6.09.2013 ALERT

6 września 2013, 09:42 Alert

ENERGETYKA

Polska i Litwa chcą ropociągu do Możejek

(LITHUANIA TRIBUNE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Orlen Lietuca rozmawia z Klaipedos Nafta na temat budowy ropociągu z rafinerii w Możejkach do terminalu produkcyjnego. Przesył rurą  będzie tańszy, niż dotychczas stosowany transport kolejowy. Minister energetyki Litwy Jarosław Niewierowicz przekonuje, że jeszcze przed końcem roku zostanie podpisane memorandum o porozumieni w tej sprawie. Koszt inwestycji jest szacowany na 110 mln dolarów.

Grad czeka na PPEJ

(PAP)

Polska Agencja Prasowa informuje, że podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes PGE EJ 1, Aleksander Grad zapowiedział, że jego spółka, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, czeka na przyjęcie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Jeśli program zostanie przyjęty w 2013 r. to przed końcem roku, może zostać uruchomione postępowanie zintegrowane. PPEJ wyznacza termin budowy pierwszego bloku atomowego na 2024 rok. Plany zakładają budowę dwóch bloków o mocy około 3000 MW.

Janukowycz grozi zmniejszeniem importu gazu z Rosji

(UKRAINSKA PRAVDA/UKR INFORM/WOJCIECH JAKÓBIK)

W wywiadzie dla dziennika Ukraińska Prawda prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz ocenił, że jeśli Gazprom nie zgodzi się na obniżki cen dostaw, Ukraina zmniejszy je i będzie w zamian ściągać tańszy surowiec z zachodniej Europy. Jednocześnie Kijów zwiększa krajowe wydobycie gazu (w 2013 roku zwiększyło się o 3 mld m3 do poziomu 21 mld m3) i węgla (z 69 mln ton w 2009 roku do 86 mln ton w 2013 roku). Pracuje także nad rozwojem technologii zgazowania węgla. Tymczasem minister energetyki i przemysłu węglowego Eduard Stawicki ocenił po rozmowie z dyrektorem RWE Stefanem Judischem, że Ukraina może stać się tanim hubem gazowym dla Europy. Dzięki zapasom europejscy odbiorcy gazu będą mogli reagować na sezonowe zmiany w cenach spotowych. Pojemność magazynów gazowych na Ukrainie sięga 31 mld m3 i ma zostać zwiększona do 50 mld m3.

Butkevicius: Gazpromowi należy się szacunek

(LITHUANIA TRIBUNE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Zdaniem premiera Litwy Algirdasa Butkeviciusa w rozmowach o nowej umowie gazowej z Gazpromem nie powinny padać kategoryczne określenia ani twardy język. Jego zdaniem Gazprom zasługuje na szacunek, jak każdy inny partner biznesowy. Podkreśla jednak, że jego ostatecznym celem zawsze będzie zapewnienie tańszych dostaw gazu dla Litwy. W piątek odbędzie się spotkanie dyrektora Gazpromu Aleksieja Millera z litewskim ministrem energetyki Jarosławem Niewierowiczem. Litwa deklaruje, że nie pójdzie na ustępstwa. Ma po swojej stronie regulacje trzeciego pakietu energetycznego oraz wyrok Sądu Arbitrażowego w Sztokholmie, który uznał, że ceny oferowane przez Gazprom są niesprawiedliwe. Przecieki wskazują jednak, że Wilno będzie gotowe wycofać skargę do Sądu Arbitrażowego w sprawie nieprawidłowości w Lietuvos Dujos, gdzie udziałowcem jest Gazprom, w zamian za niższe ceny gazu. Nowa umowa gazowa może opiewać na okres 2013-2020.

Chiński zwrot do Rosji

(AGENCJE PRASOWE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Chińskie CNPC podejmuje ofensywę w Rosji. Podpisało wstępną umowę na dostawy gazu z Gazpromem. Cena surowca nie będzie powiązana z indeksem Henry Hub. Ostateczny kontrakt może zostać podpisany przed końcem tego roku lub na początku następnego. Strony miały do tej pory problem z porozumieniem odnośnie ceny dostaw. Umowa ramowa podpisana wczoraj uwzględnia wolumen dostaw (38 mld m3 rocznie) oraz wolumen objęty klauzulą take or pay. Gaz ma popłynąć gazociągiem Siła Syberii, którego praca ruszy w 2018 roku. Chińczycy weszli także w projekt Jamał LNG. Podzielą się akcjami z Novatekiem (60 procent) i Totalem (20 procent), utrzymując 20 procent udziałów. Jamał LNG zakłada budowę infrastruktury na potrzeby eksportu gazu skroplonego z niedalekich złóż Południowe Tambejskoje, które mogą zawierać nawet 907 mld m3 surowca. Projekt ma zostać ukończony w 2016 roku. Dyrektor CNPC Zhou Jiping spotkał się także z Igorem Sieczynem stojącym na czele Rosnieftu. Strony podpiszą nowe porozumienie o poszukiwaniach i wydobyciu węglowodorów. Jednakże ta firma nie osiągnęła ostatecznego porozumienia w sprawie budowy rafinerii w Tianjin i liczy na doprecyzowanie ostatecznych warunków współpracy w przyszłości. Te informacje pojawiają się kilka dni po tym, jak CNPC zgodziło się na zwiększenie zakupów gazu od Turkmenistanu. Prezydent Xi Jinping otworzył drugą największą gazownię w tym kraju, która zapewni dostawy 25 mld m3 surowca rocznie. Chińczycy zabezpieczyli wcześniej także umowy na dostawy LNG z Australii i Kataru.

INFRASTRUKTURA

Południowa obwodnica Warszawy jeszcze dłuższa

(www.gddkia.gov.pl)

Od 6 września podróż w rejonach południowych dzielnic stolicy będzie trwała krócej – kolejny 10 kilometrowy odcinek POW pomiędzy węzłami Al. Krakowska i Marynarska otwarty. Obecnie POW ma już prawie 17 km. Nowa droga odciąży ruch między dzielnicami co pozwoli na szybszą podróż w kierunku Ursynowa czy Mokotowa, dzięki czemu kierowcy zyskają nawet pół godziny.

Katalog przebudów i remontów poddany opiniowaniu

(www.gddkia.gov.pl)

W ramach zawartej umowy z GDDKiA, Instytut Badawczy Dróg i Mostów opracował uaktualnienie Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2001 roku. Prace nad uaktualnieniem katalogu trwały od 2011 do września 2013. Wersja ostateczna katalogu została zamieszczona na stronie internetowej GDDKiA w zakładce „Prace badawcze” pod nową nazwą Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2013. Do końca października br. katalog został poddany opiniowaniu.

Thales chce zdywersyfikować działalność w Polsce i postawić na sektor obronny

(ISBNews)

Thales Polska, którego dotychczasowa działalność koncentruje się prawie wyłącznie w obszarze transportu kolejowego, chce zdywersyfikować swoją działalność, osiągając 60% w obszarze „Demence” i 40% w zakresie cywilnym, powiedział ISBnews dyrektor ds. klientów kluczowych  w obszarze Obronność i Bezpieczeństwo w Thales Polska Mariusz Marczewski. Na cięcia w polskim budżecie na obronność spółka patrzy z dużym niepokojem, jeśli te miałyby powtarzać się w kolejnych latach.

Rośnie bezpieczeństwo na kolei

(www.pkpsa.pl)

O jedną dziesiątą spadła liczba przestępstw na terenach kolejowych. Wzrosła też ich wykrywalność. Takie są wnioski Straży Ochrony Kolei, która porównała dane z pierwszych siedmiu miesięcy obecnego i ubiegłego roku. Od stycznia do lipca 2013 roku na terenach kolejowych doszło do 7 907 zdarzeń. To aż o 766 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i aż 1 283 mniej niż w roku 2011. Funkcjonariusze SOK w ciągu pierwszych 7 miesięcy tego roku ujęli aż 2 861 sprawców przestępstw i wykroczeń.

Krótsza podróż z Poznania do Szczecina

(www.plk-sa.pl)

Rusza remont 22 km torów na linii Poznań – Szczecin. Inwestycja pozwoli na podwyższenie prędkości pociągów pasażerskich i poprawi bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Krótszy czas przejazdu i poprawę komfortu podróżowania przyniesie remont torowiska pomiędzy Rokietnicą, a Pęckowem na linii kolejowej Poznań – Szczecin, który ruszył 6 września. Efektem będzie podwyższenie prędkości pociągów z dotychczasowych 90 km/h do 120 km/h.

Nowe tory na trasie Chełmża – Grudziądz

(www.plk-sa.pl)

Prace rewitalizacyjne na trasie Chełmża – Grudziądz idą pełną parą. Podróżni już korzystają z nowych peronów na stacji w Chełmży. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły również prace torowe na pierwszym odcinku rewitalizowanej trasy z Chełmży do Wrocławek. Niskie perony na stacji Chełmża zostały przebudowane na wyższe i zyskały nową nawierzchnię. Są także dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Lepsze warunki obsługi zapewniają pasażerom odnowione wiaty, na których pojawią się wkrótce ławki i gabloty z rozkładami jazdy.

Decyzja prezesa UTK w zakresie nieprawidłowej konstrukcji rozkładów jazdy

(www.utk.gov.pl)

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie nieprawidłowej konstrukcji rozkładów jazdy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury przepisów dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, poprzez zaplanowanie tras pociągów w rozkładzie jazdy, który zakładał prowadzenie ruchu dwóch pociągów przy zastosowaniu takich samych parametrów drogi i czasu.

Punktualność kolejowych przewozów towarowych za dwa kwartały 2013

(www.utk.gov.pl)

W II kwartale 2013 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 48,78%, względem 47,07% w I kwartale 2013 roku. W porównaniu z I kwartałem 2013 średni czas opóźnień pociągów towarowych w II kwartale wzrósł z 275 minut do 333 minut (wzrost rzędu 21,1%). Największy odsetek stanowiły zarówno w I jak i II kwartale pociągi opóźnione powyżej 120 minut, odpowiednio 58,4% i 62,3%. W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 12 509 pociągów, z czego 5647 w I kwartale (45,1%) i 6862 (54,9%) w II kwartale.

Przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacji infrastruktury kolejowej – plakat UTK

(www.utk.gov.pl)

Trwa społeczna kampania prowadzona przez Urząd Transportu Kolejowego w sprawie podniesienia świadomości Polaków, co do skali i niebezpieczeństwa procederu kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej. Poza uświadomieniem obywatelom skutków procederu kradzieży i dewastacji, akcja ma na celu poprawę współdziałania instytucji publicznych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie prewencyjnym i karnym.

Z powodu kradzieży i dewastacji mienia kolejowego w PKP PLK straty finansowe w 2012 roku sięgnęły 4 603 733,20 zł. na liniach czynnych.

Prezes UTK nakazuje PKP PLK S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych

(www.utk.gov.pl)

W związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa na linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn, szlak kolejowy Piła – Krajenka, prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury PKP PLK SA, wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Naruszenie przepisów polegało na nie usunięciu przez PKP PLK uszkodzeń powstałych w 2007 r.

Przewozy intermodalne – II kwartał 2013 roku

(www.utk.gov.pl)

Od kwietnia do czerwca 2013 roku przewoźnicy przetransportowali ponad 169,5 tysiąca sztuk jednostek, co stanowiło 281,5 tysiąca TEU. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 3,9% (wg TEU o 6,5%). Łączna masa w przewozach intermodalnych w dwóch kwartałach 2013 r. wyniosła 4,166 mln t, a wykonana praca przewozowa blisko 1,500 mld tkm. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 3,81% wg masy i 6,41% wg wykonanej pracy.

Kontrole pociągów wakacyjnych – podsumowanie działań kontrolnych UTK (www.utk.gov.pl)

W okresie od końca czerwca do końca sierpnia br. prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził na terenie całego kraju działania monitorująco-kontrolne w zakresie zapewnienia przez przewoźników kolejowych odpowiednich warunków bezpieczeństwa podróży, w tym w szczególności w zakresie stanu technicznego pojazdów kolejowych przewożących dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku oraz powrotu z wakacji.

Rozporządzenie MTBiGM w sprawie refundacji kosztów zwolnień z opłat nawigacyjnych

(www.ulc.gov.pl)

W Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1009). Określa ono sposób i tryb rozliczania i dokumentowania kosztów ponoszonych przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej z tytułu obsługi lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, za które przysługuje dotacja celowa z budżetu państwa.

Dodatkowe oznakowanie na przejściach dla pieszych

(www.gddkia.gov.pl)

Oddział GDDKiA w Bydgoszczy w ramach działań prowadzonych na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadził dodatkowe oznakowanie aktywne na trzech istniejących przejściach dla pieszych. Nowe oznakowanie zainstalowano w Osielsku na drodze krajowej nr 5, w Brodnicy na drodze krajowej nr 15 i przed szkołą w Czarnowie na drodze krajowej nr 80. Zlokalizowane nad jezdnią lampy ostrzegawcze poprawią postrzegalność i podniosą poziom bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Joanna Dobosz, Wojciech Jakóbik, Patrycja Olszamowska, Maciej Pawlak