32 mln zł na modernizację przejazdów kolejowo-drogowych

24 listopada 2015, 08:50 Infrastruktura

Większe bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym, płynniejszy ruch pociągów i podniesienie komfortu podróży – to efekt modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na terenie Dolnego Śląska w ostatnich dwóch latach zarządca infrastruktury wydał na podniesienie poziom bezpieczeństwa na przejazdach ponad 32 mln zł.

Zmiany na przejazdach to efekt modernizacji linii oraz potrzeby podwyższenia zabezpieczeń na skrzyżowaniu toru i drogi ze względu na wzrost liczby samochodów. Tylko w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II” PLK zmienia na Dolnym Śląsku 7 przejazdów (ok. 9 mln zł.). Oddane do eksploatacji są już przejazdy: w Długołęce (powiat wrocławski), w Retkowie (powiat głogowski), w Ludowie Polskim (powiat strzeliński) oraz w Szczodrowicach (powiat wrocławski). W realizacji są jeszcze przejazdy we Wrocławiu, w Węgrach i na drodze wojewódzkiej 355 pomiędzy Koźminem a Zawidowem – przewidywane uruchomienie w grudniu 2015 r.

W ostatnich dwóch latach, w ramach przebudowy trasy z Wrocławia do Poznania, na terenie województwa dolnośląskiego zmodernizowane zostały 23 przejazdy, a na trasie Wrocław – Jelenia Góra poziom bezpieczeństwa podniósł się na 16 przejazdach.

Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie poprawiają bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowań linii kolejowych z drogami nie tylko na Dolnym Śląsku. W ramach projektów „Poprawy bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych” zmodernizowane zostaną 304 przejazdy w 16 województwach. Zyskają podróżujący koleją – poprzez odwołanie istniejących ograniczeń prędkości skróci się czas jazdy pociągów. Zmiany odczuwają także kierowcy i piesi, gdyż zmienia się stan dróg na przejazdach.

– Projekty przejazdowe to ponad 300 indywidualnych przedsięwzięć logistycznych rozlokowanych w całej Polsce. Każdy modernizowany przejazd jest odrębnym placem budowy, gdzie roboty prowadzi się niejednokrotnie w trakcie trwania ruchu pociągów i pojazdów. Potrzeba tu odpowiedzialniej organizacji, aby niedogodności wynikające z prowadzonych robót były jak najmniejsze dla uczestników ruchu, zarówno kolejowego, jak i drogowego. – mówi Sylwia Niwińska, dyrektor projektu w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

Etap I przewiduje remont 119 przejazdów na 41 liniach kolejowych, na terenie 9 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. PLK realizuje równolegle drugi etap inwestycji, który obejmuje teren całej Polski: 185 przejazdów na 52 liniach kolejowych. Zamknięcie projektów zaplanowano na koniec br.

– Podstawowe roboty budowlano-montażowe zostały już zakończone, wykonywane są ostatnie prace, podłączanie zasilania, trwają procedury odbiorowe i usuwanie usterek. – dodaje Niwińska.

W trakcie modernizacji stosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne gwarantujące wymagany poziom bezpieczeństwa mimo rosnącej liczby aut. Przejazdy wyposażane są w urządzenie zdalnej kontroli co sprawia, że każda awaria urządzeń na przejeździe jest sygnalizowana u dyżurnego ruchu. Maszynista, o ewentualnej usterce, jest informowany poprzez wskazania ostrzegawczych tarcz przejazdowych. Na przejazdach instalowane są także urządzenia do monitoringu i rejestracji zdarzeń.

Polskie Linie Kolejowe za jeden ze swoich priorytetów uznają działania podnoszące poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Dlatego modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych uwzględniają budowę wiaduktów, podziemnych przejść dla pieszych i tuneli drogowych oraz wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń przejazdów kolejowo-drogowych.

Nieprzerwanie, od 11 lat PLK prowadzi kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Jej celem jest podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń, wynikających z niezachowania ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Realizowany przez Spółkę kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa przynosi rezultaty. Od 2011 roku liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą, a osób poszkodowanych o 44%. W 2014 roku na przejazdach zanotowano o 14% mniej wypadków niż w 2013.

Inwestycja w liczbach:
393 mln PLN – taki jest koszt realizacji tzw. „projektów przejazdowych”,
304 – tyle przejazdów będzie zmodernizowanych w ramach projektów w całym kraju,
113 – na tylu przejazdach wykonane będą roboty związane z wymianą nawierzchni drogowej,
90 – na tylu przejazdach wykonane będą roboty torowe związane z wymianą nawierzchni toru,
16 – tyle województw zostało objętych inwestycją,
45 – najwięcej przejazdów będzie zmodernizowanych w woj. pomorskim.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Koszt całkowity inwestycji: 155 632 642,59 zł
Wysokość dofinansowania 126 038 603,73 zł

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Koszt całkowity inwestycji: 237 373 190,83 zł
Wysokość dofinansowania 192 611 334,00 zł

Źródło: PKP S.A.