9.07.2013 ALERT

9 lipca 2013, 10:11 Alert

ENERGETYKA

Polska przeciwko łupkowym regulacjom

(REUTERS)

Sekretarz stanu ds. europejskich Piotr Serafin ocenił w wypowiedzi dla agencji Reuters, że Unia Europejska nie powinna przyjmować restrykcyjnych regulacji łupkowych, ponieważ rozwój sektora gazu niekonwencjonalnego w Europie może pozwolić na obniżenie cen energii elektrycznej. Jego zdaniem Komisja Europejska nie powinna tworzyć paneuropejskiego prawa w tym zakresie. Dodał, że nie ma obecnie w Europie poparcia politycznego dla takiego rozwiązania. Odnosząc się do obniżenia wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii w USA stwierdził, że Unia Europejska nie powinna być samotnym rycerzem w walce z globalnym ociepleniem.

Priorytety energetyczne Litwy

(THE BALTIC COURSE)

Minister energetyki Litwy Jarosław Niewierowicz przedstawił priorytety energetycznego swojego kraju podczas wystąpienia przed Komisją Parlamentu Europejskiego do spraw Badań Naukowych i Energetyki (ITRE). Priorytetem litewskiej prezydencji w UE ma być stworzenie wolnego wewnętrznego rynku energii w Unii do 2014 roku. Ocena postępów w tym zakresie zostanie przedstawiona podczas spotkania ministrów energetyki krajów członkowskich w grudniu tego roku. Kolejnym wymiarem aktywności Wilna w ramach prezydencji ma być walka o nowe źródła dostaw energii dla Unii Europejskiej i utworzenie stabilnego oraz dobrego prawa energetycznego w całej Wspólnocie. Litwa ma także przedstawić wyniki konsultacji społecznych na temat ramowego planu polityki klimatycznej w UE do 2030 roku. W czasie litewskiego przewodnictwa ma także zostać przyjęty szkic regulacji dotyczących inwestycji w infrastrukturę energetyczną oraz zrewidowana dyrektywa na temat bezpieczeństwa nuklearnego.

Ukraina podwaja import gazu z Polski i Węgier

(UKR INFORM)

W czerwcu tego roku ukraiński system przesyłu gazu (GTS) otrzymał 262,7 metrów sześciennych gazu z Polski i Węgier. To prawie dwa razy więcej, niż w maju – informuje Ukrtransgaz. Na wynik złożył się głównie wzrost importu od Węgrów. Od 1 listopada 2012 roku Ukrtransgaz pobiera gaz na rewersie z tych kierunków.

Energetyczne „sukcesy” Obamy

(FORBES)

Ideologiczne kajdany odnawialnych źródeł energii, technologia hydraulicznego szczelinowania połączona z rewolucją łupkową oraz odruchowe odrzucenie energetyki jądrowej to zdaniem miesięcznika Forbes główne wyznaczniki polityki energetycznej administracji prezydenta USA Baracka Obamy. Chociaż Stany Zjednoczone razem z Chinami uznawane są za największych trucicieli naszej planety to polityka Obamy w zakresie redukcji dwutlenku węgla do atmosfery przynosi efekty. W przeciągu ostatnich 5 lat USA ograniczyły o 1/3 udział węgla w produkcji energii elektrycznej zastępując możliwe niedobory gazem ziemnym – już teraz często określanym złotym paliwem XXI wieku.

Ze względów środowiskowych gaz ziemny wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż węgiel kamienny ze względu na niską emisyjność. Jednak zastąpienie jednego surowca drugim nie rozwiąże problemów związanych ze zmianami klimatu lecz  może jedynie spowolnić tempo wzrostu CO2 do atmosfery – twierdzi Forbes. Dlatego też według Obamy rozwiązaniem kwestii zmian klimatu ma być zielona energia, na którą Biały Dom chętnie przeznacza znaczne środki. Wydaje się jednak, że administracja prezydenta nie zdaje sobie sprawy, że zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej nie miało istotnego wpływu na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery a już szczególnie w ujęciu kosztów poniesionych  na ten cel przez rząd federalny.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji może okazać się energia jądrowa – przekonują dziennikarze gazety. Obecnie w USA powstaje kilka elektrowni atomowych, których reaktory budowane są w oparciu o najnowsze technologie dostępne na rynku. Jedynym zastrzeżeniem w tej materii jest niewystarczające wsparcie rządu federalnego w promowaniu energii atomowej. Sukcesem, który chętnie przypisuje sobie administracji Obamy jest rewolucja łupkowa, która od kilku lat zmienia krajobraz energetyczny Stanów Zjednoczonych. Rozsądna strategia rozwoju w dziedzinie gazu z łupków pozwoli USA w krótkim czasie rozpocząć eksport gazu łupkowego. Obecnie powstaje odpowiednia do tego celu infrastruktura.

Nie mniej ważne w tej mierze wydaje się uregulowanie sprawy frackingu. Obecnie w USA trwa publiczna debata na temat hydraulicznego szczelinowania oraz jego wpływu na środowisko. Wydaje się to co najmniej dziwne chociażby ze względu na liczne raporty, które zdecydowanie potwierdziły bezpieczeństwo stosowania tej metody – podkreślają autorzy omawianego artykułu. Należy jednak spojrzeć prawdzie w oczy. Stany Zjednoczone nie posiadają długoterminowej strategii dla sektora energii oraz polityki klimatycznej. W dużej mierze sukcesy Obamy są wynikiem szczęścia oraz technologii hydraulicznego szczelinowania, która umożliwiła wydobycie trudno dostępnych złóż gazu niekonwencjonalnego stwarzając tym samym alternatywę dla węgla – konstatują.

Londyn szuka węglowodorów i popiera restrykcje środowiskowe

(UNITED PRESS INTERNATIONAL)

Na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy zostało uruchomionych 10 odwiertów poszukiwawczych na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii – poinformowali przedstawiciele Departamentu Energii i Zmian Klimatu. W zeszłym roku przeprowadzono 22 odwierty. Londyn wyraził się z aprobatą na temat propozycji wprowadzenia restrykcji dla zabezpieczenia poszukiwań podmorskich pokładów gazu ziemnego oraz ropy naftowej przedstawionej przez Komisję Europejską. Regulacje mają pozwolić na uniknięcie katastrofy podobnej do wycieku ropy, który miał miejsce trzy lata temu w Zatoce Meksykańskiej za sprawą nieostrożności British Petroleum.

INFRASTRUKTURA

Informacja ministerstwa transportu w sprawie homologacji

(www.transport.gov.pl)

Weszła w życie ustawa z 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448). Przedmiotowa ustawa wprowadza m.in. harmonizację procedury homologacji typu dla pojazdów samochodowych oraz przyczep, jak i procedury alternatywne do homologacji typu tj. badanie jednostkowe pojazdu w przypadku pojedynczego egzemplarza.

Zaangażowanie wykonawcy na budowie A1

(www.gddkia.gov.pl)

W sposób ciągły wzrasta zaangażowanie ludzi i sprzętu na budowie. W ub. tygodniu na wszystkich odcinkach budowanej autostrady od Czerniewic do Kowala dziennie pracowało średnio 524 osób i 212 maszyn budowlanych. Liczba podwykonawców, usługodawców i dostawców zaangażowanych do realizacji zadań na budowie wzrosła do 70 firm podwykonawczych, usługodawczych i dostawczych.

Uzgodnienia w sprawie obwodnicy Tucholi

(edroga.pl/ZDW w Bydgoszczy)

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odbyło się już pierwsze robocze spotkanie poświęcone przygotowaniom do budowy obwodnicy Tucholi. W pierwszej kolejności wytyczony zostanie nowy korytarz obwodnicy. Do tej pory optymalny korytarz próbowało wytyczyć miasto.

Gdańsk: maszyna TBM wydrążyła już 70 metrów tunelu

(edroga.pl/UM Gdańsk)

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku jest coraz dłuższy. Maszyna drążąca TBM, którą nazwano Damroka, wywierciła już w sumie 69,88 m. Najwięcej, bo 10 m jednego dnia wydrążyła 1 lipca. Od początku wiercenia maszyna była już konserwowana, miała też przestój związany z przedłużaniem rurociągów połączonych z Zakładem Separacji (woda, powietrze, płuczka).

Najnowsze wyniki w przewozach pasażerskich – maj 2013

(www.utk.gov.pl)

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami w przewozach pasażerskich za miesiąc maj 2013. Dane statystyczne w cyklach miesięcznych publikujemy od początku 2012 roku. Przewieziono (styczeń-maj) w 2013 r. 112,28 mln pasażerów ogółem, w 2012 – 114,74 mln. Zmiana wyniosła -2,14%. Praca przewozowa (mln pasażerów/km) -6,16%.

Katastrofa Asiany: Dwie ofiary

(www.aeronews.pl)

W katastrofie Boeinga 777 linii Asiana w San Francisco zginęły 2 osoby. Stan blisko 50 pasażerów jest ciężki. W sumie rannych zostało około 200 pasażerów. Na pokładzie było 307 osób. Boeing 777-200 Asiana Airlines leciał z Szanghaju z międzylądowaniem w Seulu, rozbił się podczas podchodzenia do lądowania od strony Zatoki San Francisco.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Joanna Dobosz, Wojciech Jakóbik, Patrycja Olszamowska, Maciej Pawlak