ze spółkami będącymi w sporze zbiorowym.

Kontrakt na zakup 20 składów zespołowych PKP Intercity S.A. dla Stadlera i Newagu

(www.pkpsa.pl)

Pierwszy przetarg na zakup składów zespołowych dla PKP Intercity rozstrzygnięty. 20 nowoczesnych pociągów, które mają rozwijać prędkość nie mniejszą niż 160 km/h, wyprodukuje w Polsce konsorcjum Stadler i Newag. Wartość kontraktu to ponad 1,5 mld zł. Część środków przewoźnik pozyska z UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, PKP Intercity otrzymała 4 oferty.

Tańsze podróże do Czech

(www.pkpsa.pl)

Z PKP Intercity taniej do Pragi i Ostrawy. Spadają ceny biletów do Czech. Pasażerowie zapłacą za podróż nawet do 21% mniej. W ofercie PKP Intercity pojawiły się nowe, atrakcyjniejsze ceny biletów w  sześciu wybranych relacjach Polska – Czechy. Taniej do Pragi i Ostravy będzie można pojechać z Warszawy, Krakowa oraz Katowic. Dzięki obniżce pasażer 2. klasy pociągu do Czech zapłaci za bilet mniej, nawet do 21 % (w przypadku relacji Katowice – Ostrava).

PKP Intercity ogłasza przetarg na zakup kolejnych 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych

(www.pkpsa.pl)

Inwestycja stanowi drugi etap projektu zakupu nowoczesnego taboru. Przewoźnik wkrótce rozstrzygnie pierwsze postępowanie przetargowe na ten typ taboru. Od 2015 r. PKP Intercity będzie dysponowała 40 komfortowymi składami zespołowymi. Szacowana wartość kontraktu może wynieść około 2 mld zł. Przedmiotem zamówienia są elektryczne zespoły trakcyjne, wraz z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego w okresie nie krótszym niż 15 lat.

Remont dworca w Nowym Sączu – PKP S.A. przekazała wykonawcy plac budowy.

(www.pkpsa.pl)

Bardziej funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – taki będzie dworzec w Nowym Sączu po gruntownym remoncie. PKP SA przekazała wykonawcy plac budowy. Dworzec w Nowym Sączu zostanie odnowiony, a jego zabytkowe elementy odzyskają pierwotny wygląd. Renowacji poddane zostaną elewacja i obrazy. Jednocześnie budynek stanie się bardziej funkcjonalny i przyjazny dla podróżnych. Będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się.

 

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Joanna Dobosz, Wojciech Jakóbik, Patrycja Olszamowska, Maciej Pawlak