304 zmodernizowane przejazdy kolejowe

13 listopada 2015, 17:30 Infrastruktura

Większe bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym, płynniejszy ruch pociągów, a co za tym idzie podniesienie komfortu podróży – to efekty realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów, w ramach których zmodernizowanych zostanie ponad 300 przejazdów kolejowo-drogowych na terenie całego kraju. Dobiega końca inwestycja, będąca największą tego typu w Polsce i pierwszą w historii polskich kolei. Jej łączny koszt osiągnie prawie 400 mln złotych – czytamy na stronie PKP PLK.

Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie poprawiają bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowań linii kolejowych z drogami. W ramach projektów „Poprawy bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych” zmodernizowane zostaną 304 przejazdy w 16 województwach. Dzięki prowadzonym inwestycjom korzystne zmiany już odczuwają nie tylko podróżujący pociągami i samochodami, ale także piesi czy rowerzyści. Tam gdzie to konieczne, zmienia się też stan techniczny nawierzchni drogowej – co ucieszy, zapewne, właścicieli pojazdów je przekraczających. Zyskają także podróżujący koleją – poprzez odwołanie istniejących ograniczeń prędkości skróci się czas jazdy pociągów.

300 indywidualnych przedsięwzięć

– Projekty przejazdowe to ponad 300 indywidualnych przedsięwzięć logistycznych rozlokowanych w całej Polsce. Każdy modernizowany przejazd jest odrębnym placem budowy, gdzie roboty prowadzi się niejednokrotnie w trakcie trwania ruchu pociągów i pojazdów. Potrzeba tu odpowiedzialnej organizacji, aby niedogodności wynikające z prowadzonych robót były jak najmniejsze dla uczestników ruchu, zarówno kolejowego, jak i drogowego. – mówi Sylwia Niwińska, Dyrektor Projektu w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

Etap I przewiduje remont 119 przejazdów na 41 liniach kolejowych, na terenie 9 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. PLK realizuje równolegle drugi etap inwestycji, który obejmuje teren całej Polski: 185 przejazdów na 52 liniach kolejowych. Zamknięcie projektów zaplanowano na koniec br.

– Podstawowe roboty budowlano-montażowe zostały już w zasadzie zakończone, w tej chwili wykonywane są ostatnie prace kosmetyczne, podłączanie zasilania, trwają procedury odbiorowe i usuwanie usterek. – dodaje Niwińska.

Podnoszenie bezpieczeństwa priorytetem

W trakcie modernizacji stosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne gwarantujące wymagany poziom bezpieczeństwa mimo rosnącej liczby aut. Przejazdy wyposażane są w urządzenie zdalnej kontroli co sprawia, że każda awaria urządzeń na przejeździe jest sygnalizowana u dyżurnego ruchu. Maszynista, o ewentualnej usterce, jest informowany poprzez wskazania tarcz ostrzegawczych przejazdowych. Na przejazdach instalowane są także urządzenia do monitoringu i rejestracji zdarzeń.

Polskie Linie Kolejowe za jeden ze swoich priorytetów uznają działania podnoszące poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Dlatego modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych uwzględniają budowę wiaduktów, podziemnych przejść dla pieszych i tuneli drogowych oraz wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń przejazdów kolejowo-drogowych. Nieprzerwanie, od 11 lat PLK prowadzi kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Jej celem jest podnoszenie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń wynikających z niezachowania ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Realizowany przez Spółkę kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa przynosi rezultaty. Od 2011 roku liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą, a osób poszkodowanych o 44%. W 2014 roku na przejazdach zanotowano o 14% mniej wypadków niż w 2013.


Liczby inwestycji:

393,6 mln PLN – taki jest koszt realizacji tzw. „projektów przejazdowych”,

304 – tyle przejazdów będzie zmodernizowanych w ramach projektów,

112 – na tylu przejazdach wykonane będą roboty związane z wymianą nawierzchni drogowej,

87 – na tylu przejazdach wykonane będą roboty torowe związane z wymianą nawierzchni toru,

16 – tyle województw zostało objętych inwestycją,

45 – najwięcej przejazdów będzie zmodernizowanych w woj. pomorskim.

Źródło: PKP PLK